İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı Yiğit Gülöksüz İmece Evi 22.06.2019

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı olarak vakıf amaçlarımız doğrultusunda şehircilik alanında genç araştırmacı ve akademisyenlerin birbirleriyle etkileşimini arttırmaya yönelik Doktora Masası kurmuş bulunuyoruz. İTŞKV Doktora Masası, şehircilik kültürü altında yer alan tüm alanlarda yürütülmekte olan doktora tezlerinin fikri gelişimine katkı sunmaya ve akademik çalışmalarımızın iyileştirilmesine odaklanmaktadır.  Vakfımız onursal başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli yanı sıra katılım sağlayacak tüm dostlarımızın katkı sunması beklenen bu etkinliklerle, şehircilik kültürünün yaygınlaştırılması ve günlük yaşamımızın kalitesine yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Her ay düzenlenmesi planlanan Doktora Tezleri Masası’nda sunulacak (yürütülmekte olan) doktora tezleri, alanımız üzerinde birlikte düşünmeyi teşvik edecektir. Bu doğrultuda vakıf dostumuz tüm akademisyen ve doktora çalışması yürüten araştırmacıları, Doktora Masası’na davet ediyoruz. Her bir Doktora Masası birleşiminde (en fazla) iki adet çalışmanın sunularak tartışılması, İTŞV’yi danışman akademisyenlerin temsil etmesi (toplantı yönetimi), yorum ve katkıların Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından yönlendirmesi amaçlanmaktadır.

Haziran (2019) ayı içinde ilki düzenlenecek Doktora Tezleri
Masası birleşimi şu şekildedir:
İTŞKV Temsil      : Prof. Dr. N. Aydan SAT, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Çiğdem VAROL, Gazi Üniversitesi
Yorum ve Katkı   : Prof.Dr. İlhan TEKELİ, ODTÜ

Birinci Oturum
Araştırmacı: Sezen SAVRAN, Gazi Üniversitesi
ANKARA’DA GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN MEKANSAL DAĞILIMI VE FARKLILAŞAN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, yoğun bir nüfusun ülkesinden zorunlu olarak ayrılmasına neden olmuş ve 2011-2015 yılları arasında Suriye sınırında uygulanan açık kapı politikası sonucu Türkiye, milyonlarla ifade edilen bir göçmen nüfusa ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Ülkesinden isteyerek ya da zorunlu olarak ayrılan Suriyeli göçmenlerin, Ankara kent bütünü ve Altındağ ilçesindeki yeni bir yaşama ekonomik ve sosyal anlamda tutunma pratiklerinin mekansal olarak etkilerini koymayı amaçlayan bu tez çalışması “kentsel adacıklar” (urban enclaves) ve “gündelik yaşam pratikleri” kavramsal temellendirmeleri üzerinden ilerlemekte, nicel ve nitel yöntem ve verilerin bir arada kullanıldığı karma yöntemli araştırma deseni kullanmaktadır.

İkinci Oturum
Araştırmacı: Yasin GÜLBAY, Kültür ve Turizm Bakanlığı
KENTSEL KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA ALAN YÖNETİMİ SINIRLARINI BELİRLEMEK İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Somut ve somut olmayan kültürel mirasın ve planlama hedeflerinin mekana adreslenmiş konumlar üzerinden değer odaklı bir yaklaşım ile ele alınması, kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetim sınırını belirlemek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Fiziksel tanımlı bir sınır olarak alan yönetimi sınırı, kentsel kültürel miras alanları için günümüzde mevcut sit sınırı, halkın katılımı ile belirlenen sınırlar veya planlama otoritesinin belirlediği sınırlar olarak uygulanmaktadır. Bu tez çalışmasında, kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetimi sınırlarının belirlenmesinde;  koruma-kullanma, ekonomik değer, ulaşım ve erişim, sosyal ve kültürel değer vb. konular, Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak somut bir değerlendirme yöntemi geliştirilmekte ve önerilen yöntem Ankara Tarihi Kent Merkezi örneğinde uygulanmaktadır.
Tarih ve Saat : 22.06.2019, 13.30
Yer :  İTŞKV Yiğit Gülöksüz İmece Evi

İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı Yiğit Gülöksüz İmece Evi 22.06.2019

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı olarak vakıf amaçlarımız doğrultusunda şehircilik alanında genç araştırmacı ve akademisyenlerin birbirleriyle etkileşimini arttırmaya yönelik Doktora Masası kurmuş bulunuyoruz. İTŞKV Doktora Masası, şehircilik kültürü altında yer alan tüm alanlarda yürütülmekte olan doktora tezlerinin fikri gelişimine katkı sunmaya ve akademik çalışmalarımızın iyileştirilmesine odaklanmaktadır.  Vakfımız onursal başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli yanı sıra katılım sağlayacak tüm dostlarımızın katkı sunması beklenen bu etkinliklerle, şehircilik kültürünün yaygınlaştırılması ve günlük yaşamımızın kalitesine yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Her ay düzenlenmesi planlanan Doktora Tezleri Masası’nda sunulacak (yürütülmekte olan) doktora tezleri, alanımız üzerinde birlikte düşünmeyi teşvik edecektir. Bu doğrultuda vakıf dostumuz tüm akademisyen ve doktora çalışması yürüten araştırmacıları, Doktora Masası’na davet ediyoruz. Her bir Doktora Masası birleşiminde (en fazla) iki adet çalışmanın sunularak tartışılması, İTŞV’yi danışman akademisyenlerin temsil etmesi (toplantı yönetimi), yorum ve katkıların Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından yönlendirmesi amaçlanmaktadır.

Haziran (2019) ayı içinde ilki düzenlenecek Doktora Tezleri
Masası birleşimi şu şekildedir:
İTŞKV Temsil      : Prof. Dr. N. Aydan SAT, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Çiğdem VAROL, Gazi Üniversitesi
Yorum ve Katkı   : Prof.Dr. İlhan TEKELİ, ODTÜ

Birinci Oturum
Araştırmacı: Sezen SAVRAN, Gazi Üniversitesi
ANKARA’DA GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN MEKANSAL DAĞILIMI VE FARKLILAŞAN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, yoğun bir nüfusun ülkesinden zorunlu olarak ayrılmasına neden olmuş ve 2011-2015 yılları arasında Suriye sınırında uygulanan açık kapı politikası sonucu Türkiye, milyonlarla ifade edilen bir göçmen nüfusa ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Ülkesinden isteyerek ya da zorunlu olarak ayrılan Suriyeli göçmenlerin, Ankara kent bütünü ve Altındağ ilçesindeki yeni bir yaşama ekonomik ve sosyal anlamda tutunma pratiklerinin mekansal olarak etkilerini koymayı amaçlayan bu tez çalışması “kentsel adacıklar” (urban enclaves) ve “gündelik yaşam pratikleri” kavramsal temellendirmeleri üzerinden ilerlemekte, nicel ve nitel yöntem ve verilerin bir arada kullanıldığı karma yöntemli araştırma deseni kullanmaktadır.

İkinci Oturum
Araştırmacı: Yasin GÜLBAY, Kültür ve Turizm Bakanlığı
KENTSEL KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA ALAN YÖNETİMİ SINIRLARINI BELİRLEMEK İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI BİR YÖNTEM ÖNERİSİ
Somut ve somut olmayan kültürel mirasın ve planlama hedeflerinin mekana adreslenmiş konumlar üzerinden değer odaklı bir yaklaşım ile ele alınması, kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetim sınırını belirlemek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Fiziksel tanımlı bir sınır olarak alan yönetimi sınırı, kentsel kültürel miras alanları için günümüzde mevcut sit sınırı, halkın katılımı ile belirlenen sınırlar veya planlama otoritesinin belirlediği sınırlar olarak uygulanmaktadır. Bu tez çalışmasında, kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetimi sınırlarının belirlenmesinde;  koruma-kullanma, ekonomik değer, ulaşım ve erişim, sosyal ve kültürel değer vb. konular, Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak somut bir değerlendirme yöntemi geliştirilmekte ve önerilen yöntem Ankara Tarihi Kent Merkezi örneğinde uygulanmaktadır.
Tarih ve Saat : 22.06.2019, 13.30
Yer :  İTŞKV Yiğit Gülöksüz İmece Evi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kubbealtı 19.11.2019

