Araştırma Proje Toplantıları

2021 yılının size ve ailelerinize esenlik getirmesini dileriz. Bu zamana kadar, ana iki faaliyetimizden ilki olan İlhan Tekeli Tez Ödülleri yanı sıra Düşünce Paylaşım Platformu, Tez Masası gibi etkinliklerle birlikte olmuştuk. 2021 yılıyla tamamlanmış ya da devam etmekte olan araştırma projelerini vakfımız aracılığıyla paylaşarak yaygın etkilerine katkı sunmayı amaçlamaktayız. Tübitak tarafından öncelikli alanlar altında desteklenen “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı projeyle ilk toplantımızı, katılım ve desteklerinizle 24.01.2021 (Pazar) günü 14.30’da görüntülü ortamda gerçekleştireceğiz. Mezkur projeyi tanıtan kısa bilgi şu şekildedir (vurgu bize aittir):

“1980 sonrasından başlayarak küreselleşme, teknolojik ilerleme, ekonomik, sosyal ve demografik değişimle birlikte coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’de mekansal örüntü değişmiştir. Bu değişim sürecinde yerleşim sistemindeki temel il, ilçe merkezi kademelenmesi, kentsel, kırsal alan gibi ikilemler giderek ortadan kalkmış ve insanların mekanla kurduğu ilişkiler farklılaşmıştır. Yerleşmeler artık sadece sınırları belirgin olan yapılar bütünü ile değil çeşitli ölçeklerdeki, yoğunluklardaki ve işlevlerdeki ağların bütünü olmuştur. Bu kapsamda projede Türkiye’deki yerleşme sisteminin yeniden tanımlanmasına yönelik mekansal örüntüdeki değişiklikler ve bu değişikliklerin ana belirleyicileri incelenmektedir.


Günümüzde mekansal sınırları idari sınırlarla belirlenmiş bölgelerin yerini sınırları ilişkilerle ve ağlarla tanımlanmış bölgeler, hatta bu ilişkilerin değişkenliği ve etkileşimi ile oluşan akışkan bölgeler almaktadır. Sınırları tanımlı bölgeden ağlarla tanımlı bölgeye hatta akışkan bölgeye farklı yerleşme tanımlarını içinde barındıran İzmir Türkiye’deki mekansal örüntünün değişimini anlamak açısından uygun bir örnektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ortak yürütülen projede İzmir metropolitan alanı ve kent bölgesi üç farklı tema (kentsel çevre/ altyapı, kırsal çevre/ ulaşım ve kentsel yenileme/ dönüşüm) özelinde araştırılmaktadır. Karmaşıklığı, planlama içinde tanımlanan bir kuramdan çıkarıp, bizatihi planlama kuramına dönüştürmeye yönelik displinlerarası bilimsel yaklaşıma işlerlik kazandırmak, akademik ile profesyonel çevrelerin ilgisini çekmek bu projeyle amaçlanmaktadır.

Toplantı, vakıf gönüllümüz Sn Duygu Çayan tarafından yönetilecek, proje kapsamında devam eden çalışmalara yönelik üç sunum paylaşılacaktır. Sunum başlıkları şekildedir:
1. Yerleşme Dinamikleri ve Mekansal Örüntüdeki Değişiklikler (Sunum: Sn Emine Yetişkul, Ph.D.) /14.30-14.50
2. İzmir Kent Bölgesinin Gelişme Dinamikleri (Sunum: Sn Sıla Özdemir) /14.50-15.10
3. Mobilitenin Yerleşme Sistemine Etkileri (Sunum: Metin Şenbil, Ph.D.) /15.10-15.30
Her biri 20 dk olarak planlanan sunumlar sonrasında, 30 dk (15.30-16.00) tartışmada katkı ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz.
(Toplantı görselimiz bu e-postanın ekinde yer almaktadır; çevrenizde duyurarak bizi desteklemenizi istirham ediyoruz.)
Toplantı: Araştırma Projeleri Toplantısı
Başlık: İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması
Tarih ve Saat: 24.01.2021 (Pazar) 14.30-16.00
Yer: Sanal toplantı salonumuz. (Lütfen aşağıdaki “Zoom” bağlantı adresini kullanınız.)
Meeting ID: 883 3152 9035
Passcode: 654519
Saygılarımızla,