İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 2004-2020

KİTAPLAR

1. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi
Önerisi, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2004.

2. Tekeli, İlhan, Teymur, Necdet (Der.), Evaluation of the Performance in Social Sciences,
UNESCO National Committe Publications, Ankara, 2004.

3. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Ağustos,
2004.

4. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Dünya’da ve Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Koruma, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, TÜBA, Nisan, 2006.

5. Tekeli, İlhan ve diğerleri: Yerleşme Bilimleri /Çalışmaları için Öngörüler, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, TÜBA, Ağustos, 2006.

6. Teziç, Erdoğan, Tekeli İlhan vd., Türkiye Yükseköğretim Stratejisi, Yükseköğretim
Kurulu, Ankara, Şubat, 2007.

7. Tekeli, İlhan, Onurlu Yaşam için Yeni bir Siyaset Yapma Biçimi, Tüses Yayınları, İstanbul, Haziran, 2007.

8. Tekeli, İlhan, Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim, 2007.

9. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, Şubat, 2008.

10. Tekeli, İlhan, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Eylül, 2008.

11. Tekeli, İlhan, Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim, 2009.

12. Tekeli, İlhan, Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul, Ekim, 2009.

13. Tekeli, İlhan, Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi
Korumak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ağustos, 2009.

14. Tekeli, İlhan, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Şubat, 2009.

15. Tekeli, İlhan, Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, Kasım, 2009.

16. Tekeli, İlhan, İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul Şubat, 2010.

17. Tekeli, İlhan, Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Mart, 2010. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi
Önerisi, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2004.

18. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye’nin Sağlık Tarihi Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı, Türkiye Bilimler
Akademisi Raporları Sayı 21, Ankara, 2010.

19. Tekeli, İlhan, Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ağustos, 2010.

20. Tekeli, İlhan, Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi, Yerellik Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ağustos, 2010.

21. Tekeli, İlhan, Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim, 2010.

22. Tekeli, İlhan, Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim, 2010.

23. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Kent Planlama ve Kent Araştırmaları Tarihi Yazıları, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ocak, 2011.

24. Tekeli, İlhan, Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,
Şubat, 2011.

25. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye Açısından Dünya’da İklim Değişikliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2011.

26. Tekeli, İlhan, Türkiye İçin Siyaset ve Demokrasi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul, Nisan, 2011.

27. Tekeli, İlhan, Anadolu’da Yerleşme Sistemleri ve Yerleşme Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, Temmuz, 2011.

28. Tekeli, İlhan, Sosyal Sistem Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim,
2011.

29. Tekeli, İlhan, Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul, Ekim, 2011.

30. Tekeli, İlhan, Türkiye İçin Eğitim Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Aralık, 2011.

31. Tekeli, İlhan, Türkiye İçin STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserleri-22, İstanbul, Ocak, 2012.
Sabuktay, Ali, Yörük Zafer, Çocukla Büyüyen Şehir İlhan Tekeli ile İzmir Konuşmaları,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı 77, Nisan, 2012.

32. Tekeli, İlhan, Anlatabildikleri ve Anlatamadıklarıyla Yaşam Öyküleri, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserleri-23, İstanbul, Haziran, 2012.

33. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü (1923-1980), Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserleri-24, İstanbul, Temmuz, 2012.

34. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Uzun, İnce Bir Yol Karikatürlerle Türkiye-AB İlişkileri, Cartooning for Peace, Tarih Vakfı, İstanbul, 2012.

35. Tekeli, İlhan, İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi Tasarım Stratejisi, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, Ekim, 2012.

36. Tekeli, İlhan, İstanbul’un Planlamasının ve Gelişmesinin Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul, 2013.

37. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı
Türkiye’si (İkinci Cilt), İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

38. Tekeli, İlhan, Sürdürülebilir Bir Toplum ve Çevre Tasarımı İçin Strateji Seçenekleri, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzmir Ekoloji Formu),
İzmir, 2013.

39. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, İktisadi Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı
Türkiye’si (İkinci Cilt), İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

40. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Demokrasi Krizini Aşması İçin Kucaklayıcı Demokrasi Konuşmaları, Sosyal Demokrasi Derneği, Ankara, Mayıs, 2014.

41. Tekeli, İlhan, İzmir Tarih, İzmirlilerin Tarih ile ilişkisini Güçlendirme Projesi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Temmuz, 2014.

42. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si (Üçüncü Cilt), İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

43. Tekeli, İlhan ve diğerleri, İlhan Tekeli İle Günümüze ve Geleceğe Dair, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, 2015.

44. Tekeli İ. Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri, İdealkent Yayınları, Ankara, Nisan, 2016.

45. Tekeli, İlhan, Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları, (Genişletilmiş 3.ncü
Baskı), Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara, 2017.

46. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Demokrasi Krizini Aşması için Kucaklayıcı Demokrasi Konuşmaları, (Genişletilmiş 2.nci Baskı), Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara,
2017.

47. Tekeli, İlhan, İzmir İli/ Kenti İçin Bir Tarımsal Gelişme ve Yerleşme Stratejisi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, 2017.

48. Tekeli, İlhan, Ataöv Anlı, Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre, Stratejiler Yelpazesi,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017.

49. Tekeli, İlhan, İzmir Modeli, İzmir İçin Demokratik Bir Belediyecilik Önerisi, II. Kitap,
İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir, Eylül, 2018.

50. Tekeli, İlhan, Proposal For a Democratic Municipal Model for İzmir, The İzmir Mediterranean Academy Branch of İzmir Metropolitan Municipality, İzmir, March
2019.

51. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Demokrasi Krizini Aşması İçin Derinleştirilen Demokrasi Konuşmaları, Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara 2019.

MAKALELER, BİLDİRİLER, BİLİMSEL YAZILAR

 • Tekeli, İlhan, “Yerel Siyaset, Demokrasi ve Sivil Toplum”, Kent Gündemi 06, Ocak
  2004, 33-36
 • Tekeli, İlhan, “Bir Bölge Plancısının Çözmeğe Çalıştığı Sorunun Büyüklüğü Karşısında Yaşadığı İç Huzursuzlukları”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT, Pamukkale Üniversitesi, Mart 2004, 244-262.
 • Tekeli, İlhan, “Merkez ile Yerel’in İlişkisi Emrivakiye Dayanmamalı” (Söyleşi,
  Temmuz 2003), İktisat Dergisi, 439, 20 Mart 2004, 3-10.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü Kurmanın Seçeneklerinden Biri”, Mahmut Kiper (Koordinatör), Mühendislik Mimarlık Öyküleri I, TMMOB, Ankara, Nisan, 2004, 119-134.
 • Tekeli, İlhan, “Esat Turak’ın Türk Kent Planlama Tarihi İçindeki Yeri”, Planlama, 1, 2004, 6-11.
 • Tekeli, İlhan, “Tek ve Çok Kademeli Demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri
  Üzerine”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 28, Ağustos-Ekim, 2004, 197-226.
 • Tekeli, İlhan, “Açılış Konuşması ve Kapanış Oturumu Konuşması”, IV. Ulusal
  Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği, Ankara, 2004, 23-26, 755-759.
 • Tekeli, İlhan, “A Discussion on the Evaluation of the Concept of Sustainability of Cultural Heritage”, Emel Erten, Benin Ergenç (Der.), Mersin Region Steeped
  in Ancient History Culture, European Union Mozaik Programme, Mersin,
  2004, 65-68.
 • Tekeli, İlhan, Pınarcıoğlu Melih, “Commitment Model for Regional Planning How
  to Unlock Frozen Gears of Stagnant Regions”, Tamer Gök, Tadeusz Marszal
  (Der.) Urban and Regional Development-Concepts and Experiences, Polish
  Academy of Sciences Commitee for Spatial Economy and Regional Planning,
  Warszawa, 2004, 9-28.
 • Tekeli, İlhan, “Temsili Demokrasi Krizi Karşısında Katılımcı Demokrasi ve
  STK’ların Gelişimi”, Hikâyemi Dinler misin? Tanıklarla Türkiye’de İnsan Hakları ve Sivil Toplum, Tarih Vakfı, 2004, 167-181.
 • Tekeli, İlhan, “Contributions of German Exiles to the Urban Planning Thought
  and Practice in Turkey”, Dirk Reitz (Der.), Exodus der Wissenschafen und der
  Literature, Techniche Universitäd Darmstadt, 2004, 311-340.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler
  (1935-2000)”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22.1, 2005, 85-102.
 • Güler Sabancı, İlhan Tekeli, Orhan Güvenen, “Küresel Konulara Farklı Yaklaşımlar”, 13. Ulusal Kalite Kongresi Kapanış Oturumu25 Kasım 2004, KalDer Forum, 5.16, Ocak 2005, 51-58.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Üniversite Reformunu Dünya’da İddia Taşıyan Hale Getirilebilir mi?”, Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploma Töreni, İTÜ, 16 Şubat 2005,
  11-18.
 • Tekeli, İlhan, “The Social Context of the Development of Architecture in Turkey”,
  Renata Holod, Ahmet Evin, Suha Özkan (Der.), Modern Turkish Architecture,
  Chamber of Architects of Turkey, (İkinci yayınlama), Mayıs, 2005, 13-36.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Bilimsel Araştırma Stratejilerinin Oluşturulmasında
  Yeni Aşama”, Günce, 32, Mayıs, 2005, 8-9.
 • Tekeli, İlhan, “Kenti Onurlu Bir Yaşam Yeri Yapmak”, Düşe-Yazmak, 12, HaziranAğustos 2005, 6-9.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin Çağdaşlaşma Projesinin Mekânsal Boyutu Üzerine
  Bir Değerlendirme”, V.Türk Kültürü Kongresi, Mimari ve Çevre Kültürü Cilt
  VIII, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, 3-24.
 • Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi, Sivil Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları”, İki
  Sempozyum Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları, Tarih Vakfı, İstanbul, 2005,
  20-36.
 • Tekeli, İlhan, İlkin Selim, “Sağ Kadroculuk ya da Kadroculuğun Bir İktidar Paylaşma Süreci Olarak Evrenselliği Üzerine”, XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Cilt III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, 393-403.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Bölgeleri Üzerinde Düşünmek, Değişen-Dönüşen
  Kent ve Bölge” Prof. Dr. İlhan Tekeli Onuruna 8.Kasım Dünya Şehircilik Günü
  28. Kolokyumu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Plancıları Odası Ortak Yayını,
  Cilt 1, Ankara, 2005, 73-92.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Bilinci Üstüne”, Burak Çalışkan, Ebru Şahbudak (Der.),
  20.Yüzyılda Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı, İstanbul, 2005, 21-29.
 • Tekeli, İlhan, “Küreselleşen Dünyada Tarih Öğretiminin Amaçları ne Olabilir?”,
  Burak Çalışkan, Ebru Şahbudak (Der.), 20.Yüzyılda Dünya ve Türkiye Tarihi,
  Tarih Vakfı, İstanbul, 2005, 14-18.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Kurucu Kişilik Olarak Esat Turak”, Mimarlık Fakültesi Dergisi,
  22. 1, 2005, 5-12.
 • Tekeli, İlhan, “Gönül Tankut Üzerine”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22. 1, 2005, 15-
  16.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Sosyal Bir Üründür, Bir Tasarımcının Ürünü Değil” (Söyleşi),
  Yeni Mimar, 25, 2005, 10-11.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Demokrat Düşünce Platformu”, Kitap 2, Sosyal Demokrasi
  Derneği, Ankara, 2005, 44-48.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Tarihi Yazımı Konusunda Yeni Bir Paradigma Önerisi” Tansı Şenyapılı (Der.) Cumhuriyetin Ankara’sı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, Ocak,
  2006, 152-171.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Planlaması Düşüncesinin Gelişimi”, Mimarlık
  Kültür Sanat Yapı, 291, Şubat, 2006, 37-41.
 • Tekeli, İlhan, “Çevre Hakkına Yerelden Yaklaşmak” (Kısaltılmış Metin), Yeni Mimar, 34, Şubat, 2006, 7.
 • Tekeli, İlhan, “Yerleşme Yapıları ve Göç Araştırmaları”, Ayda Eraydın (Der), Değişen Mekân, Dost Yayınları, Ankara, 2006, 68-83.
 • Tekeli, İlhan, “19. Yüzyılda İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu (Der.), Tanzimat, Phoenix Yayınevi, Nisan, 2006,
  363-374.
 • Tekeli, İlhan, “70 Yaşında Korkut Boratav’a Saygı”, Mülkiye, XXX.250, Bahar,
  2006, 12-15.
 • Tekeli, İlhan, “Çok Paradigmalı Bir Sosyal Bilim Alanında Yaşamak”, Felsefe ve
  Sosyal Bilimler, Vadi Yayınları, İstanbul, Kasım, 2006, 145-157.
 • Tekeli, İlhan, “Prof. Dr. İlhan Tekeli ile İstanbul Planlamasına Farklı Bir Bakış”,
  Archidek, 7, 2006, 26-28.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Demokrasi Projesi Olarak Kent Planlama”, Sivil Toplum, 17-18,
  Ocak-Haziran, 2007, 7-20.
 • Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun Çıkarılması”,
  Kebikeç, 23, 2007, 209-246.
 • Tekeli, İlhan, “Genel Değerlendirme Konuşması”, Uluslararası Yükseköğretim
  Konferansı, Yükseköğretim Kurulu, Ankara, 2007, 175-183.
 • Tekeli, İlhan, “General Evaluation”, International Conference on Higher Education, The Council of Higher Education, Ankara, 2007, 391-400.
 • Tekeli, İlhan, “İlhan Tekeli ile “Cumhuriyetin Harcı” Üzerine: Türkiye’de Modernite ve Tarih Yazımı” (Söyleşi), Mimarlık, 333, Ocak-Şubat 2007, 43-50.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler”, Ayhan Kaya,
  Bahar Şahin (Der.), Kökler ve Yollar Türkiye’de Göç Süreçleri, İstanbul Bilgi
  Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Şubat 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü Modernist
  Meşruiyet Kavramını Merkeze Alarak Kurma Yolunda Bir Deneme”, F.Cana
  Bilsel (Der.) 80. Yılında Cumhuriyetin Türkiye Kültürü, Ankara, Mart, 2007,
  61-72.
 • Tekeli, İlhan, “Anadolu’da Kent Tarihi Yazıcılığı Üzerine Bir Yöntem Önerisi”,
  Cafer Çiftçi (Der.) Bursa’nın Kentsel Mimari Gelişimi, Osman Gazi Belediyesi,
  Gaye Kitabevi, Bursa, 2007, 49-99.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet Öncesinde Üniversite Kavramının Ortaya Çıkışı ve
  Gerçekleştirilmesinde Alınan Yol”, Günce, Türkiye Bilimler Akademisi, 36.2,
  Mayıs, 2007.
 • Tekeli, İlhan, “YÖK’ün Yükseköğretim Stratejisini Geliştirme Süreci Üzerine”, İsmail Bircan (Der.) Türkiye’de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2007, 9-16.
 • Tekeli, İlhan, “Genel Değerlendirme”, 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Çok Düzlemli Yönetişim, TEPAV, Ankara, 25-26 Ekim, 2007, 470-
  473.
 • Tekeli, İlhan, “Siyaset ile Kent Planlamasının İlişkisi Yeniden Tanımlanıyor”,
  Planlama, Siyaset, Plan, Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi 6-8 Kasım 2006,
  Ankara, Kasım 2007, 37-54.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sosyolojinin Efsanesi”, Toplumsal Tarih, 168, Aralık,
  2007, 10-11.
 • Tekeli, İlhan, Selim İlkin, “Geçmişteki Yargılar Yeni Düşünceler II. Dünya Savaşı”,
  Toplumsal Tarih, 168, Aralık, 2007, 38-47.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet Öncesinde Üniversite Kavramının Ortaya Çıkışı ve
  Gerçekleştirilmesinde Alınan Yol”, Namık Kemal Aras, Emre Dölen, Osman Bahadır (Der.), Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), TÜBA
  Ankara, 2007, 19-51.