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan tez ödülleri ile ödül sürecinde jüri heyeti tarafından dikkate değer bulunan tezleri, araştırmacılar yanı sıra konuya ilgi duyanlarla buluşturmak, toplumun dikkatine sunmak amaçlarıyla seri toplantılar planlamış bulunuyoruz. Seri toplantılarımızı, farklı şehirlerde bulunan çeşitli üniversitelerde planlamaktayız.
Bu çerçevede ilk toplantımızı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nce uzun yıllardır düzenlenen Salı Söyleşileri ile birleştirerek, 19.11.2019 (Salı) 12.30-13.30 arasında düzenliyoruz.
İlgi duyan tüm dostlarımıza saygı ile duyurulur:
Tarih: 19.11.2019 (Salı) 12.30-13.30
Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı

Sunum: Dr. Emrah Söylemez (2017-2018 İlhan Tekeli Doktora Tez Ödülü)

Başlık: Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye’nin AB ve Gürcistan Sınır Bölgeleri

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mavi Salon 28.11.2019

lhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan tez ödülleri ile ödül sürecinde jüri heyeti tarafından dikkate değer bulunan tezleri, araştırmacılar yanı sıra konuya ilgi duyanlarla buluşturmak, toplumun dikkatine sunmak amaçlarıyla seri toplantılar planlamış bulunuyoruz. Seri toplantılarımızı, farklı şehirlerde bulunan çeşitli üniversitelerde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede ilk toplantımızı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nce uzun yıllardır düzenlenen Salı Söyleşileri ile birleştirerek gerçekleştirdik. Dr. Söylemez’in ufuk açıcı sunumundan istifade ettik.
İkinci toplantımızı Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile aynı üniversitenin Kent, Bölge, Çevre Uygulamaları ve Araştırma Merkezince düzenlenen Perşembe toplantılarıyla birleştirmiş bulunuyoruz. İlgi duyan tüm dostlarımızın katılımından mutluluk duyarız.
Tarih/Saat: 28.11.2019 (Perşembe) /12.30
Yer: Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mavi Salon

Sunum: Esma Aksoy-Khurami (2017-2018 İlhan Tekeli Yüksek Lisans Tez Ödülü)

Başlık: Türkiye’de Konuta Ekonomik Erişebilirlik.

Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu, 18.12.2019

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan tez ödülleri ile ödül sürecinde jüri heyeti tarafından dikkate değer bulunan tezleri, araştırmacılar yanı sıra konuya ilgi duyanlarla buluşturmak, toplumun dikkatine sunmak amaçlarıyla seri toplantılar planlamış bulunuyoruz. Seri toplantılarımızı, farklı şehirlerde bulunan çeşitli üniversitelerde planlamaktayız.
Bu çerçevede üçüncü toplantımızı, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi ile birlikte 18.12.2019 (Çarşamba) 16.00-18.00 arasında düzenliyoruz.
İlgi duyan tüm dostlarımıza saygı ile duyurulur:
Tarih: 18.12.2019 (Çarşamba) 16.00-18.00
Yer: Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu
Sunum dili: Türkçe

Program:

16.00-16.10 Prof. Dr. Murat Güvenç’in açılış konuşması.
16.10-16.40 Dr. Bürge Elvan Erginli (Doktora Tez Başlığı: The Social Space of Relations: Local And Nonlocal Networks of Migrants in Istanbul)
16.40-16.50 Tartışma
16.50-17.10 Büşra Gezer (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Türkiye’nin Potansiyel İkinci Kademe Merkezlerinin Belirlenmesi ve Performans Analizi)
17.10-17.20 Tartışma
17.20-17.40 Gökçe Uzgören (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Soylulaşmayı Tetikleyen Küresel Bir Unsur Olarak Airbnb: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği)
17.40-17.50 Tartışma.
17.50-18.00 Prof. Dr. Murat Güvenç’in faaliyeti kapatan konuşması.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu 18.02.2020

