İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-1984 GÖRÜŞ YAZILARI

GÖRÜŞ YAZILARI

1.Tekeli, İlhan, “Milli Eğitim Temel Kanun Tasarısı ve Eğitim Reformu Üzerine Değerlendirme: Reform için Reform”, Yankı, Sayı:94, (1972, Aralık): 13-14.

2.___________, “Plakaların mutlaka arttırılması gerek…”, Bugün, 1976, 12 Ocak, s.1, 7.

3.___________, “Ekmek Kıtlığı Sorununun Değerlendirilmesi, Belediyeler…Kent Sorunları”, Politika, 1976, 21 Temmuz, s.5.

4.___________, “Konut Kiralarındaki Güncel Çelişki”, Politika, 1976, 3 Eylül, s.2.

5.___________, “Metropoliten Hizmet Birliği Yasasının Düşündürdükleri”, Politika, 1976, 10 Eylül, s.2.

6.___________, “Toplumcu Bir Belediye Programına Doğru”, Politika, 1976, 16 Eylül, s.5.

7.___________, “Derinleştirilmeyen Trafik Kampanyası Üzerine”, Politika, 1976, 28 Eylül, s.2.

8.___________, “İzmir’de yeni hükümet konağı başka yere yapılsa bile eski konak yeni bir işlev için kullanılmak üzere yeniden yapılmalıdır”, Mimarlık Haberler, Sayı:18, 1976, 6 Ekim): 5.,

9.___________, “İşçileşme ve Kentleşmeyi Önleme Politikasının Sonuçları”, Politika, 1976, 9 Kasım, s.2.

10.___________, “Atatürk’ü İçeriğini Boşaltmadan Anlamak”, Politika, 1976, 10 Kasım, s.2.

11.___________, “Arsa Satmak Köklü Çözüm Olamaz”, Yürüyüş, Sayı:98, 1977, 22 Şubat, s.7.

12.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, “Gecekondulardan sekiz ayrı grup çıkar sağlıyor…”, Hürriyet, 1977, 5 Mayıs.

13.Tekeli, İlhan, “Ankara’nın en önemli sorunu konut ve arsa spekülasyonu…”, Hürriyet, 1977, 8 Haziran.

14.___________, “Seçim Sonu Türkiye’de Sağ ve Sol”, Vatan, 1977, 24 Haziran, s.8.

15.___________, “Üniversite Seçme Sınavlarının Ardından”, Memleket, Sayı:203, 1978, Temmuz, s.14.

16.___________, Konuşma, TÜBİTAK Danışma Kurulu Yirmiyedinci Toplantısı, Ankara, TÜBİTAK, 1979, Mart, s.30-31.

17.___________, Soruşturma: “İslam Mimarisi Diye Bir Kategori Bilimsel Olarak Temellendirilebilir mi?”, Mimarlık, Sayı:168, (1981, Haziran): 2.

18.___________, Tarık Okyay’ı Anma Konuşması: “O, zor yolu seçenlerdendi”, Birlik, TMMOB, (1981, Eylül): 8-9.

19.___________, Tarık Okyay’ı Anma Konuşması:” O, zor yolu seçenlerdendi”, Bilim ve Sanat, Sayı:12, 1981, Aralık): 30.

20.___________, “Toplu Konut Kanununu İşletecek Örgütlenmelere Gidilmesi Zorunludur”, Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, Sayı:99, (1982, Şubat): 12-16.

21.___________, “Türkiye’de Konut Sorunu Nasıl Çözümlenebilir? Toplu Konut Yasasının Uygulaması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? Uygulama Olasılığı Ne Kadar Var?”, Yapı, Sayı:45, 1982, Nisan): 8.

22.___________, “Türkiye’de Konut Sorunu Nasıl Çözümlenebilir? Toplu Konut Yasasının Uygulanması Konusunda Neler Düşünüyorsunuz? Uygulama Olasılığı Ne Kadar Var?”, Eczacıbaşı Haberler, 1982, Eylül.

23.___________, “Ağa Han 1983 Mimarlık Ödülleri Konusunda Düşünceler”, Mimar, Sayı:14, (1983, Nisan): 11-12.

24.___________, Üniversite Adaylarına Kılavuz, “Şehir Plancılığı: Teknik Personeliz”, Cumhuriyet, 1983, 29 Nisan, s.6.

25.___________, “2.Boğaz Köprüsünün Yapımı Üzerine Görüş”, Nokta, Sayı:40, (1983, Kasım): 44-45.

26.___________, “Madem 2.köprüye karar verildi, hiç olmazsa artan arsa değerlerinden doğacak transferlerin önemli bir kesimi kamuya aktarılsın…”, Cumhuriyet, 1983, 28 Kasım, s.9.

27.___________, Forum: “Doğan Sonuç: Geri Dönüş”, Milliyet, 1984, 8 Ocak, s.5.

28.___________, “Sol partiler seçmen karşısında bir kez sınanmadıkça birleşme noktasına gelmeyecekler…”, Cumhuriyet, 1984, 10 Ocak, s.7.

29.___________, “Özerk ve Demokratik Üniversite İçin: Özgün, bilimsel üretim yapılabilen üniversite…”, Yarın, Sayı:39, (1984, Kasım): 23.