Tez Masası

13.12.2020 (Pazar) günü, saat 14.30’da 3×30 dk tez masası seminer etkinliğinde,  2019 İlhan Tekeli Tez Ödülü değerlendirme sürecinde jüri heyetimizce dikkate değer bulunan tezler arasından, iki birbirinden değerli lisansüstü çalışmasının sunumunu planlamış bulunmaktayız.
Birinci sunum,  Sn Dr Tuğçe Tezer tarafından, “Yerleşme Tarihi Çalışmaları İçin Bir Çerçeve: Antakya Örneği” başlığını taşıyan doktora çalışması üzerinden olacaktır. Dr Tezer, yerleşme tarihi üzerine mevcut yöntemlerin yetersiz olduğu savından hareketle  yeni ve kapsamlı yöntem önerisinde bulunmaktadır. Dr Tezer’i doktora çalışmasında Sn Doç Dr Ebru Firidin Özgür danışmanlık yapmışlardır.
İkinci sunum ise Sn Gizem Fidan tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tezi üzerine olacaktır. Sn Fidan, “İstanbul’da Protesto Mekanları Tarihi” çalışması ile protesto mekanlarının incelenmesinin, kent tarihi çalışmalarına yeni bir perspektif getirip getirmediğini incelemektedir. Sn Fidan bu çalışmasını, Sn Prof. Dr. Murat Güvenç danışmanlığında tamamlamışlardır.
Kentsel çalışmalarda tarih yöntemi, kent tarihi konularında yeni açılımlar getiren her iki çalışmanın da ilginizi çekeceğini umuyoruz. Her sunumun 30 dakika ile sınırlı olduğu, katılımcıların tartışması için otuz dakika ayırdığımız tez masası etkinliğimiz, vakıf mütevelli heyet üyemiz Sn Doç Dr Neslihan Kulözü Uzunboy’un açılış konuşmalarıyla başlayacaktır.
13.12.2020 (Pazar) 14.30’da gerçekleştirilecek tez masası etkinliğimizin Zoom erişim bilgileri şu şekildedir :