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan tez ödülleri ile ödül sürecinde jüri heyeti tarafından dikkate değer bulunan tezleri, araştırmacılar yanı sıra konuya ilgi duyanlarla buluşturmak, toplumun dikkatine sunmak amaçlarıyla seri toplantılar planlamış bulunuyoruz. Seri toplantılarımızı, farklı şehirlerde bulunan çeşitli üniversitelerde planlamaktayız.
Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliğinde gerçekleştireceğimiz 18.02.2020 tarihli dördüncü faaliyetimizde, Dr. Pınar Çobanyılmaz Öztürk’ü ağırlayacağız. Davetlimizsiniz.
Tarih: 18.02.2020 (Salı) 12.30-13.30
Yer: Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi (Maltepe), Yükseliş Salonu (Zemin Kat)
Sunum Dili: Türkçe
Konuşmacı: Dr. Pınar Çobanyılmaz Öztürk
Konu Başlığı: Kentsel Hareketler ve Kent Mekanının (Yeniden) Üretimi: İstanbul’da Seçilen Projeler Üzerinden Tartışmalar.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu 12.03.2020

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı (İTŞKV) tarafından geçtiğimiz yıl sahiplerini bulan tez ödülleri ile ödül sürecinde jüri heyeti tarafından dikkate değer bulunan tezleri, araştırmacılar yanı sıra konuya ilgi duyanlarla buluşturmak, toplumun dikkatine sunmak amaçlarıyla seri toplantılar planlamış bulunuyoruz.
Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliğinde gerçekleştireceğimiz 12.03.2020 (Perşembe) tarihli beşinci faaliyetimizde, Dr. Berk Kesim’i ağırlayacağız. Davetlimizsiniz.
Tarih: 12.03.2020 (Salı) 12.30-13.30
Yer: Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi (Maltepe), Yükseliş Salonu (Zemin Kat)
Sunum Dili: Türkçe
Konuşmacı: Dr. Berk Kesim
Konu Başlığı: Mekansal Körelim (Atrophy of Place)
Doktora Danışmanı: Prof. Dr. Adnan Barlas.

Zoom Programı Üzerinden Online Olarak Gerçekleştirildi 29.11.2020

29.11.2020 (Pazar) günü 14.30’da 3×30 dk “webinar” etkinliği planlamış bulunuyoruz. Tez masamızda, 2019 İlhan Tekeli Tez Ödülüne layık görülen doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının sunumları, ödül sahibi araştırmacılar tarafından yapılacaktır.
Birinci sunum doktora dalında ödüle layık görülen Sn Dr Leyla Bektaş-Ata tarafından yapılacaktır. Dr. Bektaş-Ata, “Kentsel Dönüşümün Eşiğinde Ev, Mahalle ve Kent Deneyimi: Limontepe Örneği” başlıklı doktora teziyle kentsel dönüşüm sürecindeki bir alanın (Limontepe, Karabağlar, İzmir) mekan-insan ilişkileri esaslı mikro-sosyolojik analizini yapmaktadır. Dr.Bektaş-Ata’nın ödüle layık görülen tezi Sn Prof. Dr. Suavi Aydın danışmanlığında yürütülmüş, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir.
İkinci sunum ise yüksek lisans dalında ödüle layık görülen Sn Mert Akay tarafından yapılacaktır. Sn Akay’ın “Parsel Temelli Şehircilik İçin Algoritmik Tasarım Denetimi: Türkiye’deki Mekânsal
Planlama Bağlamında Bir Model Önerisi” başlıklı çalışması, konvansiyonel planlamaya alternatif olarak tasarım temelli parametrik planlama yaklaşımını önermektedir. Modelin, kentlerin değişken bağlamına ve karmaşık yapılarına daha uygun olduğunu ileri sürmektedir. Sn Akay’ın ödüle layık görülen tezi, Doç. Dr. Olgu Çalışkan danışmanlığında yürütülmüş, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir.
İlginizi çekeceğini umduğumuz sunumlara ve sonrasındaki tartışmalara aşağıdaki bağlantı adresinden kayıt yaparak katılabilir, akademik alanımızın bilgi birikimine katkı sunabilirsiniz.