MAKALELER, BİLDİRİLER, BİLİMSEL YAZILAR

 • Tekeli, İlhan, Selim İlkin, “Kadro ve Kadrocuların Öyküsü” Tanıl Bora, Murat
  Gültekingil (Der.) Sol, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, İletişim Yayınları,
  İstanbul, 2007, 600-619.
 • Tekeli, İlhan, “Kocaeli Pratikleri”, Kocaeli Geleceğini Arıyor, Yerel Projeler Komisyonu, KYÖD, 2007,12-15, 38-39.
 • Tekeli, İlhan, “Sorgulayan Bir Aydın: Mete Tuncay”, M. Ö. Alkan, Tanıl Bora, M.
  Koraltürk (Der.) Mete Tuncay’a Armağan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007,
  75-78.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sosyoloji Bir Efsanesini Kaybetti”, Milliyet, 15 Kasım2007.
 • Tekeli, İlhan, “1956-1966 Dönemi Yuvarlak Masa Tartışması”, Sevgi Aktüre, Sevin Osmay, Ayşen Savaş (Der.) 1956’dan 2006’ya ODTÜ Mimarlık Fakültesinin 50
  Yılı Anılar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2007, 87-110.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Sosyal Bilimler Endeksini Geliştirirken Kurultayın Değerlendirilmesi ve Kapanış”, Kasım Karakütük (Der.), Sosyal Bilimlerde Süreli
  Yayıncılık-2006 I. Ulusal Kurultay Bildirileri, 2007, 181-188.
 • Tekeli, İlhan, “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Gelişme Öyküsü”, Sevgi Aktüre, Sevin Osmay, Ayşen Savaş (Der.) 1956’dan 2006’ya ODTÜ Mimarlık Fakültesinin 50 Yılı Anılar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2007, 325-331.
 • Tekeli, İlhan, “Toplum ve Mimarlık”, Mimarlık, 339, Ocak-Şubat 2008, 46-49.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Planlama Mesleği Gelişmesini Sürdürürken Ahlakını Nasıl
  Oluşturuyor”, Planlama Meslek Alanı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, Şubat 2008, 55-72.
 • Tekeli, İlhan, “İşin Özü Onurlu Yaşam Hakkı”, Önce Kalite, 17, 123, Mayıs 2008,
  22-24.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Kentin Kimliği ve Marka Olması Konusunda Nasıl Düşünülebilir?”, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Nisan, 2008, 1-22.
 • Tekeli, İlhan, İlhan Tekeli ile Üniversite Üzerine (Söyleşi), Almıla, 3.12, ŞubatMart 2008, 34-39.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sosyoloji Bir Efsanesini Kaybetti”, Günce, 38, Mayıs,
  2008, 21-22.
 • Tekeli, İlhan, “Kamusal Özne Olmanın Doyumu”, İstanbul, 64, Ağustos, 2008, 40-
  46.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Dönüşüm Projelerini Nasıl Düşünebiliriz?”, Almıla, Güz,
  2008, 88-91.
 • Tekeli, İlhan, “Kıyı Yerleşmelerinin Kara ve Deniz Ara Kesitinde Bulunmasından
  Kaynaklanan Özellikleri ve Sürdürülebilirlik Koşulları, Batı Akdeniz Mimarlık, 39, 2008, 54-59.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Plancı/Araştırmacının Yöntem ve Ötesine İlişkin Arayışları”,
  Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Dergisi, 6, Güz, 2008, 1-26.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Siyasette Katılım ve Çoğulculuk, Birikim ve Yerel Siyaset”,
  İktisat Dergisi, 500, 7-9.
 • Tekeli, İlhan, “Tanıdığım Yönleriyle Şevki Vanlı”, Mimarlık, 334, Kasım Aralık,
  2008, 13-19.
 • Tekeli, İlhan, “An Explatory Approach to Urban Historiography Through a New
  Paradigm: The Case of Turkey”, Hashim Sarkıs, Neyran Turan (Der.), A Turkish Triangle, Ankara, İstanbul, İzmir At the Gates of Europe, The Aga Khan Program at the Harvard University Graduate School of Design, Cambridge,
  March, 2009, 9-21.
 • Tekeli, İlhan, “Mimar Kemalettin ve Eseri Hangi Ortamda Gelişti?”, Ali Cengizkan (Der.), Mimar Kemalettin ve Çağı, TMMOB, TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, Haziran, 2009, 23-42.
 • Tekeli, İlhan, “Kentlerde Yaşam ve Yönetim Kalitemizi Birlikte Artırmamız Gerekiyor”, TMB Gündem, 01 Temmuz, 2009, 20-23.
 • Tekeli, İlhan, “A Comment on Undergraduate Education and Critical Thinking”, Science, Uncertainity, Bologna, May Conference 1. İstanbul Bilgi University Press, İstanbul, August, 2009, 11-27.
 • Tekeli, İlhan, “Akademilerin Etik Konularda Sorumlulukları”, Emin Kansı (Der.)
  Bilim Etiği Sempozyumu, Türkiye Bilim Etiği Sempozyumu, Ankara, 2009,
  183-195.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Durumuna İlişkin Bazı Yorumlar”, Almıla, 14-15, Kış-Bahar, 2009, 72-81.
 • Tekeli, İlhan, “Cities in Modern Turkey”, Urban Age Project; İstanbul Kesişimler
  Şehri, London Scholl of Economics and Political Science and Alfred Herrhausen Society, İstanbul, 4-6 November 2009, 16-19.
 • Tekeli, İlhan, “Modernleşme Sürecinde İstanbul’un Nüfus Dinamikleri Nasıl Değerlendirilmeli?”, Murat Güvenç (Yayına Hazırlayan), Eski İstanbullular Yeni İstanbullular, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Aralık,
  2009.
 • Turak, Esat, Akçura, Tuğrul, Tekeli, İlhan, “Mimarlar Odası’nın Büyük İstanbul
  Planlaması ile İlgili Raporu”, Tuğrul Akçura: Şehircilik Yazıları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2009,163-176.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Üniversitelerin YÖK Sonrasındaki Gelişme Öyküsü
  (1981-2007)”, Tarık Çelik, İlhan Tekeli (Der.), Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi II, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2009, 55-316.
 • Tekeli, İlhan, “Arkadaşım Tansı Şenyapılı ve Bilimsel Çalışmaları”, Serap Kayasü, Oğuz Işık, Nil Uzun, Ebru Kamacı (yayına hazırlayan) Gecekondu Dönüşüm, Kent, Tansı Şenyapılı’ya Armağan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2009, 1-26.
 • Tekeli, İlhan, “Kente Dair Akademik Görüş”, + 1, 14, Ocak 2009,15-17.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Yaşam Kalitesine Varlık Düzeyinde Bir Problem Olarak
  Bakmak”, Mimarlık, 346, Mart-Nisan 2009, 23-26.
 • Tekeli, İlhan, “Kayırmacılığın Olduğu Bir Ortamda Yurttaş Pasiftir.”, İzmir Life,
  93, Mayıs 2009, 44-45.
 • Tekeli, İlhan, vd. “TOKİ Çalışmaları Üzerine Değerlendirmeler”, Çalıştay, 9 Ocak
  2009, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “İzmit’te 70’li Yıllar”, (Söyleşi), KMİM, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, 04 Ocak 2009, 68-71.
 • Tekeli, İlhan, “The Story of İstanbul’s Modernisation”, Architectural Design, 80.1,
  (January/February) 2010, 32-39.
 • Tekeli, İlhan, “Kızılay’ın Tarihsel Gelişiminde Yeni Bir Evre Kurulabilir mi?”,
  Yeni Bir Kızılay Düşünüyorum, Çankaya Belediyesi, Ankara, Şubat, 2010, 19-
  27.
 • Tekeli, İlhan, İlkin Selim, “Bir Başkaldırı Odağı ve Ortamı Olarak Selanik ve Makedonya”, Mehmet Ö.Alkan (Der.), Yadigar-ı Meşrutiyet, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Şubat, 2010.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’i Yeniden Düşünmek”, İzmir Kent Kurultayı, Mimarlar
  Odası İzmir Şubesi, İzmir, Şubat, 2010, 11-32.
 • Tekeli, İlhan, “Lisans Eğitimi ve Eleştirel Düşünce Üzerine Yorumlar”, Mayıs
  Toplantıları, Bilim Belirsizlik, Bologna, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul,
  Şubat, 2010, 13-28.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Yöneticileri/Kent Plancıları Kentsel Dönüşüm İçin
  Bir Ahlaki Çerçeve Oluşturmak Durumundadır”, Kentsel Yeniden Yapılanma,
  Kazananlar Kaybedenler, 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 6-8 Kasım
  2008, Şehir Plancıları Odası, Ankara, Mart, 2010, 39-47.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Bölge Gelişme Stratejileri”, Recep Kök Selim Şanlısoy (Der.)
  İzmir Merkezli Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Nisan, 2010, 17-24.
 • Tekeli, İlhan, “Dünya Demokrasisini Çok Kademeli Yönetişim Olarak Düşünmenin Açılımları”, Düşün, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Yayın Organı,
  23, Bahar, 2010, 58-61.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüz Türkiye’sinde Bölge Planlama Nasıl Temellendirilir”,
  Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Politikalar
  Merkezi, Nisan 2010, 9-25.
 • Tekeli, İlhan, “II. Dünya Savaşında Milli Korunma Yasasınının Uygulanmasında
  Yaşananlar”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri 2, İstanbul Ticaret Odası,
  İstanbul, 2010, 397-434.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Mimarlık Tarihlerinin Yazılma Yolları Üzerine Düşünceler”,
  Elvan Altan Ergut, Bilge İmamoğlu (Der.), Cumhuriyeti’in Mekânları Zamanları, İnsanları, Dipnot Yayınları, Ankara, 2010, 305-317.
 • Tekeli, İlhan, “Bölgesel Kalkınma Ajansları Yararlı Bir Türkiye Projesi Haline Getirilebilir mi?”, Birol Akgül, Nısfet Uzay (Der.), Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni örgütleri Kalkınma Ajansları, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010.

