İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1984-2004 HAKKINDA YAZILANLAR

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Hubbard, William, “Modern Turkish Architecture, Ed. R.Holod, A.Evin, University of Pennsylvania Press, 1984, Philadelphia, Architectural Record, (1985, Haziran): 95.

2.Mutlu, Zafer, “İlkin-Tekeli İkilisi”, Sabah, 1985, 8 Aralık, s.6.

3.Mortan, Kenan, Türk Çimi (Çorum Tarihi Kitabı tanıtımı), Sabah, 1986, s.5.

4.Ulagay, Osman, “Celal Bayar’ın Önemi”, Cumhuriyet, 1986, 25 Ağustos, s.9.

5.“Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Güneş, 1987, 21 Ocak.

6.Cemal, Hasan, “Türk-İslam Sentezi 1-2”, Cumhuriyet, 1987, 19-20 Nisan, s.1-15, 1-12.

7.“Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Söz, 1988, 16 Ocak, s.9.

8.Güngör, Tevfik, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Dünya, 1988, 30 Ocak, s.2.

9.“Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Cumhuriyet, 1988, 1 Şubat, s.9.

10.Alpar, Cem, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Cumhuriyet, 1988, 18 Şubat, s.5.

11.Soysal, İlhami, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Milliyet Aktüalite, Sayı:25, (1988, 28 Şubat), s.21.

12.Sonat, Sunay, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Yapı Kredi Economic Review, Cilt:II, Sayı:4, (1988, Temmuz): 71-76.

13.Güngör, Tevfik, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Ankara, Yurt Yayınları 18/Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1988”, Dünya, 1988, 20 Ağustos, s.2.

14.“Tekeli, İlhan, ‘Ege’de milli direnişin öyküsü’”, Sedat Simavi Vakfı’nın 13.Yıl Çalışmaları, 1989, s.40.

15.“Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direniş’ten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey Üzerine Açıklama”, Sedat Simavi Vakfı’nın 13.Yıl Çalışmaları, 1989, s.42.

16.Arai, Masami, “The New Trends among Turkish Researchers on the Modern History of Turkey”, Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES), (1989): 251-264.

17.Çağatay, Nilüfer, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, New Perspectives on Turkey, Vol:3, No:1, (1989, İlkbahar): 109-113.

18.“Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direniş, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Cumhuriyet, 1989, 21 Eylül, s.5.

19.Özkırımlı, Atilla, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Sabah Eki: Süper, 1989, Kasım, s.7.

20.Tanör, Bülent, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Cumhuriyet, Ek:3, 1989, 30 Kasım.

21.Sedat Simavi Ödülü’nü Kazananlar, Hürriyet, 1989, 10 Aralık, s.1, 21.

22.Güngör, Tevfik, “İlhan Tekeli, Selim İlkin’e Övgü (Okunması Gereken Bir Araştırma) Sivil Toplum Örgütlenmesi”, Dünya, 1989, 18 Aralık, s.2.

23.Güngör, Tevfik, “Tarih Dediğiniz Nedir ki? (Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim Tahtakılıç Bey)”, Dünya, 1989, 19 Aralık, s.2.

24.Tükel, Selma, “Ege’de Milli Direnişin Öyküsü”, Hürriyet, 1989, 19 Aralık, s.13.

25.Öke, Mim Kemal, “Tarihçilerimiz”, Türkiye, 1989, 27Aralık.

26.İlhan, Cem, “Tarih/ Ege’de Sivil Direniş: Efeler ilk hedefiniz…”, Nokta, (1990, 7 Ocak): 78-80.

27.Güngör, Tevfik, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, ODTÜ, 1977”, Dünya, 1990, 21, 23-25, 30 Nisan, s.2.

28.Uğurlu, Nurer, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Cumhuriyet Kitap, 1990, 10 Ağustos, s.4-5.

29.Aytaç, Fethi, “Belediyelerimizin Koalisyon Hükümetinden Beklentileri ve Kuşadası Toplantısı Değerlendirmesi” (İlhan Tekeli’nin Konuşması), İller ve Belediyeler, Sayı:554, 1991, Aralık): 587-591.

30.İlhan Tekeli’nin Haritacılık Üzerine Konferansı- Harita Sergisi Haberi, Cumhuriyet, 1991, 19 Kasım, s.7.

31.“Bir Tarihçi: İlhan Tekeli”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:7, (1991, Aralık): 4.