Saygılarımızla, esenlikler dileriz,

Açılış Konuşması

Dr. Leyla Bektaş Ata'nın Sunumu

Mert Akay'ın Sunumu

Tartışmalar ve Değerlendirmeler

Zoom Programı Üzerinden Online Olarak Gerçekleştirildi 13.12.2020

13.12.2020 (Pazar) günü, saat 14.30’da 3×30 dk tez masası seminer etkinliğinde,  2019 İlhan Tekeli Tez Ödülü değerlendirme sürecinde jüri heyetimizce dikkate değer bulunan tezler arasından, iki birbirinden değerli lisansüstü çalışmasının sunumunu planlamış bulunmaktayız.
Birinci sunum,  Sn Dr Tuğçe Tezer tarafından, “Yerleşme Tarihi Çalışmaları İçin Bir Çerçeve: Antakya Örneği” başlığını taşıyan doktora çalışması üzerinden olacaktır. Dr Tezer, yerleşme tarihi üzerine mevcut yöntemlerin yetersiz olduğu savından hareketle  yeni ve kapsamlı yöntem önerisinde bulunmaktadır. Dr Tezer’i doktora çalışmasında Sn Doç Dr Ebru Firidin Özgür danışmanlık yapmışlardır.
İkinci sunum ise Sn Gizem Fidan tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tezi üzerine olacaktır. Sn Fidan, “İstanbul’da Protesto Mekanları Tarihi” çalışması ile protesto mekanlarının incelenmesinin, kent tarihi çalışmalarına yeni bir perspektif getirip getirmediğini incelemektedir. Sn Fidan bu çalışmasını, Sn Prof. Dr. Murat Güvenç danışmanlığında tamamlamışlardır.
Kentsel çalışmalarda tarih yöntemi, kent tarihi konularında yeni açılımlar getiren her iki çalışmanın da ilginizi çekeceğini umuyoruz. Her sunumun 30 dakika ile sınırlı olduğu, katılımcıların tartışması için otuz dakika ayırdığımız tez masası etkinliğimiz, vakıf mütevelli heyet üyemiz Sn Doç Dr Neslihan Kulözü Uzunboy’un açılış konuşmalarıyla başlayacaktır.
13.12.2020 (Pazar) 14.30’da gerçekleştirilecek tez masaı etkinliğimizin Zoom erişim bilgileri şu şekildedir :
Saygılarımızla,

Açılış Konuşması

Tuğçe Tezer'in Sunumu

Gizem Fidan'ın Sunumu

Tartışmalar ve Değerlendirmeler

Zoom Programı Üzerinden Online Olarak Gerçekleştirildi 27.12.2020

27.12.2020 (Pazar) günü Saat: 14.30 da başlamak üzere 2020 yılındaki son tez masası etkinliğimizi planlamış bulunuyoruz. Etkinliğimiz, İlhan Tekeli Tez Ödülü başvuru sahipleri arasından dikkate değer iki tezin sunumu ile gerçekleştirilecektir. Her iki tez çalışması da kırsal alanlar üzerine gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma Ezgi AKDOĞAN tarafından “Türk Şarap Endüstrisinde Dayanıklılık: Trakya Şarap Endüstrisi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezi sunulacaktır. Sn Akdoğan çalışmasını, Prof. Dr. Yiğit EVREN (Yıldız Teknik Üniversitesi) danışmanlığında tamamlamıştır. İkinci çalışma ise  Sn Melek KARAHASAN tarafından ” Türkiye’de Tarımsal Yenileşim Sisteminin Evrimi” başlıklı yüksek lisans tezi üzerinden olacaktır. Sn Karahasan’a çalışmasında Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN (İstanbul Teknik Üniversitesi) danışmanlık yapmışlardır.
Tez masası etkinliğimizin açılış konuşmasını vakıf mütevelli heyet üyemiz  Dr. Öğretim Üyesi Sn Deniz ALTAY KAYA yapacaklardır.  Etkinliğimize katılımınız için bağlantı adres ve bilgisi şu şekildedir:

https://zoom.us/j/94732764136?pwd=eGdnbndFSGZMU0ljQmFEWVVpZWl5QT09

Meeting ID: 857 5958 0560
Passcode: 631939