İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-1984 HAKKINDA YAZILANLAR

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Sayar, Zeki, “Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir”, Arkitekt, Cilt:45, No:364, (1976, Nisan): 186.

2.Gökçeli, Raşit, “Değişen Kentin Yeni Plancıları ve Bir Kitap (Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976)”, Mimarlık Haberler, Sayı:10, (1976, 16 Haziran): 8.

3.Mutluay, Rauf, “Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir”, Cumhuriyet, 1976, 24 Haziran.

4.Gökçeli, Raşit, “Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir”, Cumhuriyet, 1976, 3 Temmuz, s.7.

5.Aksoy, Atilla, “Tekeli, İlhan, Gökçeli, Raşit, 1973-1975 Seçimleri: Seçim Coğrafyası ÜzerineBir Deneme, Milliyet Yayınları, Nisan 1977”, Cumhuriyet, 1977, 31 Mayıs, s.8.

6.Caretto, Giacomo E., “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politik Arayışları, Ankara, ODTÜ, 1977”, Oriente Moderno, Yıl:LVII, Sayı:1112, (1977, Kasım-Aralık): 637-639.

7.Aksoy, Atilla, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politikasında Arayışlar, Ankara, ODTÜ, 1977”, Cumhuriyet, 1977, 3 Kasım, s.6.

8.Dumont, Paul, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, ODTÜ, 1977”, Turcica, Cilt:IX, Sayı:2, (1978): 301-303.

9.Aksoy, Atilla, “Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarına Yaklaşım ve Yöntemler, Der. Karabaş, Yeşilçay, ODTÜ, 1977”, Cumhuriyet, 1978, 16 Şubat, s.6.

10.Beyhan, Cemil, “Tekeli, İlhan, Erder, Leila, Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler”, Yurt ve Dünya, Sayı:14, (1979, Mart): 249-252.

11.Gümüş, Korhan, “İlhan Tekeli’nin Yazısı Dolayısıyla: Tarih ve Mekan Kavramında Teorik Boşluklar”, Toplum ve Bilim, Sayı:12, (1980): 119-123.

12.Alpay, Şahin, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, TC Merkez Bankası, 1981”, Cumhuriyet, 1982, 11 Mart, s.5.

13.Türkcan, Ergun, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, TC Merkez Bankası, 1981”, Cumhuriyet, 1982, 12 Mart, s.2.

14.Arolat, Osman S., “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını, 1982”, Milliyet Aktüalite, 1982, 4 Temmuz, s.21.

15.Toplum Bilimlerinde 1982’nin Kitaplarının Tanıtımı, Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ, Cumhuriyet, 1982, 30 Aralık, s.5.

16.Şenyapılı, Önder, “Tekeli, İlhan, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Turhan Kitabevi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar-3”, Milliyet, 1984, 26 Nisan, s.9.

17.Berksoy, Taner, “Tekeli, İlhan ve diğerleri: Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara, Yurt Yayınları, 1984”, Cumhuriyet, 1984, 5 Temmuz, s.5.

18.“Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Bahçeli Evlerin Öyküsü, Ankara, Kent-Koop, 1984”, Hürriyet, 1984, 28 Temmuz.