32.“Tekeli, İlhan, Kent Planlaması Konuşmaları”, Mimarlık, Sayı:246, (1992, Ocak): 14.

33.Hamuroğlu, Mehmet, “Kent Planlaması Konuşmaları”, EgeMimarlık, 92/34, (1992, Mart-Nisan): 120.

34.Güngör, Tevfik, “Türkiye’de Yabancı Uzmanlar, Von der Porten’in 56 yıl önce hazırladığı KİT raporu”, Dünya, 1992, 16-17 Mart, s.2.

35.Türkiye’de Kurum Tarihçiliği Sempozyumu Haberi, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:16, (1992, Ekim): 4-7.

36.Kentleşme-Yeni Boyutlar, Yeni Söylemler Oturumu Bildirilerinin Yorumu, Yedinci Kent Kooperatifçiliği Teknik Kongresi, Antalya, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1992, 4-8 Kasım.

37.Doğru, Necati, “Max von der Porten’in Çalışmaları”, Milliyet, 1992, 21 Aralık, s.5.

38.“Dr.Max von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekülleri Sisteminin Oluşumu”, La Zone de Cooperation Economique des Pays Riverains de la Mer Noire (CEMOTI) Cahiers D’Etudes sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranien, (1993, 15 Ocak): 50.

39.Bakova, Raif, “KİT’ler ve Bir Yabancı Uzman (Dr. Max von der Porten)”, Dünya, 1993, 15 Şubat, s.4.

40.“İstanbul Üzerine Beş Araştırma: Metropoliten Alan ve Konut Dokusu”, İstanbul, Sayı:6, (1993, Haziran): 152-153.

41.“Tekeli ve İlkin’den Türkiye ve Avrupa Topluluğu”, Milliyet, 1993, 6 Haziran, s.14.

42.Yayın Dünyasından Köşesi, “Türkiye ve Avrupa Topluluğu 1”, Dünya, 1993, 10 Haziran.

43.Dergilerimiz: “Üç Bibliyografya Kitabı da Turhan’dan (Prof.Dr. İlhan Tekeli Bibliyografyası), Cumhuriyet Kitap, 1993, 23 Eylül, s.3.

44.Soysal, Mümtaz, “Tepkisizlik, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey Kitabı Üzerine”, Hürriyet, 1993, 5 Eylül.

45.Mortan, Kenan, “30 Yıl Sonra” (Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I), Dünya, 1993, 9 Eylül.

46.Fişek, Kurthan, “Test: Türkiye Doğuya Giden Bir Gemidir, Güvertede Ters İstikamette Koşanlar..” (Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I), Tempo, No:35, (1993, 29 Eylül).

47.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda  Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, 1993, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Kitabının Tanıtımı, Dünya Kitap, No:28, 1994, 11 Şubat, s.30.

48.Barkey, Henri, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dr.Max von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekülleri Sisteminin Oluşumu”, New Perspectives on Turkey, 10, (1994, Spring): 144-145.

49.”Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda  Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993”, Cumhuriyet Bilim Teknik Sayı:364, 1994, 12 Mart, s.15.

50.Ekinci, Oktay, “Boğaziçi Yeni Planını Bekliyor, Ankara’daki Koruma Sempozyumunda ‘Yağma Kültürü’ ile Hazırlanan Planların Sonuçları Tartışıldı”, Cumhuriyet, 1995, 25 Nisan, s.19.

HAKKINDA YAZILANLAR

51.Ekinci, Oktay, “Kuşadası ‘metropol kasaba” olma yolunda”, Cumhuriyet, 1995, 9 Kasım, s.18.

52.Bardakçı, Murat, “Topkapı Sarayı’nın 17, 5 dönümü sahte belgelerle elden çıkarılmış”, Hürriyet, 1995, 10 Aralık, s.18.

53.Silvergerg, B, “Urban Plan for Livability”, İ.Tekeli’nin Görüşü, The Earth Times, (1996, 14 Şubat): 5.

54.”Adana’nın Kentsel Gelişme Sorunları Tartışılıyor…”, Yeni Adana, 1996, 8 Kasım, s.4.

55.Saracoğlu, Rüştü, “1930’dan 1997’ye”  (Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Yeni Bir Aşama:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kitabı Üzerine Yorum), Liberal, (1997, 12 Eylül): 1-2.

56.Duru, Orhan, “Mimar Kemalettin”, Yeni Yüzyıl, 1997 2 Ekim, s.17.

