İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1984-2004 GAZETE YAZILARI

GAZETE YAZILARI

1.Tekeli, İlhan, Güvenç, Bozkurt, Şaylan, Gencay, Turan, Şerafettin, “Aydınlar Ocağı’nın 12 Eylül’e İdeolojik Armağanı: Türk-İslam Sentezi 1-2-3-4-5”, Cumhuriyet, 1987, 19-23 Nisan, s.13, 8.

2.Tekeli, İlhan, “Partilerin Yapıları Türkiye Demokrasisinin Özelliklerinin Bir Kısmını Açıklayabilir mi?: Parti Yapısı ve Demokrasinin İşleyişi”, Cumhuriyet, 1987, 15 Haziran, s.13.

3.___________, “Siyasal Yapı ve Katılım”, Cumhuriyet, 1987, 16 Haziran, s.7,

4.___________, “Siyasal Yapı ve Lider”, Cumhuriyet, 1987, 17 Haziran, s.12.

5.___________, “Kentleşme ve Gecekondu”, Sabah Gazetesi İstanbul Konut Rehberi, İstanbul, Dönemli Yayıncılık, 1987, Temmuz, s.55.

6.___________, “Birlikte Tüketim ve Türkiye Kentlerinde İzlenen Politikalar”, Kent-Kur Haber Bülteni, Yıl:3, Sayı:2, 1987, Temmuz-Ekim): 39-48.

7.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Seçim Sonuçlarının Toplumsal Profili”, Cumhuriyet, 1987, 1 Aralık, s.11.

8.Tekeli, İlhan, “Seçimler ve Siyasi Gündem”, Cumhuriyet, 1987, 2-3 Aralık, s.7.

9.___________, “Demokratik Kitle Örgütleri”, Ankara Tabibler Odası Bülteni, Sayı:3, Ankara, 1989, Nisan): 3-4.

10.___________, “Bir Belediye Başkanının Örgütüyle Sorunları”, Sosyal Demokrat, 1991, s.16-17.

11.___________, “Tarihçinin Mutfağı”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:8, 1992, Ocak): 2-3.

12.Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Kıyak Emeklilik Avcıları”, Günaydın, 1992, 17 Aralık, s.1, 8.

13.Tekeli, İlhan, Ankara Konferansları, İlhan Tekeli’nin konuşma özeti, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:21, (1993, Mart): 7.

14.___________, “Ankara’da Raylı Toplu Taşımanın Gelişimi Üzerine”, Ankara Söyleşileri, 1993, Kasım-Aralık, s.50.

15.___________, “Belediye Meclislerine Seçilme Hakkı Yaygınlaştırılmalıdır”, Mahalli İdareler, Sayı:1, 1994, Ocak-Şubat-Mart, s.43.

16.___________, “Belediye Meclislerine Seçilme Hakkı Yaygınlaştırılmalıdır”, Ada, Sayı:4, 1994, 1 Ocak, s.2.

17.___________, “Türkiye’yi Konuşmak, Soruşturma Cevapları”, Hak-İş, Yerel Yönetimler ve Seçimler, Sayı:28, (1994, Nisan): 18-19.

18.___________, “Bir Başkent Nasıl Oluşur?…”Bir Başkentin Oluşumu 1923-1950” (TMMOB, 1994 konuşmasından alıntı), Cumhuriyet, 1994, 1 Mayıs, s.3.

19.___________, “Habitat II Konferansı Üzerine”, Habitat II Bülteni, Sayı:6, (1996, Eylül): 6-9.

20.___________, “Üniversite Üzerine Konuşurken”, Beytepe Bülten, Sayı:96/3, 1996, Kasım, s.2.

21.___________, Forum: “Darphane, Tarih Vakfı, İstanbul Müzesi ve Demokrasi”, Radikal, 1997, 9 Ocak, s.9.

22.___________, “Üçüncü Binyıla Girerken Tarih Vakfı”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1999, Mart, s.5.

23.___________, “Yargılamayan Yargı Yargılanır”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1999 Ekim, s. 3.

24.___________, “Cumhuriyetin 75.yılını kutlama etkinliklerinden en kalıcısı”, Cumhuriyet Kitap, 1999, 21 Ekim, s.5-6.

25.“Üçüncü Uluslararası Tarih Kongresi”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 2000, Ocak, s.3.

26.Tekeli, İlhan, “Toplumsal Değişimlerimizin Saptayıcısı Mübeccel B.Kıray”, Cumhuriyet Kitap, 2000, 18 Mart, s.1, 4.

27.___________, “Tarih Vakfı IV.Olağan Genel Kurulunu Yaptı”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 2000, Mayıs, s.3.

28.___________, “Büyük Projeler ve Tarih Boyutu”, Tarih Vakfı’ndan Haberler , 2000, Ekim, s.3.

29.___________, “AB’nin Akdeniz Politikaları ve Barselaona Sürecinin Yeterliliği Üzerine”, Güncel Haber, 2000, Kasım-Aralık, s.4.

30.___________, “Avrupa Sınırlarını Yeniden Tanımlıyor”, Tarih Vakfı’ndan Haberler , 2000, Aralık, s.3.

31.___________, “Devlet – Hukuk – STK, Darphane-i Amire Örneği”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:111, 2001, Nisan, s.6-7.

32.___________, “Krizi Yaşamak”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:112, 2001, Mayıs, s.3.

33.___________, “WALD Bir Demokrasi Kütüphanesi Oluşturuyor”, Virgül, Sayı:42, 2001, Haziran-Ağustos, s.36-37.

34.___________, “Tarihteki saptırmaları tarihin içinden okumak”, Akşam, 2003, 8 Ekim