MAKALELER, BİLDİRİLER, BİLİMSEL YAZILAR

 • Tekeli, İlhan, “Creating a Nation State from a Fragmented Empire”, (Bu yazının
  Çincesi de yayınlanmıştır), Sencar Özsoy, Ayşen Savaş (Der.), Expo Shanghai
  2010, 2010, 129-132.
 • Tekeli, İlhan, “Krizin Neresindeyiz”, Kent ve Ekonomi Tartışmaları, Çankaya Belediyesi, Ankara, 24 Ocak 2010, 73-77.
 • Tekeli, İlhan, İlkin Selim, “Planlama Tarihi Açısından Umur-u Nafia Programları
  ve Cumhuriyet’in 1929 Yılında Uygulanmaya Başlayan İkinci Umur-u Nafia
  Programı”, Ergun Türkcan (Hazırlayan) Attila Sönmez’e Armağan; Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mayıs, 2010.
 • İlhan Tekeli, Baykan Günay, “Kentsel Dönüşüm Süreçleri – Urban Transformation
  Processes”, Lale Özgenel (Der.), İspanya Büyükelçisi Joan Clos, İlhan Tekeli
  ve Baykan Günay Tarafından Gerçekleştirilen Panel Sunuşları, 27 Nisan 2010,
  Mimarlar Derneği 1927, Matsa Basımevi, Mayıs, 2010.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’in Farklılığı Üzerinde Düşünmek”, İzmirli Olmak Sempozyumu Bildirileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Haziran, 2010, 29-37.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’deki Kayırmacı Siyasetin Bir Biçimi Olarak Cemaatçilik”,
  Almıla, 15, Güz, 2010, 72-79.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Sermaye Kavramına Verilen Önemin Bölgesel Gelişme Sorununa Yaklaşmakta Getirebileceği Yeni Mantık Üzerine”, 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Sosyal Politikanın Yönetişimi, TEPAV, Kasım, 2010, 59-70.
 • Tekeli, İlhan, “Planlama Yöntemimizi İstanbul’un Planı Üzerinden Sorgulamak”,
  Mimarlık, 356, Kasım-Aralık, 2010, 23-24.
 • Tekeli, İlhan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilim”, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, 24 Eylül, TÜBİTAK, 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Tasarımla Sürdürülebilirlik”,
  Ege Mimarlık, 76.1, 2011, 16-25.
 • Tekeli, İlhan, “Denizcilik Teknolojisinin Gelişimi ve 16. Yüzyılda Akdeniz
  Mekânının Siyasal ve Ekonomik Örgütlenmesi”, Halil İnalcık Armağını-II, Doğubatı, Mart, 2011, 32-101.
 • Tekeli, İlhan, “Akademilerin Öncülük Ettiği Bilim Eğitimi Anlayışının Sosyal Bilimler Alanında Uygulanması Üzerine”, Günce, 42, Nisan, 2011, 17-20.
 • Tekeli, İlhan, “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES)
  2013-2023 Üzerinde Bir Değerlendirme: Tasarlamak mı, Keşfetmek mi?”, Mimarlık, 359, Mayıs-Haziran, 2011,15-16.
 • Tekeli, İlhan, “Politika ve Mimarlık İlişkisini Mimarlık Tarih Yazımı Dışında Güncel Politika Açısından Sorgulamak”, Dosya 25, Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
  Haziran, 2011, 4-6.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Bilimci ve Siyasetçi Olarak Behice Boran: Hesabı Akılla Verilen Bir Yaşam”, Sosyoloji Dergisi, 23-24, 2011, 1-46.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Konut Tarihine Konut Sunum Biçimleri Kavramını
  Kullanarak Yaklaşmak”, Konut Sempozyumu 3-4 Aralık 2009, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mayıs, 2011, 283-300.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Mimarlık Tarihi Bakımından Cumhuriyet Nasıl Bir
  Bağlam Oluşturuyor”, Cumhuriyetin Mimarlık Mirası 2009, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 2011, 23-32.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Plancılarının Eleştirel Söylemlerini Temellendirme Yolları
  Üzerine”, Geniş Açı Konferansları, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Ağustos, 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Demokrasinin Kavramsallaştırılması ve Geliştirilmesi İçin
  Öneriler”, Barış Ünlü, Ozan Değer (Der.), İsmail Beşikçi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, 429-440.
 • Tekeli, İlhan, “Almanca Konuşan Plancı ve Mimarların Erken Cumhuriyet Dönemi Ankara’sının Planlaması ve Konut Sorununun Çözümüne Katkıları Üzerine”, “ Über den Beitrag deutschsprachiger Stadtplanner und Architekten bei
  der Lösung der Planungs und Wohnraumprobleme Ankaras in der Zeit der
  frühen Republik”, Bir Başkentin Oluşumu Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri, Das Werden Einer Hauptstadt Spuren deutschsprachier Architekten in Ankara, Goethe Institute, Ankara, 2011, 54-65.
 • Tekeli, İlhan, “ Bridging Histories”, Ricky Burdet and Deyan Sudjic (Der.) Living
  in The Endles City, Phaidon Press, New York, 2011, 210-217.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir: Tasarım Kenti” (Söyleşi), İzmir Life, 119, Temmuz 2011, 30-
  41.
 • Tekeli, İlhan, “İlk Gün Değerlendirme Konuşması”, 5.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, TEPAV, Ekim 2011, Ankara, 179-184.
 • Tekeli, İlhan, “Kanun Hükmünde Kararnameler, Süreciyle ve İçerikleriyle Demokrasimizin Kalitesini Geriletiyorlar”, Mimarlık, Kasım-Aralık 2011, 362, 10-
  11.
 • Tekeli, İlhan, Balcıoğlu, Tevfik, “İzmirin Tasarım Kenti Hedefleri ve Kazançları”
  (Gamze Kutlukaya’yla Söyleşi), Esiad Yaşam, 2. 13, Aralık 2011, 30-34.
 • Tekeli, İlhan, “Planlama Alanının Son On Yılı”, Planlama ve Mimarlık Alanının
  Son On Ylı Sempozyumu 11-12 Haziran 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası, Şubat 2012, 7-11.
 • Tekeli, İlhan, “Ankara Kent Atlası üzerine Bir Üst-Okuma”, Güven Arif Sargın
  (Der.) Ankara Kent Atlası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, Şubat,
  2012, xx-xxvii.
 • Tekeli, İlhan, “Kentlerin Tarihteki Değişimi”, XXI Mimarlık Tasarım Mekan, 108,
  Nisan 2012, 26-29.
 • Tekeli, İlhan, “Körfez Kıyılarında Şenlik Var”, İzmir Life, 11.129, Mayıs, 2012, 30-
  39.
 • Tekeli, İlhan, “Çok Kademeli Yönetişim Yaklaşımı Kürt Açılımında Yol Almasını
  Kolaylaştırabilir mi?” Özgür İnsan, 2012 Sayı.1, 42-47.
 • Tekeli, İlhan, “Önsöz”, Aziz Kocaoğlu, Çete, Boyut, İstanbul, 2012, 6-8.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Yazınında Atatürk’ün Ele Alınışı Üzerine Düşünceler”, CHP
  Parti Okulu Toplantıları, Birinci Kitap, Ankara, 2012, 32-46.
 • Tekeli, İlhan, “Strateji Geliştirmenin Sosyal Demokratlara Yaraşan Stratejisi Üzerine” Atatürk’ün Ele Alınışı Üzerine Düşünceler”, CHP Parti Okulu Toplantıları, Birinci Kitap, Ankara, 2012, 120-132.
 • Tekeli, İlhan, “Sanayi Öncesi Bir İmparatorluğun Modernite Projesinin Etkisi Altında Dönüşürken Yükseköğretimi Yeniden Kurumsallaştırılmasının Öyküsü”, Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi, Bildiri Kitabı.Cit.1, T.C. Yükseköğretim Kurulu, Ankara, 2012, 183-197.
 • Tekeli, İlhan, “Seyfi Arkan’ın Yaşamı ve Mimarlığının Toplumsal Bağlamı”, Ali
  Cengizkan, A. Derin İnan, N. Müge Cengizkan (Der.), Modernist Açılımda Bir
  Öncü Seyfi Arkan, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, Eylül, 2012, 15-26.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet’i Anlamak İçin Yeni Tarih Perspektifinin Gerekirliği”,
  Ali Haydar Fırat, Türkiye’nin Cumhuriyeti, Tekin Yayınevi, İstanbul, Ekim,
  2012, 234-244.
 • Tekeli, İlhan, “Siyaset, Yeni Osmanlı Mimarisi Zorlamasıyla Sınırlarını Aşarak,
  Türkiye’nin Kaynak ve Zaman İsrafına Neden Oluyor”, Arredamento Mimarlık, 261, Ekim 2012, 118.
 • Tekeli, İlhan, “Yükseköğretim’de Yeniden Düzenleme Arayışlarının Nasıl Temellendirilebileceği Üzerine”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cilt.2, Özel Sayı, Kasım 2012, 6-10.
 • Tekeli, İlhan, “Genel Değerlendirme”, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Yönetişim, 2 Aralık 2011, TEPAV, Ankara, Aralık 2012, 137-138.
 • Tekeli, İlhan, “Üniversite Sohbetleri”, Vedat Bilgin (Der.), Üniversite Bilim ve Türkiye, Binyıl Yayınevi, Ankara, 2012, 91-102.
  2013 – 25 adet
 • Tekeli, İlhan, “Büyükşehir Yasası Düzenlemeleri, Siyasi Kültürümüzün Zafiyetini
  Bir Kez Daha Sergiliyor”, Mimarlık, Sayı 369, Ocak-Şubat 2013, 10-11.
 • Tekeli, İlhan, “Katılımcı Sürecin Öyküsü”, İzmirlilerin Projesi, XXI, 116, Şubat,
  2013, 35.
 • Tekeli, İlhan, “1960’lı Yıllarda Türkiye’de Planlama Düşüncesinin Yeniden Canlanışı Modernite Projesinin İçinden Okumaya Çalışmak”, R. Funda Barbaros
  ve Erick Jan Zurcher (Hazırlayanlar), Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda
  Türkiye, Efil Yayınevi, Ankara, Şubat, 2013, 25-54.
 • Tekeli, İlhan, “Siyasi Partilerin, Siyaset Yapma Biçimlerini Değiştirmeleri Gerekiyor”, (İktisat Dergisi’nin İlhan Tekeli’yle Yaptığı Söyleşi), Temmuz Aralık,
  2013, İktisat Dergisi, 525, 15 Mart 2014, 3-10.

MAKALELER, BİLDİRİLER, BİLİMSEL YAZILAR

 • Tekeli, İlhan, “Siyasetçilerin Tarihle İlişki Kurma Ahlakı Üzerine”, Tarih Yazıcılığı, Cogito, 73, Bahar, 2013, 283-304.
 • Tekeli, İlhan, “Taşra, Yerel ve Çevresel Farklılaştırılmasının Toplumsala/ Mimarlığa İlişkin Tartışmalara Getirebileceği Üzerine”, Arredamento Mimarlık, 267,
  Nisan, 2013, 101-104.
 • Tekeli, İlhan, “İstanbul’un Geleceği Belirsiz”, Büşra Sönmezışık Röportajı, Yenişafak Pazar, 26 Mayıs 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Sadece Kentler Değil İnsanlar da Dönüşmeli” (Betül Altınbaşak Röportajı), Türkiye, 26 Mayıs 2013.
 • Tekeli, İlhan, vd., “İstanbul; Siyaset, Ekonomi, Mekan”, Toplumsal Tarih, 233, Mayıs 2013, 16-17.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Gezi Deneyimleri Lazım” (Meral Tamer Röportajı), Milliyet,
  19 Haziran 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Dünyanın Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Sırasında Türkiye’de
  Kendi Özgüllüğü İçinde Bir Dönüşüm Yaşarken, Mekan Organizasyonu Nasıl
  Yeniden Yapılandırılıyor?” Mert Ural, Dilek Seymen, Aylin Abuk Duygulu
  (Der.), Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları,
  1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, Dokuz Eykül
  Üniversitesi, İzmir, 13 Haziran, 2013, 391-400.
 • Tekeli, İlhan, “Taksim Gezi Parkı’nda Yeni Bir Siyaset Kültürü Uç Verdi”, Mimarlık, 372, Temmuz- Ağustos, 2013, 18-19.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Dönüşüm Projelerini Nasıl Düşünebiliriz”, Almıla, 19,
  Güz, 2013, 132-135.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet ve Modernleşme Serüveni”, Egeden, 5.18, Güz, 2013,
  18-23.
 • Tekeli, İlhan, “Kentlerimizin ve Bizim Onu Kavrayışımızın Değişmesi Üzerine”,
  Hasan Ertürk, Neslihan Dostoğlu, Neslihan Sam (Der.), Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, 22-23 Eylül 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2013, 201-214.
 • Tekeli, İlhan, “Tanıklar Değerlendirmeler”, “İlhan Tekeli”,” Yiğit Gülöksüz –İlhan Tekeli”, “Vedat Dalokay’ın Ardından Belediyecilik Deneyi Üzerine”, “İlhan Tekeli Erol Köseyi Anlatıyor”, Selahattin Yıldırım, Türkiye’de Toplumcu Belediyecilik 1973-1980, Çankaya Belediyesi, Ekim 2013, 147-160,161-164,240-
  245,304.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Vakfı Onursal Başkanının Açılış Konuşması”, Bülent Bilmez
  (Yayına Hazırlayan) Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, Tarih Vakfı
  Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim, 2013, xiii-xx.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Dönüşüm Ama Nasıl?” Deniz Çaba Şen’in Mülakatı, Esiad
  Yaşam, 4.17, Ekim 2013,10-15.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Demokrasi Krizi ve Neoliberalizm”, Kentsel ve Bölgesel
  Araştırmalar Ağı; 28-30 Kasım 2013, Mersin, 2013, 9-21.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Yönetimi ve Planlaması Konusunda Öneri Geliştirebilmek
  İçin Demokrasi Kriziyle Yüzleşmek Gerekir”, Toplumsal Tarih, 240, 2013, 40-
  51.
 • Tekeli, İlhan, “Akdeniz Akademisi ile İzmir, Akdeniz’in Yıldızı Olacak” (Deniz
  Çaba Şan İlhan Tekeli’yle Konuşma), İzmir Life, 147, Kasım, 2013, 30-33.
 • Tekeli, İlhan, “Genel Değerlendirme”, 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Kırsal Kalkınma Politikasının Değerlendirilmesi 13-14 Aralık 2012,
  TEPAV Ankara, Aralık, 2013, 252-256.
 • Tekeli, İlhan, “Hasan Ali Yücel’in Bakanlık Döneminde Cumhuriyetin Kültür/
  Eğitim Programı Nasıl En Geniş Kapsamına Ulaştı ve Neden Sürdürülemedi?”, Ümit Ekin (Der.), Özer Ergenç’e Armağan, Bilge Kültür ve Sanat, İstanbul, 2013, 368-410.
 • Tekeli, İlhan, “Yaşam Alanının Düzenlemesi Olarak Mimari” (Mülakat), Gelenekten Geleceğe, 1.4, Kasım-Aralık, 2013, 9-25.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’yi Anlamanın Yolu Kentlerini ve Demokrasisini Tanımaktan Geçiyor”, Doğu Batı, 17.67, Kasım, Aralık, Ocak, 2013-14, 63-84.
 • Tekeli, İlhan, “1970’li Yıllarda Gelişen Toplumcu Belediyecilik Yaklaşımının Toplumsal Bağlamı Üzerine”, Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu, Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Konseyi, Ankara, Ocak, 2014, 26-30, 207-224.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Demokrasi Krizini Aşmadan Kentteki Sorunlarını Aşamaz,
  Yaşam Kalitesini Geliştiremez”, Mimarlık, 375, Ocak-Şubat 2014, 6-8.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentlerin Yaşamakta Olduğu Dönüşümün Özgüllükleri Üzerine”, 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı Pursaklar, 24-25 Mart 2012,
  Pursaklar Belediyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2014, 61-81.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Katılımcı Demokrasi Pratiğinin Geliştirilmesi Üzerine Yorumlar”, İnan İzci (Der.), Katılımcı Yerel Yönetim, Kalkedon Yayıncılık, Mart, 2014, 39-50.
 • Tekeli, İlhan, “Sunuş”, Asuman Türkün (Der.), Mülk, Mahal, İnsan İstanbul’da
  Kentsel Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart, 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Can Emergence Relieve the Community of the Great Control of
  Design”, Rhizome, 03-2014, 4-5.
 • Tekeli, İlhan, “Socio-Psychological Factors Affecting Participatory Planning Processes At Interactional Levels”, Megaron, 9.1, 2014, 1-13.
 • Tekeli, İlhan, “Kent ve Doğa Bir Süreklilik, Kentlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamanın Bizim Elimizde Olduğunu Unutmamamız Gerekir”, ODTÜLÜ, 52, Nisan-Mayıs- Haziran, 2014, 20-23.
 • Tekeli, İlhan, “Siyasetçiler ve Mega Projeler Üzerine”, Ömer Devrim Aksoyak
  (Der.), Mega Projeler ve İstanbul 12 Şubat 2014, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
  Üniversitesi, İstanbul, Mayıs, 2014.
 • Tekeli, İlhan “II. Dünya Savaşında Savaşmadık Ama…” (Günce Akpamuk ile Röportaj), Atlas Tarih, 27, Haziran-Temmuz 2014, 90-109.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Yükseköğretim Stratejisi Bağlamında Mimarlık Eğitimi
  Üzerine Düşünceler”, Mimarlık, 378, Temmuz- Ağustos 2014, 55-59.
 • Tekeli, İlhan, “İnsanın Tasarım Kapasitesi Nesne Düzeyinden Çevre Düzeyine
  Tırmanırken”, İTÜ Vakıf Dergisi, 64, Temmuz-Eylül 2014, 46-51.
 • Tekeli, İlhan, “1970’ler Türkiye’sinde Modernleşme ve Planlama”, R. Funda Barbaros ve Erick Jan Zurher (Hazırlayanlar), Modernizmin Yansımaları: 70’li Yıllarda Türkiye, Efil Yayınevi, Ankara, Temmuz, 2014, 110-135.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzde Türkiye’deki Kentlerin Yönetimi ve Planlaması Konusunda Öneriler Geliştirebilmek İçin Öncelikle Türkiye’nin Yaşamakta Olduğu Demokrasi Kriziyle Yüzleşmek Gerekir”, 8 Kasım Dünya Şehircilik
  Günü 37. Kolokyumu 6-8 Kasım 2013, İzmir, TMMOB Şehir Plancıları Odası,
  Ankara, Ekim, 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Uyguladığı Kentsel Dönüşüm Yaklaşımını Değerlendirmek”, 1.Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8-14
  Mayıs, 2014, Kentsel Dönüşüm, Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kasım, 2014, 151-163.
 • Tekeli, İlhan, “Tarihle İlişki Kurmanın Seçenekleri Nelerdir?”, Arredamento Mimarlık, Aralık, 2014, 74-75.
 • Tekeli, İlhan, “Coğrafya ve Mekân Üzerine” (Söyleşi Ayla Deniz), Erdem Bekaroğlu, Ali Rıza Özdemir (Der.), Bir Disiplinin İç Dünyası Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, İdil Yayıncılık, İstanbul, 2014, 3-16.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent-Bölgeleri Üzerinde Düşünmek”, Selahattin Yıldırım, Dünya’da ve Türkiye’de Büyük Kent Yönetimi Üstüne, Çankaya Belediyesi, Ankara, 2014, 111-132.
 • Tekeli, İlhan, “Genel Değerlendirme Konuşması”, 9. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bölgesel Kalkınmanın Geleceği 17 Aralık 2014, TEPAV,
  2014, 149-154.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzde Mimarlık Alanında Gelenekselle Kurulabilecek İlişkilerin Sorunları Üzerine”, Yeni Yüksektepe “Geleneksel Türkiye” Fotoğraf Yarışmaları Albümü, Aktif Felsefe, Ankara, 2014, 374-376.
 • Tekeli, İlhan, “Öyküsünü Yitiren Kent: Ankara”, Arredamento Mimarlık, 281,
  2014/07-08, 121.
 • Tekeli, İlhan, “Küresel Krizden Türkiye’nin Krizine”, İlhan Tekeli Konuşması,
  Sosyal Demokrasi Derneği, Ankara, 2014, 37-38.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet’in Demokrasi Macerası: Siyaset ve Yeni Kamusallık”,
  İstanbul Konuşmaları, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, İstanbul SMD, YEM
  Yayınları İstanbul, Ocak 2015, 57-73.
 • Tekeli, İlhan, “Kentleşme ve Yerel Yönetim Politikaları”, Yerel Yönetimler ve Demokrasi, İstanbul, 23-24 Ocak 2014, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, Şubat,
  2015, 29-36.

MAKALELER, BİLDİRİLER, BİLİMSEL YAZILAR

 • Tekeli, İlhan, “Sürdürülebilir Bir Toplum ve Çevre Tasarımı İçin Bir Strateji Seçenekleri Yelpazesi Oluşturmak”, İzmir Ekoloji Forumu, 7.12.2013, İzmir Akdeniz Akademisi, Mart, 2015,69-130.
 • Tekeli, İlhan, “2016 Habitat III Zirvesi’ne Türkiye’nin Hazırlığı Heyecan Vermiyor”, Mimarlık, 383, Mayıs- Haziran 2015, 21-22.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Demokrasi Pratiğinin Araçsal ve Ötekileştirici Nitelikleri Nasıl Aşılabilir?”, Kebikeç, 39, 2015, 171-189.
 • Tekeli, İlhan, “Kavramlarımızı ve Kuramlarımızı Gözden Geçirme Zamanı Geldi
  mi?” Mustafa Altunoğlu, Şerife Geniş (Der.) I. Uluslararası Kent Araştırmaları
  Kongresi16-17 Nisan Eskişehir, Cilt I, Anadolu Üniversitesi, 2015, 34-58.
 • Tekeli, İlhan, “İstanbul’un Modernleşme Öyküsü”, Büyük İstanbul Tarihi, Cilt 1,
  2015, 182-215.
 • Tekeli, İlhan, “Zeki (Selah) Sayar’ın Yaşamı ve Mimarlığının Toplumsal Bağlamı”,
  Ali Cengizkan, Derin İnan, N. Müge Cengizkan, Zeki Sayar ve Arkitekt,
  TBMM Odası, Ankara, Ekim, 2015, 19-35.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Yazımı”, Ahmet Şimşek (Der.), Tarih İçin Metodoloji, Pegem
  Akademi, Ankara, Ekim 2015, 46-49.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir’de Bir Kültür Platformunun Oluşturulmasında Aktif Rol Almak İstiyor”, İzmir Kültür Platformu Girişimi, Yıllık, İzmir, 2015,4-5.
 • Tekeli, İlhan, “Akdeniz’i Kavrayışımız Hem Bizi Dünyada Bir Yere Oturtuyor
  Hem de Dünyanın Çok Önemli Bir Uygarlık Macerasının Temel Aktörü Haline Getiriyor” (Söyleşi), Yeniden Akdeniz, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir
  2015, 3-8.
 • Tekeli, İlhan, “Dünya’da Değişen Yerleşme Yapısının Yarattığı Temsil Sorunları
  ve Demografiye Yansımaları Üzerine”, Nüfus Dergisi, 37-38, 2015-2016, 65-78.
 • Tekeli, İlhan, “Lessons from Turkey’s Urbanization Experience”, Merih Celasun
  Memorial Lecture, December 29, 2014, TEPAV, February, 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminden Öğrenebileceklerimiz”, Merih Cealasun’a Saygı Günü Dersi,29 Aralık 2014, TEPAV, Şubat, 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Geldiği Noktada Geleceği Büyük Ölçüde Demokrasisinin Kalitesini Geliştirebilmesine Bağlı Hale Gelmiştir”, Mimarlık Semineri,
  TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Şubat, 2016,
  35-50.
 • Tekeli, İlhan, “ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün Kurucularından Rauf
  Beyru’yu da Kaybettik”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33.1, 2016, vi-viii.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir Tarihi’nin İçine yerleştirilebileceği Bir Akdeniz Üst Anlatısı
  Üzerine”, Alp Yücel Kaya, vd., (Der.), Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Çoğulluluğu ve Farklılığı İçeren Bir Birlik Özlemi, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir, Haziran, 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Upon a Mediterranean Metanarrative in Which Izmir’s History can
  be Placed”, Alp Yücel Kaya et. al. (Der.), History, Culture and Politics in the Mediterranean,”The Need for a Plural and Diverse Unity”, İzmir Metropolitan
  Municipality Mediterranean Academy, İzmir, July, 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Dünya’da ve Türkiye’de Ölçek Sorunu: Sunuş”, Toplum ve Demokrasi, 10.22, Temmuz-Aralık 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Kendimize Yeni Sorular Sorma Zamanı Gelmedi mi?”, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu 26-27 Mayıs 2016, Bursa Kent Konseyi
  Bilimsel Yayınlar, Bursa, Eylül 2016, 3-14.
 • Tekeli, İlhan, “Gönül Soyoğul sordu Prof. Dr. İlhan Tekeli Yeni Kültürparkı Anlattı”, Ege’de Son Söz, 6 Eylül 2016.
 • Tekeli, İlhan, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrasındaki Uygulamalar Nasıl
  Okunabilir”, Mimarlık, 392, Kasım-Aralık 2016, 8-9.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Akdeniz Üst Anlatısı İçinde İzmir”, Meltem İzmir Akdeniz
  Akademisi Kitabı, Aralık, 2016, 13-36.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüz Türkiye’sinde Kentsel Dönüşüm Başlığı Altında Yürütülen Uygulamalar Üzerine Yorumlar”, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, Elmira
  Gür, Dilek Yıldız, İstanbul’da Konut (Bin Çeşit), İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul,
  2016, 29-44.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Kuruluş Öyküsü”, C. Güner
  Omay (Der.), TÜBİTAK’ın 1990’lı Yıllarda Türk Bilim ve Teknolojisine Öncülük Ettiği Alanlar, Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı, Ankara, Ocak 2017, 9-
  20.
 • Tekeli, İlhan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’sinde Mimarlık Kuramı ve
  Pratiğinin Yeniden Yapılanması İçine Baysal- Birsel Rasyonalizmi Nasıl Yerleştirilebilir?”, N. Müge Cengizkan, Ali Cengizkan (Der.), Haluk Baysal Melih
  Birsel Rasyonalizmi, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, Mayıs 2017, 13-30.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Tasarımın Ne Olduğunu Ancak Tasarım Olgusunun Ölçeğe Göre Farklılaşmasını Araştırarak Kavrayabiliriz”, Kent ve Tasarım
  (Ege’de Sonsöz) 23 Haziran, 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Egli’nin Yaşam Öyküsünü Öğrenmek, Türkiye’de Modern Mimarlığın Gelişiminin Anlaşılmasına Ne Tür Katkılar Yapıyor?”, Ali Cengizkan,
  Selda Bancı, Müge Cengizkan (Der.) Ernst A. Egli Türkiye’ye Katkıları,
  TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, Eylül, 2017, 23-36.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimlerde Hizmetin Ötesinde Katılımcılık Bulunuyor”,
  Şehir&Toplum,8, Ağustos-Kasım, 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Artık Planlamayı kent –kır Ayrımı Üzerinden Düşünmeyelim”, İzmir Life, 194, 17, Ekim, 2017, 62-65.
 • Tekeli, İlhan, “Akademik Tarihçilikten Beklentiler Üzerine”, Ahmet Şimşek, Alaattin Aköz (Der.), Türkiye’de Akademik Tarihçilik, Kronik Kitap, İstanbul, Kasım, 2017, 38-56.
 • Tekeli, İlhan “Ve Selim İlkin’e Veda Ettik”, Mimarlık, 398, Kasım-Aralık 2017, 10.
 • Tekeli, İlhan, “Zonguldak Bölge Planları ve Filyos Vadisi Projesinin Gelişim Tarihi
  Üzerine”, Ekonomik ve Ekolojik Sürdürülebilirlik Açısından Filyos Vadisi Projesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Zonguldak, Aralık, 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Melih Gökçek Belediyeciliği Üzerine”, Ankara Rapor: Gökçek Dönemi Hasar Tespiti (1994-2017), TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Aralık, 2017, 82.
 • Tekeli, İlhan, “Kent, Demokrasi ve Özneller Arasının Oluşumunun Çok Yönlü
  Kritik Önemi Üzerine” Ayşen Savaş, Sevin Osmay (Der.) Jale N. Erzen Testimonial/ Anı Kitabı, METU, 2017,21-32.
 • Tekeli, İlhan, “1990’lı Yıllar: Siyasal Düzenin Aşınması, Ekonomik Kriz ve Planlamada Umutların GAP’a Bağlanması”, R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zurcher
  (hazırlayanlar), Modernizmin Yansımaları: 90’lı Yıllarda Türkiye, Efil Yayınları, Ankara, Aralık, 2017, 10-39.
 • Tekeli, İlhan, “Böyle Bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine”, Ayın Konuğu Konferansları 2015, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul
  Büyükkent Şubesi, İstanbul, Ocak 2018, 173-196.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir Yönetişim Modelinin Temel Değerleri/ Kavramları Konusundaki Konuşmalara Giriş”, İzmir Modeli Çalışmaları, Birinci Kitap, Ortak Kavramlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Haziran, 2018, 32-51.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir Modeli Projesi İçin Notlar”, İzmir Modeli Çalışmaları, Birinci
  Kitap, Ortak Kavramlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Haziran, 2018, 9-
  13.
 • Tekeli, İlhan, “Ortak Olanın” Keşfi Geliştikçe Demokrasi Taleplerimizin Dayanağı
  da Genişliyor” İktisat ve Toplum, 9.97, Kasım, 2018, 27-31.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Yapısal Uyum Mekanizması Olan Göçler ve Zorunlu Nüfus Yer
  Değiştirmeleri Küreselleşen Dünyayı Yönetemeyen BM ve Ulus Devletler Zihniyetinin Elinde Nasıl Bir Krize Dönüşüyor, Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık, 2018.
 • Tekeli, İlhan, “150 yıllık İzmir Belediyeciliğini Değerlendirme Konuşması”, Uluslararası Yerel Yönetimler Demokrasi ve İzmir Sempozyumu, İzmir Akdeniz
  Akademisi, 2019, 441-448.
 • Tekeli, İlhan, “Bilgi Toplumuna Doğru Yol Alırken, Kent Yöneticileri ve Kent
  Plancıları Olarak Komünite Kavramını Yeniden Düşünmemiz ve Ona Yeni İşlevler Yüklememiz Gerekiyor”, İktisat ve Toplum, 9.9, 39-47.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm”, Efil
  Journal, 2.6, 2019, 8-49.
 • Tekeli, İlhan, “Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve
  Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor”, Efil Journal, 2.7, 2019, 8-37.
 • Tekeli, İlhan, “Sibel Yalı’nın Prof.Dr. İlhan Tekeli ile Röportajı”, Tarih Yazımı, 1.2,
  Kış, 2019, 248-265.
 • Tekeli, İlhan, “Scientific Knowledge and Decision Making in Planning: Emotional
  Aspects”, Ayda Eraydın, Klaus Frey (Der.), Politics and Conflict in Governance and Planning, Routledge, New York and London, 2019, 227-242.
 • Tekeli, İlhan, “Modern Türkiye’de Kültür ve Sanat (1923-2019)”, Ahmet Şimşek
  (Der.): Modern Türkiye Tarihi, Pegem Akademi, Ankara, Eylül 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Modern Türkiye’de Bilim ve Üniversite (1923-2019), Ahmet Şimsek
  (Der.), Modern Türkiye Tarihi, Pegem Akademi, Ankara, 2019, 284-311.
 • Tekeli, İlhan, “Değerlendirme Konuşması,” İzmir Belediyesi’nin 150.Kuruluş Yıldönümünde Uluslararası Yerel Yönetimler Demokrasi ve İzmir Sempozyumu,
  İzmir, Aralık 2019, 441-444.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Bilimciler Konuşuyor”, Ömer Faruk Çolak Söyleşi, İktisat ve
  Toplum, 10.109, Kasım 2019, 11-28.
 • Tekeli, İlhan, “Ekonomi-Demokrasi Tartışması, İktisat ve Toplum, 111, Ocak 2020,
  80-82.
 • Tekeli, İlhan, “Yetki Gaspına Karşı Yerel Demokrasi İttifakı” Şükran Soner Röportajı, Cumhuriyet Gazetesi, 07 Mart 2020.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, KONUŞMALAR