57.Nuhoğlu, Hidayet Y., “Kitap Sohbetleri: Mimar Kemalettin’in Yazdıkları”, AKRA FM, 1997, 22 Kasım, Saat 14.00.

58.Ayvazoğlu, Beşir (Not Defteri), “İstanbul’a Bir Mersiye”, Zaman, 1997, 15 Aralık.

59.Erol, Aydil, “Mimar Kemalettin’in Yazdıkları”, Büyük Kurultay, (1997, 29 Aralık): 11.

60.Kahraman, Hasan Bülent, “Tarih ve Tarihyazımı”, Radikal, 1998, 1 Mayıs.

61.Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Art+Decor, Sayı.63, (1998, Haziran): 212.

62.Bektaş, C., Cengizkan, A., Erzen, J., Özkan, S., Pamir, H., “Anytime İzlenimler”, Yapı, Sayı:201, (1998, Ağustos): 76-92.

63.Konferans tanıtımı, “Time-lag, The Limits of Anyfication”, Archis, (1998, Ağustos): 60-63.

64.Kardüz, A.R., “Mimar Kemalettin”, Sabah, 1998 5 Eylül, s.11.

65.“Tekeli, İlkin: Mimar Kemalettin’in Yazdıkları”, İdarecinin Sesi, Cilt:XII, Sayı:71, (1998, Kasım-Aralık): 64.

66.Cengizkan, Ali, “Cumhuriyetin 75.Yılında Türkiye’de Mimarlık, Kent ve Çevre Sempozyumu ve İlhan Tekeli’nin Bildirisinin Değerlendirmesi”, Arredamento Mimarlık, 1998/12, (1998, Aralık): 34-36.

67.“Tarih Bilinci ve Gençlik: İlhan Tekeli Tarih Üzerine Araştırmalarını Sürdürüyor”, Cumhuriyet Kitap, 1999, 21 Ocak, s.12-13.

68.Yümsel, Talip, “Plan değişti, Kalekapı’nın yeni projesi H.Alatan, C.Bektaş, İ.Engiz, C.Erkal, İ.Tekeli, Ö.Yönder tarafından hazırlanıyor”, Milliyet Akdeniz, 1999, 10 Ağustos, s.1.

69.Tigrel, Ali, “Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir referans”, Finansal Forum, (2000, 27 Ekim): 2.

70.Tahsin, Hasan, “Bir Kentleşme Ülküsü: Bahçelievler”, Sabah Başkent, 2000, 5 Kasım, s.12.

71.Alpay, Şahin, “AB Yolunda, İ.Tekeli, S.İlkin: Türkiye ve Avrupa Birliği”, Milliyet, 2000, 11 Kasım, s.22.

72.Aras, Funda, “Araştırma ve Anılarla Mimarın Kitaplığı, İ.Tekeli, S.İlkin: Mimar Kemalletin’in Yazdıkları”, Marie Claire, (2001, Ocak): 26.

73.Tekeli, İlhan, Rotary Meslek Ahlakı Ödülü, Galatasaray Rotary Kulübü, 2001, Kasım.

74.Arolat, Osman S., “Arolat’ın Kitaplığı Köşesi: Kentleri ve İnsanları Tanımak”, Dünya Kitap, Cilt:11, Sayı:130, (2002, 9 Ağustos): 5.

75.Topbaş, Bülent, “Kadroyu anlamak”, Radikal Kitap, 2003, 22 Ağustos, s.12.

76.Kayalı, Kurtuluş, “Kadro ve Kadrocular Üzerine”, Kılavuz, Sayı:6, (2003, Eylül): 34-37.

77.Pervan, Muazzez, “Bir Cumhuriyet Öyküsü: Kadro dergisinde kesişen yaşam güzergahları”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:709, (2003, 18 Eylül): 13.

78.”Yeni Çıkanlar: Cumhuriyet’in Harcı, İ.Tekeli, S.İlkin Bilgi Üniversitesi Yayınları”, Zaman, 2003, 28 Ekim.

79.Hızlan, Doğan, “Cumhuriyet’e yakışan budur”, Hürriyet, 2003, 30 Ekim,

80.Talu, Umur, “İki(z) Cumhuriyet karıncası”, Sabah, 2003, 31 Ekim, s.21.

81.“Modernleşmenin İlk Basamağı, Cumhuriyetin Harcı, İ.Tekeli, S.İlki, Bilgi Üniversitesi Yayınları”, Zaman, 2003, 28 Ekim.