Habitat Gündemleri – Sürdürelebilir Yerleşmeler I

 

Çevrimiçi 14.03.2021

 

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ortaklığında/katkılarıyla, Türkiye’nin ilk büyük uluslararası organizasyonu olan Habitat II- İkinci Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı (3-14 Haziran 1996) üzerine düşünce paylaşım platformu toplantıları düzenlemekteyiz. Toplam iki toplantı olarak düzenlenecek seri toplantıların ilki 14.03.2021 tarihinde, ikincisi ise 21.03.2021 tarihinde icra edilecektir.
Habitat-II toplantısı, üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen gündemini ve diğer Habitat-II toplantıları arasında güncelliğini kaybetmemiş, sivil toplumun gündemine damga vurduğu uluslararası toplantı olmuştur. Toplantının gerçekleşmesinde ülkemiz siyaseti yanı sıra dönemin TOKİ Başkanı Sn Yiğit Gülöksüz, Sn Dr Gürel Tüzün, Sn Prof Dr İlhan Tekeli, Sn Prof Dr Ali Türel başta olmak üzere daha isimlerini sayamadığımız birçok kişinin insan üstü çaba ve mesaileri önemli rol oynamıştır. yanı sıra ülkemiz aydınlar topluluğunun ve şehircilik akademiyasının dünya ile buluştuğu en önemli toplantı olmuştur. Konferans, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin uluslararası camiadaki Türkiye’ye karşı olan olumsuz imajı da önemli ölçüde silmiş, Dünyaya önemli kavramlar üzerinden mesajlar verilmesine de katkıda bulunmuştur. Bunda ülkemiz entelijansiyasının katkısı büyüktür.
1976 yılında Vancouver (Kanada), 1996 İstanbul (Türkiye) ve 2016 Quito  (Ekvator) düzenlenen üç Habitat konferansının raporları incelendiğinde Habitat II toplantısı günümüz dünyasına halen ışık tutacak önemli görüşleri barındırmaktadır. (Bakınız aşağıdaki önemli kavramların raporlarda kullanım sıklığını gösteren grafik ile bu e-postanın sonunda yer alan Habitat II Anlam Dünyası şekli.)

Takdir edersiniz ki İstanbul Habitat-II konferansı, Vancouer Habitat-I konferansını çok ileri noktaya taşımız, Quito Habitat-III konferansınca da aşılamamıştır. Buna karşın Habitat-II Türkiye’de yeterince tartışılamamıştır. Toplantı sonrasında ortaya çıkan siyasal ve ekonomik gelişmeler, Habitat-II’yi ülkemiz gündeminde geri sıralara atmıştır. Habitat-II gündeminden kopmamız nedeniyle, 2016 yılında düzenlenen Habitat-III toplantısına da Türkiye olarak katkımız sınırlı kalmıştır.

Habitat-II belleğini ve değer kavramlarını şehircilik kültürümüzün bir parçası yapmak amacıyla vakfımız bu konudaki çalışmalarını 2019 yılından bu yana devam ettirmektedir. Bu amaçla Habitat-II arşivini, Sn Yiğit Gülöksüz, Sn Dr Gürel Tüzün ve Sn Prof Dr İlhan Tekeli’nin katkılarıyla oluşturmuş, tasnifini de Sn Ülkü Özen danışmanlığında tamamlamıştır. Ayrıca konu ile yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalara da katkı vermekteyiz.
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ortaklığında/katkılarıyla düzenlenecek toplantılarımızın ilki “Sürdürülebilir Yerleşmeler-I başlığı ile 14.03.2021 tarihinde düzenlenecek toplantımıza katılarak bizlere destek vermenizi istirham ediyoruz. Saygılarımızla,itşkv.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14.03.2021 (Pazar) 14.30
“Sürdürülebilir Yerleşmeler” konulu Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve İTŞKV İşbirliğinde Düşünce Paylaşım Toplantısına davetlisiniz.
Bağlantı için:
Zoom Toplantı ID: 848 0255 0980
Şifre: 066725
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lütfen ekli afişlerimizi çevrenizle de paylaşır mısınız?

Habitat-II Anlam Dünyası (Ağırlıklı Görünüm):

Habitat Gündemleri – Sürdürülebilir Yerleşmeler I Toplantı Kayıtları

Açılış

Emine Şeyda Satılmış’ın Sunumu

Habitat II Danışma Kurulu Başkanı İlhan Tekeli’nin Değerlendirmesi

Habitat II Danışma Kurulu Üyesi Ali Türel’in Değerlendirmesi

Habitat II Danışma Kurulu Üyesi Şule Özüekren’in Değerlendirmesi

Tartışma Ve Değerlendirme

Habitat Gündemleri – Sürdürelebilir Yerleşmeler II

 

Çevrimiçi 21.03.2021

 

Habitat Gündemleri temalı Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile İTŞKV İşbirliğinde düzenlenen Düşünce Paylaşım Toplantı serisinin birincisi 14.03.2021 tarihinde katılımlarınızla gerçekleştirilmişti. Birinci toplantımızda Türkiye’nin kendi kavramlarıyla, ciddi bir hazırlıkla Birleşmiş Milletler’in karşısına çıktığına vurgu yapılmıştır. Böylece, Habitat II’nin diger Habitat gündemlerinin de ötesine geçmesinin arka planını öğrenmiş olduk.

 

Toplantı serimizin ikincisi Habitat Gündemleri Sürdürülebilir Yerleşmeler II ise 21.03.2021 (Pazar) Saat: 14.30’da gerçekleştirilecektir. Pazar günü icra edeceğimiz son toplantımızda Habitat II Ulusal Komite başkanımız Sn Yiğit Gülöksüz (1992-1996 TOKİ Başkanı) yanı sıra toplantının proje koordinasyon direktörü Sn Dr Gürel Tüzün ile toplantının sivil forum ev sahibi komite üyesi Çiğdem Tacal (Türkoğlu) konuşmacı olacaklardır.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tekeli Vakfi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Habitat Gündemleri – Sürdürülebilir Yerleşmeler II
Time: Mar 21, 2021 14:30 Istanbul
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82784776729?pwd=MmgxOXRMdVpmQ1Z2NDYxNUdNbEJYZz09

Habitat Gündemleri – Sürdürülebilir Yerleşmeler II Toplantı Kayıtları

Açılış

Duygu Çayan’ın Sunumu

Habitat II Ulusal Komite Başkanı Yiğit Gülöksüz’ün Değerlendirmesi

Habitat II Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Gürel Tüzün’ün Değerlendirmesi

Habitat II Sivil Forum Ev Sahibi Komite Üyesi Çiğdem Tacal’ın Değerlendirmesi

Tartışma Ve Değerlendirme

İlhan Tekeli’nin Değerlendirmesi