 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Demokrasinin Güncel Sorunları, Sosyal Demokrasi Derneği
  Semineri, 8 Ocak 2004.
 • Tekeli, İlhan, “The Role of German Scholars in the Formation of City Planning
  Education and Practice in Turkey” Exodus des Wissensaften und Literatur, 09
  February 2004.
 • Tekeli, İlhan, “İçgöç Kavramının Geliştirilmesi Üzerine”, Akdeniz Üniversitesi, 4
  Mart 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Possibilities of Local Architectural Historiography and Local Market Defence Strategies”, Rethinking Architectural Historiography, Internetional Conference METU, Ankara, 18-19 March, 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Yaşam Kalitesi Kavramı ve Göstergeleri” Halk sağlığı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 22 Mart 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Yerleşme Yapısı ve Göç”, Kentsel ve Bölgesel Gelişmeler Ağı, 26-
  27 Mart, 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Buldan Kültür Mirası Kaynaklı Ekonomik Gelişim Modeli Paneli
  TÜBA İstanbul, 10 Nisan 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Avrupa Birliği Türkiye ve Demokrasi”, TÜBA Konferansı, 22 Nisan
  2004.
 • Tekeli, İlhan, “Esat Turak’ın Türkiye’nin Şehirciliğine Katkısı”, Şehir Plancıları
  Odası Ankara Şubesi, 27 Nisan 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Yeniden Yapılanan Dünya’da Değişen Demokrasi”, İTÜ Evi, 1 Mayıs 2004.
 • İlhan Tekeli, Melih Pınarcıoğlu, “Commitment Model for Regional Planning: How
  to Unlock the Frozen Gears of Stagnant Regions”, Regional Science & Editorial Meeting of European Spatial Research and Policy, Mersin University, 5-9 May, 2004
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Mimarlık Tarihlerinin Yazılma Yolları Üzerine Düşünceler”,
  A.Alto. Modern Culture & The Self, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kocatepe
  Cultural and Convention Centre, 14 May 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Tek ve Çok Kademeli Demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri
  Üzerine İrdelemeler”, Tarih Vakfı Ankara Toplantıları, 21 Mayıs 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Kent ve Dil”, İzmir Enternasyonel Fuarı, Kitap Sokağında Söyleşi,
  27 Ağustos 2004.
 • Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi ve Aktif Yurttaşlık”, 12. Adalet ve Demokrasi
  Haftası Etkinlikleri, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 30 Ocak 2005.
 • Tekeli, İlhan, “An Explanatory Approach to Urban Historiography Through a
  New Paradigm: The Case of Turkey”, A Turkish Triangle İstanbul, Ankara and
  İzmir at the Gates of Europe Harvard Graduate School of Design, Cambridge,
  April 22-23, 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Planlaması Düşüncesinin Gelişmesi”, Yunus Aran
  Birlikteliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 12 Mayıs 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Dünya’nın Yaşadığı Dönüşüme Yerelden Yaklaşmanın Doğurduğu
  Fırsatlar”, TÜSES Bilgi Üniversitesi, 14 Mayıs 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Çok Paradigmalı Bir Sosyal Bilim Alanında Yaşamak” Muğla Üniversitesi, Felsefe Sosyal Bilim Toplantısı, 5 Ekim 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Niçin Siyaset? Nasıl Siyaset? Günümüz Siyaseti ve Yeni açılımlar”,
  Sosyal Demokrasi Derneği Adana Şubesi, 20 Ekim 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzden Atatürk Dönemi Kent Planlaması Uygulamalarına
  Bakmak”, Atatürk’ü Anma Etkinlikleri, 9-11 Kasım, 2005, İTÜ, İstanbul.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Kentleşme Deneyimini Değerlendirmekte Yeni Bir Bakış Açısı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferanslar Dizisi 7, Aralık, 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Korkut Boratav Üzerine”, 70 Yaşında Korkut Boratav’a Saygı, Tarih
  Vakfı SBF, 14 Aralık 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Politika Arayışına Yanıtlar”, Sosyal Demokrasi Derneği Eskişehir Şubesi, 15 Aralık 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Çevre Hakkına Yerelden Yaklaşmak”, Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım Toplantısı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara, 14-15 Aralık, 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzde Kentsel Altyapı Sorunsalı Nasıl Kurgulanır? 4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, 15-16 Aralık, 2005.
 • Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi ve Aktif Yurttaşlık”, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı “13. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, 27 Ocak
  2006.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Siyaset ve Parti Arayışları İçin Bir Öneri” TÜSES Necat Erder’e Armağan Toplantısı, 11 Mart 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Yenilikçilik ve Yerellik”, Gaziantep Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi, 15 Mart 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Kültür Politikaları İçin Stratejik Seçmeler” Sempozyum Payitaht Bursa’da Kültür ve Sanat, 8 Nisan 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Yükseköğretimde Stratejik Tercihler” Çukurova Üniversitesi Tıp
  Fakültesi, 14 Nisan 2006.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’de Yaşamak, İzmir’i Düşünmek”, IX. Mimarlık Haftası, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 4 Mayıs 2006.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’de Yaşamak, İzmir’i Düşünmek”, IX. Mimarlık Haftası, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 4 Mayıs 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye İçin Bir İktisat Vizyonu”, VII. Uluslararası Yapıda Tesisat
  Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, 8-10 Mayıs 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Modernitenin Tarih Anlayışı Neden Tarihçileri Zor Durumda Bırakıyor?”, Tarih Vakfı Tarih Toplantılar, Ankara, 16 Mayıs 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Bölgesel Kalkınma Ajanslarını Bir Türkiye Projesi Haline Getirebilir miyiz?”, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8 Eylül 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Yükseköğretim Sistemi Üzerinde Düşünmek, (Çukurova Üniversitesi açılış dersi), 4 Ekim 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Gelişme Öyküsü İçinde Nüfusbilimin Yeri”, Nüfusbilim Günleri, 14-15 Ekim 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih ve Sosyal Bilim İlişkisi Üzerine Düşünmek”, Tarih Vakfı Konuşmaları, 1 Kasım 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Açılış Konuşması”, Türkiye’de Yükseköğretimde 2023 Vizyonu,
  Atılım Üniversitesi, 2-3 Kasım 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Sosyal Bilimler Endeksini Geliştirirken, I. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar Kurultayı 2-3 Kasım, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “Siyaset ve Planlama İlişkisi Yeniden Tanımlanırken”, Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi, İzmir, 6 Kasım 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı Tarihinin Yazılmasının Sorunsalları Üzerine”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Konferansları, İzmir, 7
  Kasım 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Siyaset ve Planlama Konusunda Konuşulanlar” Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi, İzmir, 8 Kasım 2006.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Demokrasinin Güncel Sorunları, TESAV, Ankara, 10 Kasım
  2006.
 • Tekeli, İlhan, “Temsili Demokrasinin Yarattığı Muhalefet Kalıpları Nasıl Aşılabilir? TÜSES İlhan Tekeliye Saygı Günü, 17 Mart 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Vedat Dalokay Üzerine”, Ankara, Vedat Dalokay Nikâh Salonu, 21
  Mart 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Inovasyon Üzerine Düşünmek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 30
  Mart 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Yükseköğretim Stratejisi, TESAV, Ankara, 31 Mart 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Yazıcılığı Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi, 10 Mayıs
  2007.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Bilimlerin Gelişimi, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Ankara
  16 Mayıs 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Türk Yunan İlişkileri Ötekileştirmeden Nasıl Kurulabilir? Barış ve
  Karşılıklı İletişim Derneği, İzmir, 26 Mayıs 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Muğla Tarihi İçin Sorun Alanları, Muğla Belediyesi, Muğla, 27 Mayıs 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Yüksek Öğretim Stratejisi, Muğla Üniversitesi, 28 Mayıs
  2007.
 • Tekeli, İlhan, “İç Göçler için Yeni Kavramsal Çerçeveler, Mirekoç Koç Üniversitesi, 18 Haziran 2007.
 • Tekeli, İlhan, “İkinci Dünya Savaşında Milli Korunma Yasasının Uygulanmasında
  Yaşananlar, Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, 7-8 Eylül 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Karabük Üniversitesi Açılış Dersi”, 2 Ekim 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Antalya için Nasıl bir Kent Kimliği ve Marka”, Antalya Kent Müzesi Tarih Söyleşileri No.11, 22 Eylül 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Planlama Mesleği Gelişmesini Sürdürürken Ahlakını Nasıl
  Koşturuyor”, Planlama Meslek Alanı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara,
  7-9 Kasım 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Mimarlık ve Toplum”, 4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 9 Kasım
  2007.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Bilimler İçin Merkezi Önemde Bir Problem Tanımlama Girişimi”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği,
  ODTÜ-Ankara, 28 Kasım 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Yerelleşme ve Yolsuzluk, 3. Yolsuzlukla Mücadele Konferansı, TEPAV 5-6 Aralık 2007, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “Mimar Kemalettin ve Eseri Hangi Ortamda Gelişti, Mimar Kemalettin ve Çağı, 7-8 Aralık 2007, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “Akademilerin Etik Konularda Sorumlulukları, TÜBA Bilim Etiği
  Sempozyumu, 15 Aralık 2007.
 • Tekeli, İlhan, “Sivil Toplum Örgütleri: Tesev Siyaset Okulu Semineri”, Ankara, 8
  Ocak 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sosyal Demokrasiye Hapsolmayan Siyaset Arayışları
  için Bir Öneri, TESAV, 2008 Yılına Girerken Sosyal Demokrasi: Sorunlar- Çözüm Önerileri, 19 Ocak 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Planlamasının Gündemindeki, Değişme ve Dönüşme”,
  TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, 28-29 Şubat 2008. Anemon Otel, Eskişehir.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Rol Modeli Olarak Mübeccel Kıray”, 5

PANELLER, SÖYLEŞİLER, KONUŞMALAR

 

 • Tekeli, İlhan, “Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını,” Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 15 Mayıs 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Stratejik Mekânsal Planlama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 16 Mayıs 2008.
 • Tekeli, İlhan, “2023 Türkiye’de Kamu Yönetimi Paneli”, 9. Kamu Kalite Sempozyumu, Ankara, 28 Mayıs 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Plancı/ Araştırmacının Yöntem ve Ötesine İlişkin Arayışları”,
  İnsan-Toplum Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 6 Haziran 2008.
 • Tekeli, İlhan, “2008 Yılı Sonlarına Doğru Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Durumuna İlişkin Bazı Yorumlar”, SHP’nin Düzenlediği Erdal İnönü’yü Anma
  Toplantısı, 31 Ekim 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Yöneticileri/Kent Plancıları Kentsel Dönüşüm İçin
  Bir Ahlaki Çerçeve Oluşturmak Durumundadır.” 32. Dünya Şehircilik Günü,
  Açılış Konuşması, 6 Kasım 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentleşmenin ve Planlamanın Geleceğine bir Bakış”,
  Kentleşme Şûrası 2008 Açılış Konuşması, Kızılcahamam, 12 Kasım 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Eğitimin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, TÜBA Bilim Eğitimi Ankara
  Çalıştayı, 15 Kasım 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Üniversite Reformuna Siyaset Perspektifiyle Değil, Eğitim Tarihi
  Perspektifiyle Bakmak”, 1933 Üniversite Reformu, Görüşler ve Anılar, Tarih
  Vakfı,18 Aralık 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Bilinci”, Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu,
  İstanbul Kültür Üniversitesi, 20 -21 Aralık 2008.
 • Tekeli, İlhan, “Yiğit Gülöksüz Rol Modeli Olurken Kapasitesini Nasıl İnşa Etti”,
  Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerin Yaratacakları Farklılıklar, TÜSES, 17
  Ocak 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Kentlerde Yaşam ve Yönetim Kalitemizi Birlikte Artırmamız Gerekiyor”, Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerin Yaratacakları Farklılıklar, TÜSES,
  İstanbul, 17 Ocak 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetim Seçimlerine Giderken Yaşam ve Yönetim Kalitesi,
  Makine Mühendisleri Odası, Ankara, 28 Ocak 2009.
 • Tekeli, İlhan, “History Foundation”, European Architectural History Network
  (EAHN) Fourth Annual Meeting, Ankara METU, Feb 13-15, 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet Dönemi ve Mimarlığı Arakesitine Bakış”, Cumhuriyet’in Mimarlık Mirası, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 26-27 Şubat, 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Modernleşme Sürecinde İstanbul Nüfus Dinamikleri Nasıl Değerlendirilmeli?”, IV. Aydınlanma Sempozyumu, Osmanlı Bankası Müzesi, 10-11
  Nisan 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Kentler Üzerinde Nasıl Düşünebiliriz?”, Kampüste Konuk Var, Ege
  Üniversitesi, 28 Nisan 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Ege Direnişi ve Uşak Heyet-i Merkeziyesi”, Uşak Valiliği, Uşak
  Üniversitesi Kuvay-ı Milliye ve Milli Mücadele’nin 90. Yılı Etkinlikleri, 14 Mayıs 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Lisans Eğitimi ve Kapasite Yaratma Yaklaşımı Üzerine
  Düşünceler”, Mayıs Toplantıları, Bilim, Belirsizlik, Bologna, Bilgi Üniversitesi,
  25 Mayıs 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Son Yıllarda Yaşanan Gelişmeler, Kent Planlamasından
  Ne Bekleyebileceğimiz ve Ne Beklememiz Gerektiği Konusunda Düşüncelerimizi Berraklaştırma Gereksinmesini Artırıyor”, Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 11-12 Haziran 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Bölge Planlamanın Gerekliliği Nasıl Temellendirilebilir?”, Bölgesel
  Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı, İstanbul Politikalar Merkezi, 19-20 Haziran 2009, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “Küresel Büyük Kent Kurumlarının Yapısal Yeterliliği Üzerine Bir
  Tartışma”, Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, 24-27 Eylül 2009.
 • Tekeli, İlhan, “İstanbul Kent Müzeleri Sistemi Üzerine Öneriler /Düşünceler”,
  CAMOC Conference, İstanbul, 28-30 Eylül 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Mahalle İlişkisi, Gündem 21 Toplantıları, Çanakkale, 9 Ekim
  2009.
 • Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi, Gündem 21 Toplantıları, Çanakkale, 10 Ekim
  2009.
 • Tekeli, İlhan, “İkinci Dünya Savaşını Türkiye Tarihçilerine Açmak, Tarih Vakfı
  Ankara Toplantıları, 16 Ekim 2009.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’in Farklılığı Üzerinde Düşünmenin Değişik Yolları”, İzmirli
  Olmak Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi,22-24 Ekim 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Siyasal Oluşumlar Üzerinde Düşünme Yolları”, Eğitim-Sen,
  10 Kasım 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Sermaye Kavramına Verilen Önemin Bölgesel Gelişme Sorununa Yaklaşmakta Getirebileceği Mantık Üzerine”, 4.Bölgesel Kalkınma ve
  Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara, 19-20 Kasım 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Kritik Düşünce Eğitimi”, Bilim Eğitimi Toplantısı TÜBA 21 Kasım
  2009.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Konut Tarihine Sunum Biçimleri Olarak Yaklaşmak”,
  Konut Sempozyumu, 3-4 Aralık 2009. TMMOB, İstanbul Büyükkent Şubesi,
  İstanbul.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Bölgelerin Gelişme Stratejileri Üzerine”, İzmir Merkezli
  Bölgesel Kalkınma Stratejileri, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
  Bölümü II. Çalıştayı, İzmir,17-18 Aralık 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Kızılay’ın Tarihsel Gelişiminde Yeni Bir Evre Kurulabilir mi?”,
  Yeni Bir Kızılay Düşünüyorum, Çankaya Forumu, 26 Aralık 2009.
 • Tekeli, İlhan, “Sivil Toplum Katılımcı Demokrasi”, TESAV Siyaset Okulu Semineri, 14 Ocak 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimler”, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 16
  Mart 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Teoman Aktüre’yi Anarken”, Mimarlar Derneği, 19 Mart 2010.
 • Tekeli, İlhan, “İGEP Projesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, İzmir, 8 Nisan
  2010.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Demokrasinin Güncel Sorunları” Sosyal Demokrasi Derneği” 13 Nisan 2010
 • Tekeli, İlhan, “Çok Kademeli Yönetişim” ODTÜ, Atatürkçü Düşünce Topluluğu,
  15 Nisan 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Demokrasi Derneği,
  Ankara, 11 Mayıs 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Daha Yaşanabilir Bir Kavaklıdere için Hak ve Sorumluluklar”, Kavaklıderem Derneği, 22 Haziran 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Demokrasi”, Sosyal Demokrasi Derneği, 23 Kasım 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Bilimlerde Ders Malzemesi Hazırlama”, TUBA, 26 Kasım
  2010.
 • Tekeli, İlhan, “SEYFİ ARKAN’ın Yaşamı ve Mimarlığının Toplumsal Bağlamı”,
  22-23 Ocak 2010, Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan; TMMOB Mimarlar Odası, MSÜ İstanbul.
 • Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim”, Türkiye
  Kent Konseyleri Bursa Buluşması, 13 Şubat 2010, Bursa.
 • Tekeli, İlhan, “900 Yıllık Bir Kurumun Tarihi: Üniversite”, SBF Asistanları Konferansları, 19 Şubat 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Bilim Siyaset ve Toplum,” Üniversite ve Bilim Sempozyumu, Akademisyenler Birliği, TOOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 23-24
  Şubat 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Kültür Politikaları İçin Stratejik Seçimler”, Kültür ve Turizm Uzmanları Paylaşım Sempozyumu, Ankara Milli Kütüphane, 12-13 Mart, 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Grand Challenges of Interdisciplinarity”, Towards a European Young Academy”, TÜBA ve ALLEA, 27 March 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Seyfi Arkan’ın Yaşamı ve Mimarlığın Toplumsal Bağlamı”, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir, 20 Nisan 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin II. Dünya Savaşı ile Sınavı”, Atatürk, ulusal Egemenlik ve Demokrasi Paneli, DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü,
  İzmir, 21 Nisan 2010.
 • Joan Clos, İlhan Tekeli, Baykan Günay, “Panel on Urban Transformation Projects”, Mimarlar Derneği 1927, Ankara, 27 Nisan 2010.
 • Tekeli, İlhan, “İstanbul’un Sanat ve Kültür Odağı Olmasının Dünya Kenti Haline
  Gelmesindeki İşlevleri” Marmara Belediyeler Birliği Konferansları, 13 Mayıs
  2010.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, KONUŞMALAR

