Kitaplar

Göç ve Ötesi

Hemen görülebileceği üzere birinci hipotezin dışındaki hipotezler oldukça sıradandı. Araştırmanın birinci hipotezi esas özgün yanını oluşturuyordu. Göçün toplumda sosyal gerilmeleri eşitleyici bir mekanizma olarak algılanmasıgerektiğini ileri sürmemin nedeni gelişmiş ülkelerde göçü ekonomik güdülerleaçıklayan yaklaşımların Türkiye)de yaşanan göç gerçekliğine tam uymamasıydı.Bölge bilimi eğitimi görmüş bir kişi bakımından yaşanan uzun mesafeli göçlerinekonomik &ırsat eşitsizlikleriyle açıklanması gerekiyordu. *enel olarak kabulgören hipotez göçlerin işsizliğin yüksek ve dolayısıyla ücretlerin düşük olduğubölgelerden iş olanaklarının yüksek dolayısıyla işçi bulmanın güç ve ücretlerinyüksek olduğu bölgeye doğru olacağı kabul ediliyordu. <ysa Türkiye)de tümbölgelerdeki ekonomik &aaliyetlerin emek talebinin ne olduğu konusunda yapılanhesaplamalar her bölgede önemli ölçüde açık ve gizli işsizlik olduğunu ortayakoyuyordu. Tüm bölgelerdeki bu yüksek işsizlik oranları her bölgede önemliölçüde bir sosyal gerilim yaşanmakta olduğunu gösteriyordu. Buna rağmen birgöç olgusu yaşanmaktaydı. < halde yaşanan göç olgusu toplumda taşınansosyal gerilimi ortadan kaldırmak yerine gerilimleri eşitleyici miktar ve yöndeolmalıydı. Bu halde göçü deterministik bir sistemin işleyişiyle tahmin etmeyeçalışmak yerine aşırı deterministik bir sistemin denklem takımlarıyla tahminetmek gerekecekti. ,nşaat mühendisliğindeki taşıyıcı sistemler de bu özellikleresahip olduğu için bu tür çözüm arayışları bana yakın geliyordu.0unulan araştırma önerisinde bu tür bir açıklama yapmak yerine bir $zikdeneyimi üzerinde durularak analo=ik bir açıklama yapılmıştı. ,ki yassı metalçubuğu uç uca gelecek şekilde bir yere koyalım ve her ikisini de &arklı

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir