İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1984-2004 GÖRÜŞ YAZILARI

GÖRÜŞ YAZILARI

1.___________, “Bilimsel Gözle Eleştiri Kurumu: Eleştirmen yokluğuna bakarak, eleştiri kurumunu yok saymak kolaycı bir tutum…”, Sanat Olayı, Sayı:32, 1985, Ocak,  77-78.

2.___________, “YÖK Üzerine Değerlendirme”, Şahin Alpay: YÖK Dosyası, Cumhuriyet, 1985, 2 Ekim, s.8.

3.___________, “YÖK Üzerine Değerlendirme”, Cumhuriyet, 1985, 7 Kasım, s.6.

4.___________, “Barış Üzerine”, BARIŞ İçin Yazdılar, Çizdiler-Barış Seçkisi, Der. Haluk Gerger, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1985, Aralık, s.157-160.

5.___________, “Depolitizasyon Üzerine Görüşler”, Düşün, Sayı:25, (1986, Nisan): 26-27.

6.___________, “Yirmi Yılda Derinleştirilmeyen GAP Yaklaşımı”, Teknokrat, (1986, Mayıs): 35.

7.___________, “Devlet Tekellerinin Kaldırılması ve KİT’lerin Özelleştirilmesi Konusundaki Düşünceler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:82, (1986, Eylül): 9.

8.___________, “YÖK’ün 5 Yılının Değerlendirmesi”, Cumhuriyet, 1986, 5 Kasım, s.10.

9.___________ (Söyleşiyi yap. Yüksel Baysal), “Kamu Mallarının Etkinliğini Karlılıkla Ölçmek Yanlıştır”, İmar, Yıl:1, Sayı:34, (1987, Şubat): 19-20.

10.___________, “Büyük Sermaye Kentlere Göz Kırpıyor”, Görüş, Sayı:9, (1987, Ağustos): 23.

11.___________, “1987 referandum sonuçları üzerine değerlendirme: Oylar Gittiği Yeri Sevdi”, Yeni Gündem, Yıl:4, Sayı:80, (1987, Eylül): 24.

12.___________, “Boran İçin Ne Dediler…”, Gün, Sayı:33, (1987, Kasım): 9.

13.___________, Toplu Konut Fonu ile İlgili Değerlendirme: “Fonu düşük gelirliler besliyor…”, Milliyet Aktüalite, Sayı:15, 1987, 20 Aralık, s.3.

909.ODTÜ Öğretim Üyeleri, “Hazine Arazilerinin Satışı Üzerine”, Planlama, Sayı:19892, 3, 4, (1989): 36-37.

14.Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentsel Rantlar: Rantlara Büyükler Dayandı”, Panorama, Yıl:2, Sayı:6, (1989, Şubat): 15.

15.___________, “Son Metro” Yazısı İçinde Görüş, Tempo, Yıl:2, Sayı:6, (1989, 5-11 Şubat): 22.

16.Tekeli, İlhan, Şenyapılı, Önder (5 Soru 5 Yanıt Köşesi), “ANAP Belediyeleri ve Yerel Seçimler”, Güneş, 1989, 9 Şubat, s.7.

17.Tekeli, İlhan, “Belediyeler, Demokrasi ve Denetim”, Denetim, Sayı:39, (1989, Mart): 2.

18.Tekeli, İlhan, Önder Şenyapılı (5 Soru 5 Yanıt Köşesi), “Sonuçta etkili olan ekonomik başarısızlık…”, Güneş, 1989, 28 Mart, s.11.

___________, (5 Soru 5 Yanıt Köşesi), “Ulusal sanayi varlığının korunabilmesi bile çok zor…”, Güneş, 1989, 24 Eylül, s.12.

19.Tekeli, İlhan, “Şehir İşgali Geliyor…”, Cumhuriyet, 1989, 20 Ekim,

20.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Akademisyen ve Uzmanların Sorular Ayrımında Yanıtları, ’90 Petrol-İş, 1990, s.558-594.

21.Tekeli, İlhan, “Zakkum Olayı ve Ülkemizdeki Bilimsel Ortam”, Sağlık ve Toplum, Sayı:1, (1990, Ocak-Şubat): 62-64.

22.___________, “Ankara Yap-Sat’çıların Kenti…”, Cumhuriyet, 1990, 5 Ocak, s.6.

23.___________, “Ankara Büyük Kanal Projesi”, Ankara Bülteni, (1990, Nisan): 3.

24.___________, “Yerel seçimlerden bir yıl sonra değerlendirme: Belediyelere ANAP Kıskacı”, Tempo, Yıl:3, Sayı:14, (1990, 1-7 Nisan): 16-17.

25.___________ile söyleşi, “Geleceğin Dikmen’i”, Ankara Bülteni, (1990, Eylül): 3.

26.___________, “Bilimle Kültür Arasındaki İlişkiyi Kuramıyoruz”, Yüzyıl, Yıl:1, Sayı:10, 1990, Ekim, s.49.

27.___________, “TÜSİAD Eğitim Raporuna İlişkin Değerlendirme”, Cumhuriyet, 1990, 4 Ekim, s.9.

28.___________, “Nüfus Artışı ve Türkiye’nin AT’ye Girişi”, Nokta, Yıl:8, Sayı:44, (1990, Kasım): 78.

29.___________, “Tarih Bilinci ve Türk Aydını Bölümü, Tarih Bilinci”, Bakış, Sayı:565, (1991, Şubat): 31-32.

30.___________, “Yerel Yönetimler Kimlik Sorununu Çözmeliler”, Kent Haberleri, Yıl:1, Sayı:3, (1991, Mart): 8.

31.___________, “Ankara AOÇ, ODTÜ ve 2015 Planındaki Yeşil Kuşak Gibi Kamu Arazileri”, Cumhuriyet, 1991, 11 Mart, s.3.

32.___________, “Dalokay kısıtlı olanaklara rağmen Ankara’ya hizmet getirmesini bildi…”, Yeni Bir Altındağ, Yıl:1, Sayı:3, (1991, Nisan): 9.

33.___________, (Söyleşiyi Yapan: Gencay Şaylan), “Dünya Bankasında Değişim”, Cumhuriyet, 1991, 6 Mayıs, s.13.

34.___________, “Yüce Bir Yargıç mı İhmal Edilen Alan mı?”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:3, (1991, Temmuz-Ağustos): 5.

35.___________, “Kooperatif, Birlikte Biriktirmek, Birlikte Üretmek, Birlikte Kullanmak Aracıdır”, Kent Kooperatifçiliği, Sayı:1718, (1991, Temmuz-Ağustos): 14-15.

36.___________, (Panel Yön), Dünya Çevre Günü Paneli Hakkında Görüş, Birlik, Sayı:91/3, 1991, 31 Ağustos): 3-4.

37.___________, “Proje Demokrasisi Kavramı”, Ankara Bülteni, (1991, Eylül): 2.

38.___________, “1991 Genel Seçim Sonuçları Değerlendirmesi: Çözümsüzlük Endişesi Var”, Cumhuriyet, 1991, 23 Ekim, s.7.

39.___________, “Kent Rantı Kamunundur” Kent-Koop 6.Teknik Semineri, Taşınmaz Mülkiyeti Konusunda Yeni Eğilimler Açık Oturumu Konuşma Özeti, Konutbirlik, Sayı:92, (1991, Aralık): 20-21.

40.___________, “Yüksek Yapılar Üzerine Birkaç Söz”, Dekorasyon, (1991, Aralık): 99.

41.___________, “Medya Savunduğu Değerlerin İçeriğine Uygun Değil”, Barometre, 1991, 9 Aralık, s 5.

42.___________, Belediyelerimizin Hükümetten Beklentileri Toplantısı, Türk Belediyecilik Derneği Danışma ve Yayın Kurulu Üyesi Prof.Dr. İlhan Tekeli’nin Konuşma Özeti, İstanbul: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, Ocak, s.21-22.