 • Tekeli, İlhan, “Sustainability of Cultural Heritage and Reuse”, The 10.th Annual
  ICPMA Conference, 24-25 June 2010, İstanbul, Turkey.
 • Tekeli, İlhan, “Narration of &0 Years of Change in Urbanization and Modes of
  Housing Supply in Turkey”, European Network of Housing Research, İstanbul Konference 4-7 July 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Plancılarının Eleştirel Söylemlerini Temellendirme Yolları
  Üzerine”, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi 1. Arama Konferansı, 20-
  21 Eylül 2010, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar, Tasarımla Sürdürebilirlik”,
  Mimarlık Haftası, İzmir Mimarlar Odası, 5 Ekim 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Araştırma Odaklı Eğitim”, Ege Üniversitesi 2010-2011 Açılış Etkinlikleri, 7 Ekim 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Ankara Başkentlik Kararı ve İmarın Sağlanması Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi, 13 Ekim 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Tasarımın ve Kentsel Tasarımın Olanakları ve Sınırları Üzerine,
  Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Etkinlikleri, İKSV, 2 Aralık 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetim Modelleri Üzerine”, EDP Kürt Sorunu ve Çözüm
  Önerileri Sempozyumu, 18-19 Aralık 2010.
 • Tekeli, İlhan, “Siyasal Kültürümüzü Demokrasi Açısından Sorgulamak, ODTÜ
  Öğretim Elemanları Derneği, Aylık Hocam Bu Ay Konuşması, 5 Ocak 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimler ve Kürt Sorunu”, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazatecilik Vakfı, 11 Ocak 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyolog ve Siyasetçi Behice Boran; Hesabı Akılla Verilen Bir Yaşam, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, TÜSTAV, İzmir, 23 Şubat 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Genel Olarak Sosyal Bilimlerin Durumu Hakkında 2023
  İçin Bir Öngörü Çalışması”, Bilim Platformu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22 Mart 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Toplumcu Belediyeciliğin Dünü Bugünü”, Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi, 6 Nisan 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Kürt Açılımına İlişkin Önerilerde Yerel Yönetim Boyutunu Tartışırken Milliyetçilik Güdülerinin Ötesine Geçmenin Yolları Üzerine, Barış Girişimi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 8-9 Nisan 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Yerellik, Yerel Yönetimler ve Kültür Yönetimi”, İzmir Büyükşehir
  Belediyesi, 22 Nisan 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Üzerine Eleştirel Düşünce Nasıl Temellendirilebilir?”, Mimar
  Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Geniş Açı Konferans Dizisi 29 Nisan 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Coğrafya Düşüncesinin Tarihsel Yolculuğu ve Türkiye”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 11 Mayıs 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Sanayi Öncesi Bir İmpartorluğun Modernite Projesinin Etkisi Altında Dönüşürken Yüksek Öğretimi Kurumsallaştırmasının Öyküsü”, International Higher Education Congress: New Trends and Issues, İstanbul, 27-29
  May, 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Kentlerimizin ve Bizim Onu Kavrayışımızın Değişmesi Üzerine”,
  Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 22-23 Eylül 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Urban Planning Experience in Turkey as an Element of Modernity
  Project”, Enlightenment and/or Modernity in Turkey, ODTÜ, 15 October 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin Tartışmalı Konuları Açılış”, Tarih Vakfı, İstanbul,28-
  30 Ekim 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Plancılarının Düşüncelerini Berraklaştırma Yolları Üzerine”,
  Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Kongresi,14 Kasım 2011, YTÜ, İstanbul.
 • Tekeli, İlhan, “Tarih Yazınında Atatürk’ün Ele Alınışı Üzerine Düşünceler”, CHP
  Siyaset Akademisi, 18 Kasım 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Planlamanın Dünü Bugünü Yarını”, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar, KBAN 2. Sempozyumu, 8 Aralık 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Zeki (Selah) Sayar’ın Yaşamı ve Mimarlığının Toplumsal Bağlamı”,
  Zeki Sayar ve Arkitekt, İstanbul, 9-10 Aralık 2011.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Kentlerinde Nasıl Bir Dönüşüm Yaşanıyor”, 2000’li yıllarda Konut ve Kentleşme İlhan Tekeli’ye Meslekte 50 Yıl Armağanı, Ankara
  Enstitüsü Vakfı, 28 Ocak 2012, Ankara.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiyede Sosyal Demokrasi için Stratejik Düşünce Yolları”, CHP
  Parti Okulu’nda Konuşma, 15 Şubat 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (2007)- Eğitim Vizyonu”, Learner/learning Centered Approaches in The Context of The Bologna Process:
  İmplications for Architectural Education, METU, 24 February 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Dünyanın Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Sırasında Türkiye’de
  Kendi Özgüllüğü İçinde Bir Dönüşüm Yaşarken, Mekân Organizasyonu Nasıl
  Yeniden Yapılandırılıyor”, 1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  İktisat Bölümü, İzmir, 29 Şubat -2 Mart 2012.
 • Tekeli, İlhan, İzmir Tasarım Forumu 31 Mayıs 2011, İzmir Büyük Şehir Belediyesi
  Kültür Yayını, Mart 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentlerin Yaşamakta Olduğu Dönüşümün Özgüllüğü”,
  Pursaklar Belediyesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. 4 Şehircilik Konferans ve
  Çalıştayı, 24-25 Mart 2012.
 • 183.Tekeli, İlhan, “Sözlü Tarih Atölye Çalışması”, Arif Şentek (Der.), 1969 Mimarlık Seminerini Anımsama, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Ankara,
  Nisan 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Yaşanan Kentsel Dönüşüm Üzerine” 1927 Mimarlık
  Derneği, 1 Mayıs 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Sorunları ve Gelecekte Gelişme Olanakları Üzerine”, ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Çalışmaları Kongresi,24 Mayıs 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimlerin Tarihle İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır”, Aydın
  Köymen Birlikteliği, 25 Mayıs 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Yeni Siyasal Kültürün Gerekliliği Üzerine” Elbistan
  Sosyal Demokrasi Derneği, 26 Mayıs 2012.
 • Tekeli, İlhan, “1960’lı Yıllarda Türkiye’de Planlama Düşüncesinin Yeniden canlanışını Modernite Projesinin İçinden Okumaya Çalışmak”, Modernizmin Yansımaları 60’lı Yıllarda Türkiye”, Workshop Ege Üniversitesi, İzmir, 6 Haziran
  2012.
 • Tekeli, İlhan, vd. “Toplumcu Belediyeciliğin Dünü Bugünü” (panel), Çankaya Belediyesi, Ankara, Ağustos, 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Yürürlüğe Konulan Kentsel Dönüşüm Üzerinde Konuşmayı Sürdürebilmelidir”, İstanbul Tasarım Bienali Paralel Katılımcı Programı
  Kapsamında Koleksiyon Büyükdere Kampüsü, 16 Ekim 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Afet ve Dönüşüm Kıskacında İstanbul ve Planlama”, İstanbul Buluşmaları, 2012, 17 Ekim 2012 YTÜ Oditoryumu.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Coğrafyacıların Çok Paradigmalı Bir bilim Dünyasında
  Yaşamayı Öğrenmesi Gerekiyor”, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu
  2012, AÜ. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 19 Ekim 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Ankara’nın Kaybolan 18 Yılı”, Keçiören CHP Örgütü, Yunus Emre
  Kültür Merkezi, 20 Ekim 2012.
 • Tekeli, İlhan, “City-Culture- Design and Governance”, CAM 506 Contemporary
  Issues in Cultural Management and Policies, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2-3
  Kasım 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Dönüşüm Üzerinde Düşünmek”, AGÜ Mimarlık Buluşmaları, 7 Kasım 2012, Kayseri.
 • Tekeli, İlhan, “YÖK Yasa Tasarısı Üzerine Yorumlar”, Hacettepe Üniversitesi Beykent, 21 Kasım 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Taşra, Yerel ve Çevresel Kavramlarının Farklılaştırılmasının Toplumsala/Mimarlığa İlişkin Tartışmalara Getirebileceği Açılımlar Üzerine”, Mimarlıkta Merkez Çevre Sorunsalı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 19 Aralık 2012.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir/Deniz: İzmirlilerin Denizle Olan Bağını Güçlendirme Projesi,
  İstanbul Tarasım Bienali, 17 Kasım 2012, İstanbul Modern.
 • Tekeli, İlhan, “Hasan Ali Yücel’in Cumhuriyete Getirdikleri”, Eğitim ve Kültür
  Festivali, Edirne, 24 Kasım, 2012.
 • Tekeli, İlhan, “Mekanın Yeniden Üretiminde Kentlerin Bugünü ve Yarını”, Bursa
  Kent Konseyi, 1 Aralık 2012.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, KONUŞMALAR

