İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-1984 GAZETE YAZILARI

GAZETE YAZILARI

1.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, “Köy-Kent Sorunu, Köy-Kent projesinin tarımsal üretim biçimini değiştirmeden başarı kazanması: Köy-Kent önerisi bugünkü haliyle bekleneni veremez…”, Milliyet, 1974, 22 Mart, s.6.

2.Tekeli, İlhan, “DPT’nin Durumu Tartışmalı”, Cumhuriyet, 1974, 27 Nisan, s.2.

3.___________, “Köy-Kent Önerisi Bugünkü Durumuyla Bekleneni Veremez”, Mimarlar Odası Haberler, 1974, 8 Mayıs): 2.

4.___________, “Özel Araba Sahipliği ve Üretim, Trafik”, Cumhuriyet, 1974, 16 Mayıs, s.2.

5.___________, “Şehirlerimizde Büyüme ve Toplu Konut”, Cumhuriyet, 1974, 28 Haziran, s.2.

6.___________, “Lüks Konutlar ve Yaratacağı Sorunlar”, Cumhuriyet, 1974, 13 Temmuz, s.2.

7.___________, “İkinci Boğaz Köprüsü”, Politika, 1975, 11 Ekim, s.6.

8.___________, “Bunalımsız Üniversite 1-2”, Politika, 1975, 21-22 Ekim, s.6.

9.___________, “ODTÜ Bunalımına Çözüm Arayanlara”, Cumhuriyet, 1975, 27 Ekim, s.2.

10.___________, “Üniversiteye Girişte Fırsat Eşitsizlikleri”, Politika, 1975, 3 Kasım, s.12.

11.___________, “İdeoloji: Bir Toplumsal Yorumlama”, Politika, 1975, 3 Aralık, s.6.

12.___________, “Üniversiteye Girişte Fırsat Eşitsizlikleri”, Tümas Haberler, Sayı:6, 1976, s.5-6.

13.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Mustafa Kemal-Talat Paşa Mektuplaşması Yazı Dizisi 1-9”, Milliyet, 1976, 15-23 Mayıs, s.5.

14.Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Halk Sektörü Üzerine Konuşmalar Yazı Dizisi 1-5”, Cumhuriyet, 1976, 9-13 Temmuz, s.4.

15.Tekeli, İlhan, “Yılda Yüzbin Konut Yapmanın Sınıfsal Boyutları”, Politika, 1976, 25 Ağustos, s.2.

16.___________, “Yerel Politikada Küçük Girişimci Egemenliği”, Politika, 1976, 5 Ekim, s.2.

17.___________, “Serbest Limanlar”, Politika, 1976, 12 Ekim, s.2.

18.___________, “Karakaya’nın Doğuya Getirmedikleri”, Politika, 1976, 19 Ekim, s.2.

19.___________, “Yetersizleşen Üniversite Modellerimiz”, Politika, 1976, 26 Ekim, s.2.

20.___________, “Şehirleşmeyi Kavrayışımızın Toplumsal Dinamiği”, Politika, 1976, 2 Kasım, s.2.

21.___________, “Şehirleşme Rantının Paylaşılmasında Girişimcilikve Mülkiyetin Ayrılması Süreci”, Politika, 1976, 16 Kasım, s.2.

22.___________, “38. Maddenin Götürdükleri…”, Politika, 1976, 22 Kasım, s.2.

23.___________, “Yapı Malzemesi Üretimindeki Gelişmelerin Mimarın İşlevlerine Olan Etkileri”, Mimarlık Haberler, Sayı:25, 1977, Ocak, s.4.

24.___________, “Anayasa Mahkemesinin 38.Maddeyi İptal Kararı Üzerine”, Mimarlık Haberler, Sayı:28, (1977, 23 Şubat): 4.

25.___________, “1.ve 2. MC Progamlarının Yerleşme Sorunlarına Getirdikleri”, Mimarlık Haberler, Sayı:40, 1977, 10 Ağustos): 3.

26.___________, “Belediye Otobüslerinde ‘Sıfır Tarife’ Uygulaması Üzerine”, Vatan, 1977, 18 Ekim, s.2.

27.___________, “’Yap-Sat’çılık Üzerine”, Vatan, 1977, 3 Kasım, s.2.

28.___________, “Türkiye’de Planlama Ne Zaman Yok Oldu?”, Vatan, 1977, 12 Aralık, s.2.

29.___________, “Üniversiteler Yasası Gündeme Gelirken”, Dünya, 1978, 25 Kasım, s.2.

30.___________, “Bunalımın Tartışılmayan Seçenekleri”, Dünya, 1979, 14 Şubat, s.2.

31.___________, “11 Mayıs Kararnamesi Konut Sorununa Ne Getiriyor?”, Demokrat, 1980, 29-30 Mayıs, s.2.

32.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Tekelleşme Var mı?”, Cumhuriyet, 1982, 8-9-10 Mart, s.6.

33.Tekeli, İlhan, “İmar Affı, İmar Bürokrasisi ve Reform”, Milliyet, 1982, 27 Aralık, s.2.

34.___________, “Emlak Vergisindeki Yeni Uygulamanın Eleştirisi”, Milliyet, 1983, 14 Şubat, s.8.

35.___________, “İdeolojiler Yelpazesinde Bir Parti Yerini Nasıl Seçer?: Partiler plajdaki dondurmacılar gibi yer seçiyor…”, Milliyet, 1983, 19 Şubat, s.4.

36.___________, “Türkiye’de Yerel Yönetimler 1-2-3-4”, Cumhuriyet, 1983, 31 Temmuz-3 Ağustos, s.8.

37.___________, “Seçime Doğru Seçim Yasası”, Cumhuriyet – Seçim 83 Eki, Sayı:15, 1983, 5 Eylül, s.4.

38.___________, “Yeni Hükümeti Bekleyen Konular: Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları ve ANAP Programı”, Milliyet, 1983, 23 Kasım, s.2.

39.___________, “Sivil Toplum Arayışında Belediyeler, 1973’ten Bu Yana Büyük Belediyelerde Sol Programın Gelişimi”, Cumhuriyet – Siyaset 84, 1984, 6 Şubat, s.10-11.