İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1984-2004 KİTAPLAR'I

KİTAPLAR

1.Tekeli, İlhan, Altaban, Özcan, Güvenç, Murat, Türel, Ali, Günay, Baykan, Bademli, Raci, Ankara from 1985 to 2015, English Summary, Ankara: Municipality of Greater Ankara, General Directorate of EGO, 1987.

2.Tekeli, İlhan, Altaban, Özcan, Güvenç, Murat, Türel, Ali, Günay, Baykan, Bademli, Raci, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1987.

3.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara: Yurt Yayınları 16, 1987, Kasım.

4.___________, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989.

5.Tekeli, İlhan, Kent Planlaması Konuşmaları, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1991.

6.Tekeli, İlhan, Güvenç, Bozkurt, Turan, Şerafettin, Şaylan, Gencay, Türk İslam Sentezi Dosyası, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1991.

7.Tekeli, İlhan, Şenyapılı, Tansı, Güvenç, Murat, Ankara’da Sanayi Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi, 1991.

8.Tekeli, İlhan, Şenyapılı, Tansı, Türel, Ali, Güvenç, Murat, Acar, Erhan, Development of İstanbul Metropoliten Area and Low Cost Housing, İstanbul: Turkish Social Science Association, Greater İstanbul Municipality, 1991.

9.Tekeli, İlhan, Belediyecilik Yazıları (1976-1991), İstanbul: IULA-EMME, 1992.

10.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993 (İkinci Baskı 1999).

11.Tekeli, İlhan (Der.), Tarih İçinde Muğla, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1993.

12.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Max von der Porten und die Entstehung der StaatlichenWirtschaftsunternehmen in der Turkei, İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı, 1993.

13.___________, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I, Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1993, Nisan.

14.___________, Türkiye ve Avrupa Topluluğu II, Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1993.

15.___________, Max von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Sisteminin Oluşumu, İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı, 1993.

16.Tekeli, İlhan (Der.), Kent, Planlama, Politika, Sanat, Tarık Okyay Anısına Yazılar, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994.

17.Tekeli, İlhan, The Development of the İstanbul Metropoliten Area, Urban Administration and Planning, İstanbul: IULA-EMME ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994.

18.___________, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, Konut Araştırmaları Dizisi:2 (Düzenl. 2.Baskı), Ankara: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996.

19.___________, Habitat II Konferansı Yazıları, Ankara: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996.

20.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Genişl. 2.Baskı), Ankara: T.C.Merkez Bankası, 1997.

21.___________, Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 1997, Temmuz.

22.Tekeli, İlhan, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Ankara: Dost Kitabevi, 1998.

23.___________, Tarih Bilinci ve Gençlik, Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.

24.___________, Ankara İstanbul İzmir İçin Cumhuriyet Geçitleri ve Şenlikleri, Kuramsal Hazırlık ve Tasarım Çalışması, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998.

25.___________, Modernite Aşılırken Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, 1999, Şubat.

26.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim,, Türkiye ve Avrupa Birliği, Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 2000.

27.Tekeli, İlhan, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Ankara: İmge Kitabevi, 2001, Nisan.

28.Tekeli, İlhan, Erdem, Tarhan, Gülöksüz, Yiğit, Dönüşen Dünyada Özlenen Türkiye İçin Yeni Bir Siyasal Oluşum, Ankara: Yeni Oluşum Yayınları, 2002, Ocak.

29.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Avrupa Birliği Türkiye ve Yerellik, İstanbul: IULA-EMME, 2003.

30.___________, Bir Cumhuriyet Öyküsü, Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003, Haziran.

31.___________, Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Doğuşu, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003, Eylül.

32.Tekeli, İlhan, Eğitim Üzerine Düşünmek, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2003, Eylül.

33.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2004.

34.Tekeli, İlhan, Teymur, Necdet (Ed.ler), Evaluation of the Performance in Social Sciences, Ankara: UNESCO National Committe Publications, 2004.

35.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, Ağustos.