43.___________, “Kent Estetiği’ne Üniversitelerden Destek”, İlhan Tekeli’nin Görüşü, Sabah – Yaşayan Ankara, 1992, 15 Ocak, s.9.

44.___________, “YÖK Konusunda Kim Nasıl Düşünüyor?”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:141, (1992, Mart): 17-18.

45.___________, “Dünya Metropolü İstanbul”, Nokta, 1992, 15 Mart, s.40-45.

46.___________, Kentleşme Sorunları Üzerine Görüş, Ses, (1992, 20 Nisan): 1, 5.

47.___________, “İstanbul Yalnızca Sorunlar Değil, Fırsatlar da Sunuyor”, Marie Claire, (1992, Mayıs): 51-56.

48.Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Milletvekillerinin maaş ve emekliliklerini düzenleyen yasa Anayasa Mahkemesi’nde”, Cumhuriyet, 1992, 10 Ekim, s.5.

49.Tekeli, İlhan, Büyüteç: “Bilim ve Eylem Adamı Prof.Dr.Nusret H.Fişek, Nusret Fişek Hoca Bir Aydınlıktı”, Çalışma Ortamı, Sayı:5, (1992, Kasım): 45-46.

50.___________, “İstanbul Sorunu Heyulalaştırılıyor”, Ekonomik Panorama, Yıl:5, Sayı:51, (1992, 13-19 Aralık): 16.

GÖRÜŞ YAZILARI

51.___________, “Bilimler Akademisi Yasa Tasarısı Üzerine”, Bilim ve Ütopya, Sayı:12, (1993, 18 Temmuz): 2.

52.___________, “Birinci Tekil Şahıs Belediyeciliği Demokrasiye Yakışıyor mu?”, Ada, Sayı:8, 1994, 1-15 Mart, s.2.

53.___________, “Siyasetin Bulvarı Yıkılacak mı? Kent Müzesi Olabilir…(Bulvar Palas)”, Cumhuriyet Dergi, Sayı:422, 1994, 24 Nisan, s.7-8.

54.___________, “Hükümetler, ağalardan çekiniyor…”, Cumhuriyet, 1994, 4 Kasım, s.5.

55.___________ ve diğerleri, Aydınlar Barış İçin Çağrıda Bulundu…’Kürt Sorunu ve Düşünce Sansürü’ Başlıklı Bildiri-183 Kişinin İmzalaması, Cumhuriyet, 1994, 15 Aralık, s.6.

56.___________, “21.Yüzyılın Kentleri Ne Olacak? Kent Değişiyor”, Hürriyet, 1995, 13 Ocak, s.11.

57.___________, “Gümrük Birliğinin Muhasebesi Görelidir”, Pazar Postası, 1995, 18 Şubat, s.7.

58.___________, “Türkiye’de Yapılacak HABİTAT II Hazırlık Toplantısı İçin Tema Önerileri”, Mimarlık, Sayı:262, (1995, Mart): 14.

59.___________, “HABITAT-II’nin sıcak konusu (Konut Hakkı)”, Cumhuriyet, 1996, 9 Nisan, s.7.

60.___________, “Foça Kenti Kendi Tarihini Yeniden Yazıyor”, Geçmişten Günümüze Foça Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Ankara: Foça Belediyesi ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997, Arka sayfa.

61.___________, İlhan Tekeli’nin Mahkeme İfadesi: “Bir Belge”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1997 Ekim): 4-8.

62.___________, “Sivil Toplum Kendi Ahlakını Oluşturmalıdır”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1999, Mayıs): 3.

63.___________, “Mekandan önce insan çağdaş olmalı…”, Hürriyet Çağdaş Mekanlar, 2000, 24 Ekim, s.11.

64.___________, “Mimar Sinan bile istemedi…”, Milliyet, 2001, 8 Şubat, s.170-173.

65.___________, “WTC, Terör, Mimarlık, Metropol, Bir Soruşturmanın Sonuçları”, Arredamento Mimarlık, Sayı:2001/10, (2001, Ekim): 40.

66.___________, “İmar affı tartışmaları”, Yenises Gazetesi, 2003, 20 Haziran, s.6.