 • Tekeli, İlhan, “Geçmişi ve Geleceği ile Sosyal Demokrat Belediyecilik”, Toplumcu
  Belediyeciliği Yeniden Kurmak, Çankaya Belediyesi, İç Anadolu Belediyeler
  Birliği, 21 Aralık 2012.
 • Tekeli, İlhan, “YÖK Yasa Taslağı ve Akademik Özerklik”, Çukurova Öğretim Elemanları Derneği”, 16 Ocak 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Seçimlere Giderken Yerel Yönetim Programları”, Mimarlar Odası
  Ankara Şubesi, 2 Şubat 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Kenti Kamulaştırmak (agoraphobia, kentsel dönüşüm) “,13. İstanbul Bienali Kamusal Programı, Kamusal Simya, İstanbul, 9 Şubat 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Siyasetçilerin Tarihle İlişki Kurma Ahlakı Üzerine”, Tarih Vakfı
  Perşembe Konuşmaları, İstanbul, 21 Şubat 2013.
 • Tekeli, İlhan, “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Üzerine Sosyal Demokrat Bir Bakış
  Açısıyla Bir Genel Değerlendirme, Kent ve Kent Yönetimi Atölyesi, Tüses, İstanbul. 27-28 Şubat 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Vedat Dalokay’ı Anarken”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 21 Mart 2013.
 • Tekeli, İlhan, “İstanbul’un Yaşadığı Dönüşümü Nasıl Düşünebiliriz?”, İstanbul:
  Siyaset, Ekonomi, Mekan, Prof. Dr. Kemali Saybaşlı’nın Anısına, Yıldız Teknik
  Üniversitesi, İstanbul,12 Nisan 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de AK Partinin Duygudaşlık Yönendirmesine Dayanan Siyaseti İçin Çözümlemeler”, TÜSES Çalıştayı, İstanbul, 26 Nisan 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Siyaset Kültürü ve AK Parti “, SDD Siyaset Okulu, Ankara, 30 Nisan 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Siyasal Alan ve Tarihyazımcılığın Ahlakı”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’ Siyasal Alan ve Rejimler, Tarih Vakfı Doktora Çalışmaları, Ankara, 2 Mayıs 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Büyükşehir Olmanın Kent ve Kentli Yaşamına Etkileri”, Aydın Belediyesi, 10 Mayıs 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, Sosyal Demokrat Belediyeler Fuarı, CNR, İstanbul, 31 Mayıs 2013.
 • Tekeli, İlhan, “İlhan Tekeli’nin Akademik Faaliyetleri” İ.Ü. Sosyoloji Bölümü, 5
  Haziran 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Bölge Planlamanın Öyküsü ve Beşeri Coğrafyayla İlişkisi Üzerine, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, B. Çekmece, 19 Haziran 2013.
 • Tekeli, İlhan, “1970’li yıllarda gelişen Toplumcu Belediyecilik Yaklaşımının Toplumsal Bağlamı”, Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu, Çankaya Belediyesi, Ankara, 14 Eylül 2013.
 • Tekeli, İlhan, “12.-17. Yüzyılda Deniz Teknolojisinde Meydana Gelen Değişikliğin
  Akdeniz’in Politik ve Ticari Mekânının Örgütlenmesi Etkisi”, İzmir Akdeniz
  Akademisinin Açılışı, 24 Eylül 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetim Seçimlerine Giderken Demokrasi Beklentisini Derinleştirmek”. Sosyal Demokrasi Derneği Sapanca Toplantısı, 6 Ekim 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Öyküsünü Yitiren Kent: Ankara”, I.Ankara Büyük Kurultayı: Ankara Kulübü Derneği, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi, 7 Ekim 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzün Siyasal Yapısı İçinde Kent Planlaması Nereye Gidiyor?” İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, İstanbul, 10 Ekim 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi,
  İstanbul, 26 Ekim 2013.
 • Tekeli, İlhan, “90 Yılında Cumhuriyet Modernleşme ve Demokrasi”, Ege Üniversitesi Cumhuriyet ve Atatürk Günleri, 31 Ekim 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Bölgesel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları Paneli, 5 İzmir İktisat Kongresi, 1 Kasım 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzde Türkiye’deki Kentlerin Yönetimi ve Planlaması Konusunda Öneriler Geliştirebilmek İçin Öncelikle Türkiye’nin Yaşamakta Olduğu Demokrasi Kriziyle Yüzleşmek Gerekir”, Dünya Şehircilik Günü, 37. Kolokyumu, 6 Kasım 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin Demokrasi Macerası Siyaset ve Yeni Kamusallık”
  Kadir Has Üniversitesi, Akademik Yıl Açılış Konuşması, 13 Kasım 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Üniversite’nin Dünya’da ve Günümüz Türkiye’sinde Aldığı Biçim
  Üzerine”, Eğitim ve Bilim Söyleşileri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 20 Kasım 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Toplumsal Belediyecilik ve Katılım”, Toplumsal Belediyecilik: Katılım-Deneyim-Direniş, Mimarlığın Sosyal Forumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 21 Kasım 2013.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’den Akdeniz’e Açılmak, Akdeniz Gözlemevi, Yaşar Üniversitesi, 5 Aralık 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin Demokrasi Macerası ve İsmet İnönü”, İnönü’nün
  Ölümünün 40.Yılı, İnönü Üniversitesi, 18 Aralık 2013.
 • Tekeli, İlhan, “Demokrasi Krizi, Kentleşme ve Yerel Yönetim Politikaları, Sempozyum, Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi”, TMMOB Mimarlar Odası,
  İstanbul, 23 Ocak 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Adalet ve Demokrasi Krizi”, 21 Adalet ve Demokrasi Haftası, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 25 Ocak 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin 90 Yıllık Demokrasi Macerası ve Gezi Notları”,
  ODTÜ Dönem Arası Seminerleri, 10 Şubat 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Siyasetçiler ve Mega Projeler Üzerine”, Panel Mega Projeler ve İstanbul, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Armada
  Oteli, 12 Şubat 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Fotoğraf Sanatıyla Kent Üzerinde Düşünmek”, Aktif Felsefe 25 Yıl
  Gönüllü Adımlar, Çağdaş Sanatlar Derneği, Ankara, 22 Şubat 2014.
 • Tekeli, İlhan, “II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’sinde, Mimarlık Kuramı ve Pratiğinin Yeniden Yapılanması içine Baysal-Birsel Rasyonalizmi Nasıl Yerleştirilebilir”, Haluk Baysal Anma Programı.2012-2014,7 Mart 2014, İstanbul.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir-Deniz, İzmir-Tarih Projelerindeki Kentsel Tasarım Arayışları”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 21 Mart 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Üniversite ve Bilim”, ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği, 18 Nisan
  2014.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzün Demokrasi Krizi ve Türkiye’nin Demokrasi Macerası”, ODTÜ Mezunlar Derneği, 27 Nisan 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Yükseköğrenim Siyasası ve Stratejisi Bağlamında Mimarlık Eğitimi”, Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu 101+I MOBBİG 38, 8 Mayıs, 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Kent ve Sanayi”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu, 13 Mayıs 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Söyleşi”, Çayyolu Kent Konseyi, 24 Mayıs 2014.
 • Tekeli, İlhan, “II. Dünya Savaşı Türkiye’sinin Tarihini Yazmak ve Türkiye’nin Demokrasi Krizinin Kökenleri”, Ankara Tartışmaları, Tarih Vakfı, 6 Haziran
  2014.
 • Tekeli, İlhan, “Kenti Düşünmek Konusunda Bir Ufuk Turu”, Tasarım Vakfı Gaziantep Toplantısı, 19 Haziran 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Tarihyazıcılığı ve Tarih Öğretimi Konusunda Almakta
  Yol Üzerine”, Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 26 Haziran 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Bir Siyaset Yapma Biçimi”, Haziran Hareketi, 28 Haziran 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Tehdit Altındaki Cumhuriyet Kültür Mirası”, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Emre Madran anısına “Edep Yahu” konuşmaları, 26 Eylül 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Üniversite Sorunu Üzerinde Birlikte Düşünmek”, 9 Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Derneği, Tınaztepe Kampüsü, 9 Ekim 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Seçime kadar yapılabilecekler Üzerine”, 2014 Yerel Yönetim ve
  Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine”, CHP İzmir İl
  Başkanlığı, Kaya Termal Otel, Narlıdere, 10 Ekim 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Kent Sorunlarını Demokrasi ve İnsan Hakları Üzerinden Konuşmak”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa Yerleşkesi, 16 Ekim 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Akdeniz İçin Bir Tarihi Coğrafya Anlatısı”, The Transformation of
  Mediterranean Port Cities: 19th and 20th Centuries, Colloquium on Mediterranean Urban Studies, 23-24 October 2014. Mersin, Turkey.
 • Tekeli, İlhan, “CHP’nin 2015 Yılı Seçimlerinde Uygulayabileceği Strateji ve bu
  Stratejinin üzerine Oturtulabileceği Söylem Üzerine Notlar”, İstanbul, 30 Ekim
  2014.
 • Tekeli, İlhan, “Değerlendirme”, Üniversiteler ve Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu, Koç Üniversitesi Vekam, 31 Ekim 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Yüksek Öğretim Düzenlemeleri için Eleştirel Bakış”, TODAİ Azerbaycan Rektör Yardımcıları İçin Çalıştay, 18 Kasım 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Açılış Konuşması”, Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Sempozyumu, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir, 27 Kasım 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüz Coğrafyasında Akdeniz’in Bütünlüğünü Yeniden Düşünmek”, Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti Sempozyumu, İzmir Akdeniz
  Akademisi, İzmir, 28 Kasım 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’yi Akdeniz Üzerinden Düşünmek”, TODAİE Çarşamba
  Konferansları, 3 Aralık 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Toplantı Sonu Konuşması”, 9. Bölgesel Kalkınma Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara, 17 Aralık 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Siyasal Kültür Üzerine”, SDD Siyaset Okulu, 23 Aralık 2014.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminden Öğrenebileceklerimiz”, 4.
  Merih Celasun’a Saygı Günü, TEPAV, Ankara, 29 Aralık 2014.
 • Tekeli, İlhan, “1980’li Yıllarda Türkiye’nin Yaşadığı Ekonomik Dönüşüm: Modernite Aşınma Sürecine Girdiğinde Planlama da Nitelik Değiştiriyor”, Türkiye’de Modernleşme Konusunda Çalışma Grubu, Şirince Matematik Köyü,
  24 Ocak 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Müze ve Ören Yerleri”, Aktif Felsefe, Ankara, 31 Ocak 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Toplum ve Üniversite” (Panel), Son Mesai Gününde Cemal Taluğ
  ile AÜ. Ziraat Fakültesi,4 Şubat 2015.
 • Tekeli, İlhan, “II. Dünya Savaşında Türkiye”, İnönü-Churchill Yenice Zirve’si”,
  Çağ Üniversitesi, 10 Şubat 2015.
 • Tekeli, İlhan, “On Bin Yıllık Tarihi İçinde Anadolu’dan Akdeniz’e Bakmak I”,
  ODTÜ DAS, 12 Şubat 2015.
 • Tekeli, İlhan, “On Bin Yıllık Tarihi İçinde Anadolu’dan Akdeniz’e Bakmak II”,
  ODTÜ DAS, 13 Şubat 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Mimarların Örgütlenme Girişimleri”, Mimarlar Derneği 1927, Ankara, 18 Şubat 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Demokrasi Krizini Nasıl Aşabilir”, ESİAD, İzmir, 26 Şubat
  2015.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Geldiği Noktada Geleceği Büyük Ölçüde Demokrasinin Kalitesini Geliştirebilmesine Bağlı Hale Gelmiştir”, Mimarlık Semineri
  2015, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi, 5 Mart 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Siyaset ve Piyasanın Bilimsel Bilgi Alanına Araçsal Müdahalesi,
  Kuram ve Denetim İlişkisini Nasıl Etkiliyor”, Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu IV, Bilimlerde Kuram ve Deneyim, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 1 Nisan 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Şehirlerin Dili ve Geleceği Paneli”, Mühendislik ve Mimarlık Paneli, Ankara, 12 Nisan 2015.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, KONUŞMALAR

 • Tekeli, İlhan, “Kavramlarımızı ve Kuramlarımızı Gözden Geçirme Zamanı Gelmedi mi?”, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Günümüz Kentinde Sorunlar, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 16-17 Nisan 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye İçin Siyasal Kültür Sorunları”, Sosyal Demokrasi Derneği,
  21 Nisan 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Küreselleşme ve Küresel Tarihyazımı”, III. Tarihyazımı Çalıştayı,
  Hacettepe Üniversitesi, 25 Nisan 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Değişen Toplum ve Kültürel Mirasın Toplum için Değişen Anlamı”, Değişim, ICOMOS 50.Yıl Etkinlikleri, 4 Mayıs 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Yaşanan Demokrasi Krizinin Tarihsel Kökleri ve Çıkış
  Yolları”, Herkes için Bilim Akademisi Ankara Konferansları-9, TED Üniversitesi, 12 Mayıs 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Üzerinde Konuşmanın Değişik Yollarını Tartışabilmenin Demokratikliği Üzerine”, Ankara’da Kent Projeleri, Kent Araştırma ve Uygulamaları Merkezi, 5 Haziran 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Dönüşen Yerleşme Kavramları ve Dönüşen Planlama”, 6.KBAM
  Toplantısı, 8 Ekim 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Barış Dersi”, ODTÜ Üçlü Anfi, 12 Ekim 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Şerafettin Turan’ın Aydınlanma Mücadelesine Katkısı Büyüktü”,
  Cumhuriyet, 19 Ekim 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Böyle Bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine”, Ayın Konuşması, İstanbul Mimarlar Odası, 24 Ekim 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Yaşamımdan Mekân Nasıl Geçti”, AÜ Felsefe Bölümü Konferansları”, DTCF Farabi Salonu, 12 Kasım 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Kaçak Saray Kitabının Tanıtım Konuşması”, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 12 Aralık 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Marko Paşa’dan Aydınlar Dilekçesine, (panel konuşması), Ahmet
  Adnan Saygun Sanat Merkezi, 18 Aralık 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Büyükkentlerde Yaşanan Dönüşme Biçimi Üzerinde Nasıl Düşünebiliriz?”, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 5 Ocak 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Bilim/Üniversite Etiği”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Bölümü, 21 Ocak 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Planlama Eğitiminde Stüdyolar”, Tekeli Konferansları, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 16 Şubat 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Tarım Nasıl Değişiyor”, ODTÜ DAS 4. Dönem Arası
  Seminerleri, 17 Şubat 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kırsal Alan Nasıl Yapılanıyor?”, ODTÜ DAS 4. Dönem
  Arası Seminerleri, 18 Şubat 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Akdeniz’in 10.000 Yıllık Tarihi İçin Bir üst Anlatı”, Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, 25 Şubat 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’nin Siyaset Kültürünün Sorunları”, Sosyal Demokrasi Derneği Semineri, 17 Mart 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Merkez Bankası Müzesi Arama Konferansı”, 27 Mart 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Değişen Toplum ve Kültürel Mirasın Toplum İçin Değişen Anlamı”, Halet Çambel 100 Yaşında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji
  Günleri, 6-8 Nisan 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü Konuşması”, Sabancı
  Center, 11 Nisan, 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimler ve Hizmetin Ötesi”, 8. Ulusal Sosyal Hizmet
  Kongresi, 15-16 Nisan 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Demokrasimiz, Fay Hatlarımız, Travmalarımız”, 40. İktisatçılar
  Haftası, 20 Nisan 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Dünya’da ve Türkiye’de Kent Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Çözüm Stratejileri” Sinan Konferansları, Atılım
  Üniversitesi, 22 Nisan 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Bilimin Bakışıyla Urfa’nın Geleceği ve Demokrasi”, Sosyal Demokrasi Derneği, Urfa, 30 Nisan 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Kenti Yeniden Düşünmek”, Geografika Topluluğu, Dil Tarih ve
  Coğrafya Fakültesi, 10 Mayıs 2016.
 • Tekeli, İlhan, “21 Yüzyılda Yerel Yönetimler ve Değişen Yerel Yönetim Dinamikleri”, Ankara Enstitüsü Vakfı, 21 Mayıs 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Kendimize Yeni Sorular Sorma Zamanını Yaşıyoruz”, II. Ulusal
  Kent Konseyleri Toplantısı, Bursa, 26 Mayıs 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Demokrasi ve İzmir”, Çeşme Belediyesi, Sosyal Demokrasi Derneği, Çeşme, 24 Ağustos 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Gönül Soyoğul sordu Prof. Dr. İlhan Tekeli Yeni Kültürparkı Anlattı” Ege’de Son Söz, 6 Eylül 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Sosyal Hizmetlerin Yerelliği Konusu Üzerine Genel Notlar”, 2.
  Uluslararası Katılımlı Engels İzmir 2016 Kongresi, 4 Kasım 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyetin İçinden Atatürk’ü Düşünmek”, TED Üniversitesi, 10
  Kasım 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Tarımsal ve Kentsel Yapıdaki Değişimin Yerleşim Yapılarını Dönüştürme Biçimleri”, 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda, AÜ. SBF, Ankara,
  14 Kasım 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Nörobilim ve Yapay Zeka Çalışmalarında Yaşanan Gelişmeler Sosyal Bilimler Ve Planlama Alanının Önünü Nasıl Açıyor”, DTCF Felsefe Bölümü Konferansları, Yüksel Erimtan Müzesi, Ankara, 26 Kasım 2016.
 • Tekeli, İlhan, “Atatürk’ten İnönü’ye İkinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç ve Savaş
  Paneli, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100 Yıl Salonu, 16 Aralık 2015.
 • Tekeli, İlhan, “İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si”, Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri, Türkan Saylan Kültür Merkezi, İzmir, 17 Aralık 2015.
 • Tekeli, İlhan, “Yıkımlara Karşı Kavramsal Çerçeve”, Cumhuriyetin Kültür Mirası
  Yıkımlarına Karşı Yol Haritası Çalıştayı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 14 Ocak 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Planlama Tarihlerinin Yazılması Sırasında Düşünebilecekler Konusunda Bir Tartışma”, Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik
  Tarihi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1 Şubat 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Nörobilim ve Yapay Zekâ Çalışmalarında Yaşanan Gelişmeler Sosyal Bilimler ve Planlama Alanının Önünü Nasıl Açıyor?”, DAS 5 Konferansları, ODTÜ 16 Şubat 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Kent ve Kır Kavramlarının Karşıtlığı Üzerine Kurulu Yerleşme Terminolojisi Ne Tür Krizlerle Karşı Karşıya ve Bu Konuda Yeni Stratejiler Üzerine”, Atılım Üniversitesi, 21 Şubat 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Üst Ölçek Planlar Nasıl Düşünülebilir?”, Mimarlar Odası, Ankara
  Şubesi, 4 Mart 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Konak Meydanının Tarihi”, Rauf Beyru Anısına, Apikam İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Mart 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kent Kır Karşıtlığı Yok Olurken, Türkiye’nin Yeni Yerleşme Sisteminin Oluşumuna Sosyal Demokrat Bakış Açısı Ne Olabilir?”, SDD Bursa Temsilciliği, 14 Mart 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Akademik Tarihçilikten Beklentiler Üzerine”, V. Tarihyazımı Çalıştayı, (Selçuk Üniversitesi Konya ve Yöresi Tarihi Araştırmaları Merkezi, tarihyazımı.org), 17 Mart 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Yıkımlar ve Kültürel Miras”, Başkent Ankara’nın Kültürel Mirası:
  Yıkımlar Tehditler, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yüksel Erimtan
  Müzesi, 8 Nisan 2017.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’de Uygulanan Demokratik Planlama Süreçleri”, Mimarlık
  Fakültesi TED Üniversitesi, Ankara, 11 Nisan 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Bir Yapısal Uyum Mekanizması Olan Göçler ve Zorunlu Nüfus Yer
  Değiştirmeleri Küreselleşen Dünyayı Yönetemeyen BM ve Ulus Devletler Zihniyetinin Elinde Nasıl Bir Krize Dönüşüyor?”, Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27-28 Nisan 2017.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir Modeli Çalışması Neyi Nasıl Yapacak?”, İzmir Büyükşehir
  Belediyesi, 28 Nisan 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Bilimsel Bilgiye Bakıştaki Değişmeler Planlamayı ve Ahlakını Nasıl
  Yeniden Biçimlendiriyor”, Kent Konuşmaları Sakarya Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2 Mayıs 2017.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’in Kültür ve Sanat Stratejisi İçin Bir Kavramsal Çerçeve”, İzmir Kent Kültürü Konuşmaları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
  Tasarım Fakültesi, 4 Mayıs 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Bir Şehir ve Bölge Plancısının Dünya’da Bilimsel Gelişmelerle İlişki Kurma Stratejisi ne Olabilir.” Serap Kayasü’nün dersi, 17 Mayıs
  2017.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, KONUŞMALAR

