Tez Masası

  29.11.2020 (Pazar) günü 14.30’da 3×30 dk “webinar” etkinliği planlamış bulunuyoruz. Tez masamızda, 2019 İlhan Tekeli Tez Ödülüne layık görülen doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının sunumları, ödül sahibi araştırmacılar tarafından yapılacaktır.
Birinci sunum doktora dalında ödüle layık görülen Sn Dr Leyla Bektaş-Ata tarafından yapılacaktır. Dr. Bektaş-Ata, “Kentsel Dönüşümün Eşiğinde Ev, Mahalle ve Kent Deneyimi: Limontepe Örneği” başlıklı doktora teziyle kentsel dönüşüm sürecindeki bir alanın (Limontepe, Karabağlar, İzmir) mekan-insan ilişkileri esaslı mikro-sosyolojik analizini yapmaktadır. Dr.Bektaş-Ata’nın ödüle layık görülen tezi Sn Prof. Dr. Suavi Aydın danışmanlığında yürütülmüş, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir.
İkinci sunum ise yüksek lisans dalında ödüle layık görülen Sn Mert Akay tarafından yapılacaktır. Sn Akay’ın “Parsel Temelli Şehircilik İçin Algoritmik Tasarım Denetimi: Türkiye’deki Mekânsal Planlama Bağlamında Bir Model Önerisi” başlıklı çalışması, konvansiyonel planlamaya alternatif olarak tasarım temelli parametrik planlama yaklaşımını önermektedir. Modelin, kentlerin değişken bağlamına ve karmaşık yapılarına daha uygun olduğunu ileri sürmektedir. Sn Akay’ın ödüle layık görülen tezi, Doç. Dr. Olgu Çalışkan danışmanlığında yürütülmüş, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir.
İlginizi çekeceğini umduğumuz sunumlara ve sonrasındaki tartışmalara aşağıdaki bağlantı adresinden kayıt yaparak katılabilir, akademik alanımızın bilgi birikimine katkı sunabilirsiniz.

Webinar adresi :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-ZaDn9rxSxGuA_OSrlGOWw

Saygılarımızla, esenlikler dileriz.