Genel

2018-2019 Tez Ödülleri

İlhan Tekeli Tez Ödülü Sunum Dosyası (893 kb)

İlhan Tekeli Tez Ödülü başvuran tez sahiplerine katılımlarından ötürü teşekkür ederiz.


Tez Ödülü Sahipleri, Vakıf Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Güvenç ile.
Soldan sağa: Dr. Bürge Elvan Enginli (Doktora Ödülü 1/2), Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Esma Aksoy Khurami (Y.Lisans Ödülü), Dr. Emrah Söylemez (Doktora Ödülü 1/2).

DUYURU

2017-2018 İLHAN TEKELİ DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ

İKİNCİ AŞAMAYA KALAN DOKTORA TEZLERİ

BERK KESİM

MEKANSAL KÖRELİM, DANIŞMAN: PROF. DR. ADNAN BARLAS

BÜRGE ELVAN ERGİNLİ

İLİŞKİLERİN SOSYAL ALANI: İSTANBUL’DAKİ GÖÇMENLERİN YEREL VE YERELDEN BAĞIMSIZ AĞLARI,

DANIŞMAN: PROF. DR. TÜZİN BAYCAN LEVENT

EMRAH SÖYLEMEZ

SINIR BÖLGELERİNDE SOSYO-MEKANSAL ETKİLEŞİM VE YÖNETİŞİM: TÜRKİYE’NİN AB VE GÜRCİSTAN SINIR BÖLGELERİ, DANIŞMAN: PROF. DR. ÇİĞDEM VAROL ÖZDEN

ZEYNEP ELBURZ

ULAŞIM ALTYAPISI VE BÖLGESEL BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, DANIŞMAN: PROF. DR. MERT ÇUBUKÇU

PINAR ÇOBANYILMAZ ÖZTÜRK

KENTSEL HAREKETLER VE KENT MEKANININ (YENİDEN) ÜRETİMİ: İSTANBUL’DA SEÇİLEN PROJELER ÜZERİNE TARTIŞMALAR, DANIŞMAN: PROF. DR. SERAP KAYASÜ

2017-2018 İLHAN TEKELİ DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ’NÜN SAHİPLERİ

(Seçici Kurul değerlendirmeleri sonrası aynı puanı alan iki tez paylaşmıştır)

DANIŞMANLIĞINI PROF. DR. TÜZİN BAYCAN LEVENT’İN YAPMIŞ OLDUĞU  “İLİŞKİLERIN SOSYAL ALANI: İSTANBUL’DAKI GÖÇMENLERİN YEREL VE YERELDEN BAĞIMSIZ AĞLARI” BAŞLIKLI TEZİ İLE BÜRGE ELVAN ERGİNLİ

DANIŞMANLIĞINI PROF. DR. ÇİĞDEM VAROL ÖZDEN’İN YAPMIŞ OLDUĞU  “SINIR BÖLGELERİNDE SOSYO-MEKANSAL ETKİLEŞİM VE YÖNETİŞİM: TÜRKİYE’NİN AB VE GÜRCİSTAN SINIR BÖLGELERİ” BAŞLIKLI TEZİ İLE EMRAH SÖYLEMEZ

2017-2018 İLHAN TEKELİ YÜKSEK LİSANS TEZ ÖDÜLÜ

İKİNCİ AŞAMAYA KALAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

ESMA AKSOY KHURAMİ

TÜRKİYE’DE FARKLI GELİR GRUPLARININ KONUTA EKONOMİK ERİŞEBİLİRLİĞİ: BÖLGESEL KARŞILAŞTIRMA, DANIŞMAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU ÖZDEMİR SARI

ONUR TÜMTÜRK

KARMAŞIKLIĞI TASARLAMAK: KENT FORMUNUN UYUMLANMA YETİSİNİ GELİŞTİRMEK- DESIGNING (WITH) COMPLEXITY: IMPROVING ADAPTIVE CAPACITY OF URBAN FORM BY DESIGN, DANIŞMAN: DOÇ. DR. OLGU ÇALIŞKAN

BÜŞRA GEZER

TÜRKİYE’NİN POTANSİYEL İKİNCİ KADEME MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ,

DANIŞMAN: PROF. DR. FERHAN GEZİCİ KORTEN

EREN EFEOĞLU

ŞEHİRCİLİKTE GELECEKÇİ DÜŞÜNCE: KÜRESEL BAĞLAMDA SOSYO EKONOMİK YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜNE GEÇMİŞE DÖNÜK VE GELECEĞE YÖNELİK BİR BAKIŞ, DANIŞMAN: DOÇ. DR. OLGU ÇALIŞKAN

EBRU ŞEVİK

HETEROTOPYANIN ALANSALLIĞI: EMEK BÖLGESİ, BURSA ÖRNEĞİNDE HETEROTOPİK MEKANIN BİR KOŞULU OLARAK EŞİKLER, DANIŞMAN:  DOÇ. DR. OLGU ÇALIŞKAN

IRMAK YAVUZ   ÇANAK

ANKARA BAĞLAMINDA KENTSEL MEKANIN OLUŞUMUNA YERBİÇİMSEL YAKLAŞIM, DANIŞMAN: PROF. DR. ADNAN BARLAS

EZGİ GÜLER TOZLUOĞLU

MEYDANLARIN İKLİMSEL KONFOR KRİTERLERİ VE KULLANIM- KULLANICI İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ, DANIŞMAN: DOÇ. DR. SERDAR KAYA

GÖKÇE UZGÖREN

SOYLULAŞMAYI TETİKLEYEN KÜRESEL BİR UNSUR OLARAK AIRBNB: KADIKÖY RASİMPAŞA MAHALLESİ ÖRNEĞİ, DANIŞMAN: PROF. DR. ASUMAN TÜRKÜN

2017-2018 İLHAN TEKELİ YÜKSEK LISANS TEZ ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ

DANIŞMANLIĞINI DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU ÖZDEMİR SARI’NIN YAPMIŞ OLDUĞU “TÜRKİYE’DE FARKLI GELİR GRUPLARININ KONUTA EKONOMİK ERİŞEBİLİRLİĞİ: BÖLGESEL KARŞILAŞTIRMA” BAŞLIKLI TEZİ İLE ESMA AKSOY KHURAMİ

İlhan Tekeli Tez Ödülü Sunum Dosyası (893 kb)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...