 • Tekeli, İlhan, “1964 Zonguldak Ön Planından Günümüze Filyos”, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, Ekonomik ve Ekolojik Sürdürülebilirlik Açısından Filyos
  Vadisi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüz Türkiye’sinde Üniversite Üzerinde Neleri Nasıl Düşünebiliriz?, İstanbul Teknik Üniversitesi (Rektörlük), 11 Ekim 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Osmanlı ve Cumhuriyet Modernitesi Bağlamında Konak Meydanı,
  Symposium: Düdok in İzmir, 13-14 Ekim 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Şevki Vanlı’nın Türkiye’de Mimarlık Yapma Stratejisi Üzerine”,
  Ankara’da İz Bırakan Mimarlar, Başkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, VEKAM, Ankara Bağevi, 23 Ekim 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesinde Doğal ve Yapılı Çevrenin Korunması/Yaşatılması Nasıl Yaklaşılabilir?”, Koruma; Geçmiş/Bugün/Gelecek
  Arasındaki Diyalog, TED Üniversitesi, Şehir Plancıları Odası, ODTÜ, 26-28
  Ekim 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Demokrasinin Krizi”, Prof. Dr. Erdal İnönü’nün İzinde; Siyasette
  Uzlaşma Kültürü, TÜSES, Hilton Bomonti Hotel, 28 Ekim 2017.
 • Tekeli, İlhan, Tanıl Bora, Korhan Gümüş, “Değişen Kentlilik Kavramı, Kimlik,
  Mekân ve İzmir”, (Panel), Moderatör: Özlem Erdoğdu Erkaslan, İzmir Serbest
  Mimarlar Derneği, 25 Kasım 2017.
 • Tekeli, İlhan, “Kent Üzerine Birlikte Düşünmek”, Eyüp Belediyesi Kent Akademisi, 4 Ocak 2018.
 • Tekeli, İlhan, “Ankara’da Gökçek Dönemi (1994-2017)” (Panel), Mimarlar Odası
  Ankara Şubesi, 20 Ocak 2018.
 • Tekeli, İlhan, “Kentsel Alandaki Korumaya İlişkin Kavramlar ve Pratiğe Yansımaları Üzerine Bir İrdeleme”, Tarih Sarmalında Kent Söyleşi Dizisi, Yapı Kredi
  Sanat, 24 Ocak 2018.
 • Tekeli, İlhan, “Açılış Konuşması”, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Açılış Etkinliği, Koleksiyon, Ankara, 24 Şubat 2018.
 • Tekeli, İlhan, “Kolaylaştırıcı Çerçeve Açılımı”, Aziz Kocaoğlu’yla İzmir Yerel Yönetim Modeli TED Üniversitesi, Ankara, 05 Aralık 2018.
 • Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş”,18.Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi, Türkiye Ziraatçılar Derneği,
  Ankara,17 Ocak 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Günümüzde Tarih Yazıcılığının Sorunları Üzerine Bazı Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Çarşamba Toplantıları, İstanbul
  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 6 Mart 2019.
 • Tekeli, İlhan, “31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerine Giderken Demokrasi Açığımızı Daha da Artıracak Siyasa Önerilere Razı Olamayız”, 43. İktisatçılar Haftası, İstanbul, 15 Mart 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Disiplinlerarasılığın Tarih Yazıcılığına Getirebildikleri ve Getiremedikleri Üzerine”, VII. Tarih Çalıştayı, Rumeli Üniversitesi, Silivri, 5-6 Nisan
  2019.
 • Tekeli, İlhan, “Dünya’da ve Türkiye’de Demokrasi Sorunları ve Yeni Demokrasi
  Kültürü”, Sosyal Demokrasi Derneği, Bursa, 13 Nisan 2019.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir Modeli”, Salı Söyleşileri, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 16 Nisan 2019.
 • Tekeli, İlhan (Kolaylaştırıcı), “Soylulaştırmanın Kavramsallaştırılması”, Düşünce
  Platformu, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, 27 Nisan 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentin Yaşadığı Dönüşümler ve Kent Planlama Mesleğinin Gelişimi, Konya Teknik Üniversitesi, 30 Nisan 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Mesleki ve Akademik Deneyimlerim, Çankaya Üniversitesi, Kariyer Günleri, 2 Mayıs 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Demokratik Bir Bilinçlenme Yolu Olarak İzmir Modeli”, 9 Eylül
  Üniversitesi 75’nci Yıl kutlaması, İzmir, 16 Mayıs 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Ege Direnişi ve Kurtuluş Savaşı Üzerinde Birlikte Düşünmek”, İzmir Mülkiye Mezunları Derneği, 17 Mayıs 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Çankaya Kent Konseyi İçin Öneriler”, Çankaya Kent Konseyi 6.
  Olağan Genel Kurulu, 25 Mayıs 2019.
 • Tekeli, İlhan, “CHP’nin Kendi Partisinin Belediyeleriyle Kuracağı İlişkiler Üzerine” Fayda Ajansı, İstanbul, 30 Mayıs 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Habitat Zirvelerinin Yapabildiklerinin/ Yapabileceklerinin Sınırları
  Üzerine”, Marmara Uluslararası Kent Forumu, 1 Ekim 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve
  Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor?”, Düşünce Paylaşımı Platformu, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, Yiğit Gülöksüz İmece Evi, 05
  Ekim 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Kentte ve Kent Planlamasındaki Değişmeler Konusunda Merak
  Edilenleri Yanıtlıyor”, IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara,
  17 Ekim 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye Demokrasi Projesini Geliştirmeye Yerelden mi Başlamalıdır?”, Sosyal Demokrasi Sempozyumu, Demokrasi Krizi, Sosyal Demokrasi
  Derneği, 18 Ekim 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Yeni Siyaset Kültürü ve Biz”: Çayyolu Girişim, Mülkiyeliler Birliği
  Genel Merkezi, 19 Ekim 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Açılış Konuşması”, 2017-2018 İlhan Tekeli Tez Ödülü Etkinliği,
  Çankaya Belediyesi, Yılmaz Güney Salonu, Ankara, 26 Ekim 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Birlikte Öğrenilen Birlikte Yazılan Tarih”, Açık Radyo, 5 Kasım
  2019.
 • Tekeli, İlhan, “50 Yılda Neler Değişti?” Türkiye İçin Bir Kentleşme Kuramı ve
  Kavramlarının İrdelenmesi, Planlama, Kavrayışlar ve Arayışlar, Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 7 Kasım 2019.
 • Tekeli, İlhan, “İzmir’de Sosyal Demokrat Belediyecilik İçin Bir Konuşma”, SDD
  Siyaset Mektebi, 9 Kasım 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Değerlendirme Konuşması” Toplumsal Sorunlar İçin Yeni Arayışlar Sempozyumu, İzmir Akdeniz Akademisi, 15-16 Kasım 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Açılış Konuşması”, “Değerlendirme ve Kapanış Konuşması”, Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi Çalıştayı,
  Sosyal Demokrat Belediyelerin Uygulama İçinde Karşılaştıkları Sorunlar ve
  Buldukları Çözümler Üstünde Tartışma, Sosyal Demokrasi Derneği Point Hotel Ankara, 20 Kasım 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Büyük Şehir Belediyelerinin Geçiş Döneminde Karşı Karşıya Kaldığı Sorunlar”, Maltepe Belediyesi Türkiye Ekonomisi ve Kent Yönetimi Forumu, 1 Aralık 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Yerel Yönetimde Katılımcı Süreçler” (Panelist), Yerel Yönetim Reformu Projesi (YYP III) UNDP Lansmanı, 3 Aralık 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetişim Alanındaki Son Değişmeler”, Yerel Yönetim Reformu Projesi (YYP III) UNDP Lansmanı, 3 Aralık 2019.
 • Tekeli, İlhan, “Doğan Tekeli, Sami Sisa, Ankara’da İz Bırakan Mimarlar”, Vekam
  Ankara, 27 Aralık 2019.
 • Tekeli, İlhan (moderator), “Yerel Demokrasi için Yeni Bir Başlangıç” Saskia Sassen
  ve Richard Sennett (konuşmacılar), İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul, 12 Şubat 2020.
 • Tekeli, İlhan, “Vehbi Koç Uluslararası Bilim Ödülü Konuşması”, 26 Şubat 2020.

İLHAN TEKELİ HAKKINDA KALEME ALINAN

KİTAPLAR VE MAKALELER

 • Gülerce, Aydan, “Tekeli’nin Düşünsel Anlatısı Tekil bir Anlama”, Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih Vakfı
  Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 25-67.
 • Gülöksüz, Elvan, “İlhan Tekeli Bibliyografyası 1964-2004”, Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih Vakfı Yurt
  Yayınları, İstanbul, 2004, 131-218.
 • Güvenç, Murat, “Tekeli Araştırmalarının Düşünsel Arka Planı Üzerine”, Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 95-102.
 • Kahraman, Hasan Bülent, “Bir Sosyal Bilimci Olarak İlhan Tekeli”, Sabah Gazetesi, 15 Nisan 2016.
 • Sabuktay, Ali, Yörük Zafer, Çocukla Büyüyen Şehir İlhan Tekeli İle İzmir Konuşmaları,
  İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 77, 2012, Nisan.
 • Sevil, Muharrem, “İlhan Tekeli”, Türk Düşünce Hayatı, Hece Yayınları, Ankara,
  2006.
 • Silier, Orhan, “Bir Sivil Toplum Aktivisti”, Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 85-94.
 • Şenyapılı, Tansı, “İlhan Tekeli: Mesleki ‘Yolculuğun’ Başlangıcında Kişisel ‘Duruşunun’ Oluşumu”, Planlama, 4, 2004, 4-13.
 • Tekeli, Doğan, “İlhan’la Çocukluğumuzdan Günümüze”, Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için
  Armağan Yazılar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 123-130.
 • Tekeli, İlhan vd., İlhan Tekeli ile Günümüz ve Geleceğe Dair, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2015.
 • Toprak, Zafer, “Yeni Tarih Anlayışı ve İlhan Tekeli-Selim İlkin İkilisi” Selim İlkin,
 • Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih
  Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 75-84.
 • Yıldırım, Selahattin, “Benim Tanıdığım İlhan Tekeli Bir Dostluk ve Dayanışma
  Öyküsü (1974-2004)”, Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç (Der.), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, 103-121.